Kázne pre deti

21. Na Veľkej Morave žili naši predkovia, Slovania

 

 V dobe, v ktorej žili svätí Cyril a Metod, v 9. storočí, existovala ríša, ktorú dnes nazývame Veľká Morava. Žili v nej naši predkovia – Slovania. Museli ťažko pracovať na poli, aby si zabezpečili jedlo na celý rok, obzvlášť na obdobie tuhej zimy. Mäso získavali pri love lesnej zveri a chytaním rýb. Chlieb si piekli doma. Vládol im knieža Rastislav, ktorý sa staral o mier v celej krajine. V Rastislavovej dobe už ľudia počuli niečo o dobrom kresťanskom Bohu a o nebeskom kráľovstve. Prichádzali sem totiž misionári z rôznych častí Európy a viedli ľudí k vzájomnej láske a k viere v tohto Boha. Misionári ich učili s týmto Bohom hovoriť – modliť sa, a takou vzorovou modlitbou bol pre nich, a stále je aj pre nás, Otčenáš. Túto modlitbu ich učili modliť, ale iným jazykom, než takým, akým hovorili medzi sebou Slovania – modlili sa latinsky. Aj pri svätej omši hovoril kňaz všetko po latinsky, napr. „In nomine Patris set Filii et Spiritus Sancti!“ Tak ako týmto slovám nerozumieš ty, tak ani nikto zo Slovanov nevedel, že kňazi hovoria: „V mene Otca i Syna i Ducha Svätého!“ Niektoré latinské slová sa Slovania naučili naspamäť, ale nerozumeli im. Napríklad slová „Kýrie eléison!“ čo znamená „Pane, zmiluj sa!“, si skrátili na „Krleš!“. Knieža Rastislav videl, že ľudia do kostola chodia, ale v srdciach zostávajú pohanmi ako predtým. Preto hľadal človeka, ktorý by mu poradil, ako by mohli jeho ľudia žiť podľa evanjelia a tak patriť k vzdelaným národov Európy.

Pri svätej omši v latinčine sa používajú slová ako napríklad Aleluja, Kyrie eléison, Gloria, Amen. Vieš, čo znamenajú? Aleluja! – Chváľte Pána! Radujte sa!, Kyrie eléison! – Pane, zmiluj sa!, Gloria! – Sláva!, Amen! – Tak je! Credo! – Verím!

Moja úloha:

Ak nerozumiem nejakému slovu cez sv. omšu alebo modlitbu, spýtam sa naň rodičov alebo kňaza . . .