Kázne pre deti

22., 23. Rastislav žiada misionárov

22. Veľkomoravské knieža Rastislav žiadal cisára o misionárov

Moravské knieža Rastislav nemohol dlho zaspať. Vedel, že Slovania potrebujú iných učiteľov a kňazov, ako sú tí, ktorí prichádzajú z Franskej ríše. Tí hovorili pri svätej omši a ďalších kresťanských obradoch k prostým ľudom latinsky a to bola pre nich reč nezrozumiteľná. Začal jednať. Radil sa s veľmožmi, pýtal sa svojich radcov a ľudí v svojej krajine, čo má robiť. Našťastie sa poznal s jedným mocným cisárom v ďalekej krajine na východe, v Byzancii. Zavolal svojho pisára a začal mu diktovať list s prosbou, či by mu cisár nepomohol s jeho starosťami. Tento list bol veľmi dôležitý. Písalo sa v ňom: „Ja, Rastislav, knieža Veľkomoravskej ríše, prosím byzantského cisára Michala, aby k nám poslal mužov, učiteľov, ktorým by naši krajania rozumeli a naučili sa od nich žiť podľa evanjelia.“ List doručilo Rastislavovo posolstvo do cisárskeho paláca v Byzancii. Cisár po prečítaní listu usúdil, že najlepšími pomocníkmi pre obyvateľov Veľkej Moravy budú bratia Cyril s Metodom. Rozumeli totiž reči, ktorou Slovania hovorili. Kde ich ale nájde? Dlho o nich nič nepočul. Bratia sa v tej dobe nachádzali v kláštore ďaleko v horách. Cisár si ich nechal zavolať. Na jeho naliehanie prišli do paláca a čakali, čo sa bude diať.

Niekedy si nevieme dať rady s nejakou úlohou do školy, nevieme, ako opraviť rozbitú hračku, ako nakresliť nejaký obrázok a podobne. Práve vtedy potrebujeme dobých poradcov a kamarátov, a to nielen vy, deti, ale aj dospelí ľudia. Dnes sme sa dozvedeli, že aj vládcovia, ako bol Rastislav, mali pred sebou veľmi ťažké úlohy. On sa však nehanbil poprosiť o pomoc niekoho iného, dokonca samotného cisára. Neboj sa aj ty poprosiť druhých o pomoc, ale ani ty neodmietni pomoc, keď ťa o ňu niekto požiada.

23. Cyril s Metodom súhlasili, že pôjdu na Veľkú Moravu učiť ľudí žiť podľa evanjelia

Cisár Michal si do svojho paláca nechal predvolať dvoch múdrych učiteľov. Boli to Cyril s Metodom. Bratia sa uklonili a čakali, čo im chce cisár povedať. Ten sa ich opýtal: „Dokázali by ste pomôcť ľuďom kniežaťa Rastislava, od ktorého mi prišiel list s prosbou o pomoc? Potrebuje ochotných mužov, ktorí by sa nebáli v tejto krajine hovoriť o Pánovi Ježišovi, naučili miestnych ľudí čítať a dobre sa správať.“ „Mocný cisár Michal, je pre nás veľkou cťou, že sa nás na to pýtaš,“ povedal Cyril. Starší Metod pokračoval: „Sám si nás poslal hovoriť o kresťanskom Bohu k Saracénom i k Chazarom. Snáď budeme prospešní i u Slovanov kniežaťa Rastislava.“ Cisár odvetil: „Poriadne si to rozmyslite. Museli by ste počítať aj s tým, že sa možno nikdy nevrátite domov do svojho rodného kraja.“ Cyril predstúpil pred cisára a povedal: „Tvoje prianie splníme, aj keď je náročné. Máme radi Pána Ježiša a chceme splniť i jeho prianie. Veď on povedal apoštolom: „Choďte k všetkým národom a získavajte mi učeníkov, krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Aj my si prajeme, aby sa o Ježišovi dozvedelo čo najviac ľudí. Veríme, že Nebeský Otec nám v tom určite bude pomáhať. Vedia títo ľudia písať?“ spýtal sa Cyril. Cisár mu odpovedal: „Bohužiaľ, písmo nemajú. Nevedia teda ani písať ani čítať. Cyril, musíš vymyslieť písmo, ktoré by si títo ľudia ľahko zapamätali.“

Cyril s Metodom mohli pokojne povedať cisárovi, aby tam poslal niekoho iného, že oni toho už dosť urobili. Nevyhovárali sa, že je to ďaleko a nikoho tam nepoznajú. Nereptali, dlho nerozmýšľali. Súhlasili, že k Slovanom pôjdu. Veľmi im záležalo na tom, aby všetci ľudia počuli o Pánovi Ježišovi. Ježiš totiž sľúbil všetkým, ktorí v neho uveria a slúžia mu, že sa môžu tešiť na veľkú odmenu v nebeskom kráľovstve.

V škole i doma je dosť príležitostí zachovať sa podľa príkladu svätých Cyrila a Metoda. V situácii, keď nás maminka posiela, aby sme napríklad utreli stôl, pripravili príbory alebo zdvihli po náboženstve za niektorých zábudlivých ich stoličky. Tak sa môžeme podobať svätým Cyrilovi a Metodovi, keď pôjdeme bez reptania túto úlohu splniť. V duchu si môžeme povedať: „Pane Ježišu, chcem splniť dobre túto úlohu, pretože ťa mám rád / rada.“  

Moja úloha:

Ak niekto potrebuje moju pomoc, rád mu pomôžem....