Kázne pre deti

25. Cyril s Metodom prišli na Veľkú Moravu v roku 863

Stalo sa to v roku 863. Na Morave sa rozniesla správa, že k nim zo Solúna mieri skupina mužov, učiteľov a misionárov, ktorí prinášajú ostatky sv. Klimenta. Ľudia ich už netrpezlivo vyzerali. A dočkali sa. Bratia s celou skupinou mužov zamierili najprv ku kniežaťu Rastislavovi. Ten skupinu s oboma bratmi vo svojom sídle uvítal s veľkou poctou a slávou. Knieža mal veľkú radosť a ponúkol bratom akúkoľvek pomoc pri ich pôsobení na Veľkej Morave. Metod hneď vedel, o čo by mal požiadať. Povedal teda: „Všimli sme si, keď sme ráno prechádzali vašou krajinou, že vôbec nebolo výnimkou, že ráno sa veriaci Slovania v kostole vrúcne a precítene modlili napríklad za dobrú úrodu alebo za dážď, ale ešte v ten istý deň večer pokojne zájdu k miestnemu veštcovi, aby im z letu vtáka či z pohľadu do kalicha veštil, či ich Boh vyslyší. Slovania síce veria v posmrtný život, ale svoje zdravie si chcú zaistiť rozvešiavaním amuletov na posvätné stromy, uctievaním studničiek. A vôbec im nedochádza, že je na tom niečo zlé.“ „Daj nám schopných mužov,“ poprosil Cyril, „ktorí budú ochotní učiť sa novým veciam a budú mať otvorené srdcia. Vychováme z nich kňazov. Potrebujeme totiž viac kňazov spolupracovníkov. Sami nezvládneme všetkým ľuďom ukázať, ako správne žiť.“ Rastislav nechal zhromaždiť tých najšikovnejších z mladých mužov. Cyril sa ich hneď ujal a začal ich krôčik po krôčiku učiť čítať, písať a rozoznávať v srdci Ježišov hlas, aby sa stal Ježiš ich najlepším kamarátom.

Z dnešného príbehu sme sa dozvedeli, aké je dôležité mať spolupracovníkov, ktorí ťahajú za jeden koniec a vzájomne si pomáhajú. Cyril a Metod, aj napriek tomu, že boli obaja veľmi šikovní, tiež potrebovali spolupracovníkov. Aj z teba chce mať Pán Ježiš spolupracovníka, ktorý bude poctivý. Napríklad nepohrdne vystrihovaním obrázkov, poriadne pozametá smeti, alebo si poskladá veci do skrine.

Moja úloha:

Aj ja budem spolupracovníkom Pána Ježiša