Kázne pre deti

28. Metod spísal pre Slovanov pravidlá, ktoré budú dodržiavať

Cyril s Metodom rýchlo spozorovali, že ľudia na Veľkej Morave nemajú napísané zákony, ktoré by dodržiavali. Každý národ potrebuje vlastné zákony. Pretože nie všetci ľudia sa k sebe chovajú dobre. Slovania svoje zákony nemali. Bolo napríklad bežné, že sa muž oženil s viacerými manželkami a keď sa mu nejaká už neľúbila, kľudne ju vyhnal z domu. Inokedy zase sused ukradol susedovi koňa a ten mu zase podpálil chalupu.

Metod preto spísal zákonník, aby ľudia vedeli, ako žiť podľa kresťanských zásad. Zapísal pravidlá, zákony, aby sa ľudia medzi sebou chovali ako správni kresťania a aby sa im žilo spolu lepšie. Zákony dostali názov: „Zakon sudnij ljudem“.

Metodovi záležalo na tom, aby ľudia vedeli a robili to, čo je správne a chránili sa hriechu a zlého chovania. Zákony si on sám nevysypal len tak z rukávu, ale vychádzal z tých, ktoré nachádzame v Biblii. Prvý zákon / pravidlo bolo toto: musíme veriť a slúžiť Pánu Bohu, a nie žiadnym vešticiam a vyrobeným bôžikom. Ďalšie pravidlá sa týkali manželstva a poctivosti v práci.

Každá rodina alebo trieda v škole má tiež svoje pravidlá. Potrebuje ich, aby každý vedel, čo je správne a čo nie. Doma vieme, že nesmieme napríklad ísť do postele so zablatenými topánkami, jesť špagety rukami a že si nemáme robiť zle navzájom. Keby sme to porušili, prišiel by od rodičov trest alebo prinajmenšom napomenutie. Zákony a pravidlá sa nám niekedy zdajú zbytočné. Ale keď sa nad tým zamyslíš, určite prídeš nato, prečo je dobré ich dodržiavať.

Moja úloha:

Zopakujem si Desatoro a budem ho VŽDY zachovávať.