Kázne pre deti

29. Cyril so svojimi žiakmi putoval za biskupom do Benátok

Cyril mal radosť z každého pokroku, ktorý robili jeho žiaci. Po štyroch rokoch usilovnej práce ovládali čítanie, písanie i počítanie. Poznali naspamäť mnoho príbehov zo Svätého Písma, hlavne tie, ktoré sa týkali života Pána Ježiša. Boli vytrénovaní aj v tom ako napísať kázeň a dobre ju povedať, aby ju ľudia pochopili a niečo si zapamätali. Medzi všetkými žiakmi vynikal Gorazd. Na ňom bolo vidieť nadšenie byť Božím pomocníkom.

Cyril poznal, že jeho žiaci – mladí mužovia – sú pripravení stať sa kňazmi. K tomu však bolo potreba prijať kňazské svätenie od biskupa. Bratia sa preto vydali v sprievode asi 40 – tich mužov do Benátok, kde biskup býval.

Počas cesty im poskytol pohostenie na svojom hrade v Mosaburgu aj knieža Koceľ. O bratoch Cyrilovi a Metodovi veľa počul. Keď ich vítal, prezradil im, že aj oj je kresťan a bol by veľmi rád, keby aj v jeho krajine mohli kňazi slúžiť sv. omšu v staroslovienčine. Koceľ preto predstavil bratom viac nadaných mladých mužov a poprosil Cyrila, aby ich pripravil na kňazstvo. A tak sa stalo, že bratia nejakú dobu vyučovali mužov z Koceľovej ríše. Keď bol čas odchodu do Benátok, povedal Cyril: „Knieža, čo keby sme pripojili tvojich nadaných mužov k našej výprave. Neboja sa učenia a snažia sa žiť ako Pán Ježiš. Keď budeme v Benátkach, poprosíme biskupa, aby ich spolu s našimi žiakmi z Veľkej Moravy vysvätil za kňazov.“ Knieža s tým súhlasilo. Početná skupina mladých mužov na čele s Cyrilom a Metodom pokračovala smerom do Benátok.

Moja úloha:

V dnešnom príbehu Cyrila Metod dokázali do svojej partie pribrať ďalších mužov, ktorých stretli. Nenechali si možnosť vysvätenia žiakov za kňazov len pre seba. Aj my sa môžeme zachovať rovnako. Pozvime medzi seba, možno v jedálni pri obede, aj takých spolužiakov, s ktorými sa pravidelne nehráme.