Kázne pre deti

33. Cyril vstúpil v Ríme do kláštora, kde zomrel

 V Ríme sa ukázalo, že je Cyril veľmi chorý. Po všetkých tých udalostiach, vysviackach jeho žiakov za kňazov, schválení svätej omše v staroslovienčine, zaklopal na dvere jedného kláštora a prosil, či by ho mnísi prijali medzi seba. Tí súhlasili, a tak si mohol Cyril obliecť mníšske rúcho. Až tam prijal meno, pod ktorým ho poznáme dnes. Pôvodne sa volal Konštantín. Choroba sa rýchlo zhoršovala. Cyril vedel, že sa blíži jeho posledný deň na tomto svete. Nechal si preto k lôžku zavolať svojich žiakov – novokňazov a brata Metoda. Všetci okolo boli prekvapení, že Cyril nebol smutný, nenariekal, ale nahlas ďakoval Pánu Bohu za všetko, čo mu v živote dal. Dokonca všetkých prítomných povzbudzoval, aby neboli smutní, keď zomrie, veď sa teší do neba. Nakoniec sa obrátil na Metoda so slovami: „Môj drahý brat, ako dvojzáprah sme ťahali spolu jeden pluh a vyorali brázdu. Viem, že by si sa veľmi rád vrátil domov do kláštora na hore Olymp. Prosím, nesmieš opustiť ľudí, ktorých nám Boh zveril. Vráť sa na Moravu, vyučuj a veď Moravanov k nášmu Bohu. Nebude to ľahká práca, možno zažiješ aj neúspech, ale ver, že všetko sa časom obráti na dobré. Boh ti žehnaj!“ Metod na znamenie súhlasu stlačil bratovi silno ruku. Potom, bolo to 14. Februára 869, Cyril zomrel. Jeho telo uložili do hrobu v chráme svätého Klimenta v Ríme. Metod bol určite smutný zo straty svojho brata, ale vedomie, že sa teraz raduje v nebi a bude sa za neho a Moravanov prihovárať, mu dodalo silu vrátiť sa späť na Veľkú Moravu.

Smrťou sa život nekončí, v to veria všetci kresťania. Vedeli to aj Cyril s Metodom. Na človeka, ktorý verí v Pána Ježiša a má ho naozaj rád, čaká nebeské kráľovstvo. V Biblii je napísané, že „ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani do ľudského srdca nevstúpilo, čo pripravil Boh tým, ktorí ho milujú“. No, nie je to senzačné? Keď prídeme do neba, to, čo možno povieme ako prvé, bude veľké hlasné: „Jééé, wau!“ Cyril už je v nebi a teší sa, že sa tam dostaneš aj ty.

Moja úloha na celý život:

Každý deň budem tak žiť, aby som raz prišiel do neba.