Kázne pre deti

35. Metod sa stal arcibiskupom a chcel, aby Slovania spoznali, aké krásne je žiť s Ježišom

 

 Metod sa po nespravodlivom väznení vrátil na Veľkú Moravu. Tento raz ako arcibiskup. Kniežaťom už nebol Rastislav, ktorý Cyrila a Metoda pozval na Veľkú Moravu, ale jeho synovec Svätopluk. Ten už nebol Metodovi taký naklonený. Niet divu, pretože Svätopluk ako knieža neviedol usporiadaný život. Rád sa opíjal a žil, akoby mu všetko patrilo. Metod ako arcibiskup mal za úlohu starať sa o všetkých kňazov a kostoly. Navštevoval ich a zaujímal sa, čo leží kňazom a ľuďom na srdci. Kňazi boli jeho najbližšími spolupracovníkmi. Modlili sa za seba navzájom a premýšľali, čo majú robiť, aby sa medzi všetkými šírila viera v Boha. Uvedomovali si, že musia byť pre druhých príkladom. Nielen, že sa majú modliť v kostole, slúžiť sväté omše v staroslovienčine, ale majú si predovšetkým plniť svoje povinnosti a všímať si ľudí, ktorí potrebujú pomoc. Metod sa so svojimi spolupracovníkmi kňazmi venoval aj obyčajným ľuďom. S trpezlivosťou im ukazovali, že nie je správne veriť poverám, veštcom a uctievať si stromy, slnko či farebné kamene. Veď sú to len veci stvorené Bohom, v ktorého veria kresťania. Kňazi tiež povzbudzovali ľudí, aby robili svoju prácu poctivo (výrobu šperkov a keramiky). Ľudia si ich obľúbili, spoznali, že aj keď sú na nich nároční, majú ich radi a záleží im na nich.

Metod bol arcibiskupom na Veľkej Morave. Vieš, ako sa volá a ako vyzerá biskup našej diecézy? Skús niekoho poprosiť, aby ti ho ukázal na obrázku a pomodli sa za neho.

Moja úloha:

Práve dnes oslavujeme zvláštnym spôsobom v našej žilinskej Katedrále Najsvätejšiu Trojicu. Pomodlím sa za pána biskupa aj za celú diecézu.