Kázne pre deti

36. Knieža Bořivoj s Ľudmilou uverili v Pána Boha a nechali sa pokrstiť

Podľa jednej legendy sa o Metodovi a jeho diele dozvedelo knieža Čechov Bořivoj. Spolu s manželkou – kňažnou Ľudmilou boli na Metoda zvedaví. Preto sa vypravili na Veľkú Moravu ku kniežaťu Svätoplukovi. Prišli práve na hostinu. Aké asi muselo byť ich prekvapenie, keď ich knieža Svätopluk privítal a vysvetlil im miestne zvyky. Podľa vtedajšieho zvyku totiž nepokrstený muž, hoci by to bol sám panovník, nesmel sedieť s pokrsteným pri jednom stole, ale musel sedieť na zemi. Bořivoj pokrstený nebol, a tak mu nezostalo nič iné, ako sa posadiť na pripravenú podušku na podlahe. Metod, ktorý bol na hostinu tiež pozvaný, však pristúpil k nemu a spýtal sa ho: „Nie je škoda, že ty, ušľachtilé a mocné knieža, nesedíš s nami pri stole, pretože neveríš v pravého Boha? Netúžiš byť pokrstený a stať sa kresťanom?“ Bořivoj mu odpovedal: „My v Čechách máme svojich pohanských bohov. Bojím sa, že keď im prestanem veriť a modliť sa k nim, začnem žiť ako kresťan, ba dokonca sa nechám aj pokrstiť, pohanskí bohovia sa proti mne obrátia a uškodia možno celej našej krajine.“ Metod sa usmial a odpovedal: „Toho sa vôbec neboj. My veríme v Boha, ktorý je Stvoriteľ všetkého a on chráni tých, ktorí v neho veria a patria mu.“ Knieža s Ľudmilou kládli Metodovi mnoho otázok, ktoré zakončili prosbou o krst. Na druhý deň boli kniežací manželia pokrstení, uverili v Boha. Svojím krstom začlenili Čechy medzi významné európske štáty. Hovorí sa totiž, že na pamiatku venoval Metod Ľudmile obraz Božej Matky s Ježiškom, ktorý potom zdedil i svätý Václav. Dnes je obraz uložený v Starej Boleslavi, hovoríme mu palladium.

Aby Ľudmila nezabudla na deň svojho krstu, dostala od Metoda pekný obraz. Aj my sme pri krste dostali predmety, ktoré nám túto udalosť pripomínajú. Napríklad bielu krstnú košieľku, krstnú sviecu. Vieš, čo symbolizujú?

Moja úloha:

Opýtam sa rodičov, čo symbolizuje sviečka a krstná košieľka.