Kázne pre deti

37. Metod so svojimi pomocníkmi dokončil preklady Biblie do staroslovienčiny

Metod po večeroch a vo voľných chvíľach pokračoval v prekladaní tých častí Biblie do staroslovienčiny, ktoré s Cyrilom nestihli preložiť. K prekladu si k sebe zavolal dvoch zo svojich žiakov, ktorí vedeli rýchlo písať a diktoval im preložený text. Pri napísaní poslednej bodky si všetci s radosťou povedali: „Podarilo sa, Bohu vďaka.“ Tešili sa, že Slovania, ktorí vedia čítať, majú Bibliu, ktorej budú rozumieť. Prečo je táto kniha taká dôležitá a prečo ju na tomto svete číta také množstvo ľudí? Biblia nie je školská učebnica ani kniha rozprávok, ktorá by spríjemnila dlhú chvíľu. Na stránkach tejto knihy sa zoznámime s príbehmi Starého a Nového zákona. Príbehy zo Starého zákona sú plné hrdinov, ako bol napríklad Abrahám, Noe, Mojžiš, Daniel. V Novom zákone sa zasa dozvedáme o živote najúžasnejšieho človeka (a zároveň Božieho Syna), ktorý kedy na svete žil, o živote Ježiša. Ježiš, zvaný Kristus, nám prišiel povedať o našom spoločnom Otcovi v nebi, ktorý na nás stále myslí a má nás každého nekonečne rád. Svätému Metodovi môžeme byť vďační, že dokončil preklad Biblie do staroslovienčiny, teda do jazyka, ktorému ľudia na Veľkej Morave rozumeli.

Moja úloha:

Prečítam si jednu kapitolu z evanjelia podla Lukáša.