Kázne pre deti

Zobr. počet 
Názov Autor Počet návštev
21. Na Veľkej Morave žili naši predkovia, Slovania Napísal: Administrator 4219
20. Cyril dokázal vďaka svojim znalostiam vylúštiť záhadu s tajomným nápisom na pohári Napísal: Administrator 1731
19. Bratia videli, že ľudia opúšťajú pohanské zvyky a začínajú veriť skutočnému Bohu Napísal: Administrator 1972
18. Bratia hovorili s nadšením o Pánu Bohu pred obyčajnými ľuďmi i panovníkmi Napísal: Administrator 1456
17. Podarilo sa im nájsť vzácne ostatky sv. Klementa Napísal: Administrator 2215
16. Bratia odišli k Chazarom, aby im ukázali, aké je radostné byť kresťanmi Napísal: Administrator 1846
15. Cyril bol vybraný, aby išiel Saracénom vydať svedectvo o kresťanstve Napísal: Administrator 1581
14. Cyril vysvetlil, prečo prosíme svätých o príhovor Napísal: Administrator 2036
13. Cyril mal radosť, keď spoznal, že sa má stať kňazom Napísal: Administrator 1445
12. Pán Ježiš vyslyšal Cyrilovu modlitbu, aby mohol študovať na univerzite Napísal: Administrator 1599
11. Cyril túžil po ďalšom vzdelaní Napísal: Administrator 1621
10. Metod vstúpil do kláštora, v ktorom bol s ostatnými mníchmi šťastný Napísal: Administrator 1580
9. Metod bol právnik, stal sa miestodržiteľom jednej krajiny Napísal: Administrator 1590
8. Bratia si vyberali kamarátov medzi tými, s ktorými sa hrali Napísal: Administrator 1605
7. Cyril mal za svoj vzor svätého Gregora, ktorý písal knihy o Pánu Bohu Napísal: Administrator 1700