Foto

Roráty skončili, budeme čítať Sväté Písmo naďalej?

Celé adventné obdobie sme sa stretali každé ráno, aby sme s kahančekom začínali sv. omšu. Chodilo nás veľa, každý deň sme dostali jeden obrázok a ten sme si lepili do našej Rorátnej knihy. V kostole sme mali veľkú knihu, ktorú sme každý deň obrátili na novú stranu. Tohtoročné Roráty boli zamerané na Sväté Písmo. Išlo o to, aby sme sa ho naučili čítať pravidelne. Učili sme sa v ňom orientovať: čo je kapitola, čo je verš, ako sa to zapisuje. Hovorili sme si o prorokoch, o Božej starostlivosti o vyvolený národ. Spoznávali sme, čo je to viera a dôvera v pravého Boha. Tak, ako sa Pán Boh vždy staral o človeka, tak sme sa snažili aj my pochopiť, že On má záujem aj o každého z nás. Doma sme čítali Sväté Písmo nahlas v rodine, aj len tak pre seba v súkromí. Budeme ho čítať každý deň.


Pozri fotogalériu: Roráty 2010