Záverečný test

Roráty - záverečný test

Otvor a vyskúšaj sám seba, čo vieš ....

 

RORÁTY 2010

ČÍTAJ SVÄTÉ PÍSMO KAŽDÝ DEŇ NAHLAS !

Meno:                         Priezvisko:                         Trieda:

Otázky 1. deň

1. Komu sú zasvätené rorátne sv. omše?

2. Z ktorej knihy sú slová:  “Čítaj Sväté písmo každý deň“?

3. Ako sa volal starý otec Romana Brandstaettera?

Odpovede:

1.

2.

3.

Otázky 2. deň

1. Kto je autorom Sv. Písma?

2. Čo dal Pán Boh ľuďom, ktorí písali Sv. Písmo?

3. Ako sa nazýva časť sv. omše, v ktorej sa číta Sväté Písmo?

Odpovede:

1.

2.

3.

Otázky 3. deň

1. Kde u Brandstaetterov ležalo Sväté písmo?

2. Čo znamená výraz po ruke?

3. Z ktorých častí sa skladá Sväté Písmo?

Odpovede:

1.

2.

3.

Otázky 4. deň

1. Ako je najlepšie čítať Sväté písmo?

2. V ktorom jazyku bolo napísané Sväté Písmo?

3. Kto prvý preložil Sväté písmo do slovenčiny?

Odpovede:

1.

2.

3.

Otázky 5. deň

1. Kedy na svätej omši spievame žalm?

2. Koľko je žalmov v Svätom Písme?

3. Ako sa volal svätec, ktorý vedel Sväté Písmo v pôvodných jazykoch?

Odpovede:

1.

2.

3.

Otázky 6. deň

1. Ako sa  volali dvanásti apoštoli?

2. Čo voňalo v miestnosti, v ktorej malý Romanko Brandstaetter čítal so starým otcom Sväté Písmo?

Odpovede:

1.

2.

Otázky 7. deň

1. Akou vetou sa začína Sväté Písmo?

2. V ktorej knihe je opis stvorenia sveta?

Odpovede:

1.

2.

Nepoškvrnené Počatie Panny Márie

Otázky:

1.  Prečo Cirkev oslavuje sviatok Nepoškvrnené Počatie Panny Márie?

2.  Ako sa volali rodičia Panny Márie?

3.  Prečo Pán Boh uchránil Pannu Máriu od hriechu?

Odpovede:

1.

2.

3.

Otázky 8. deň:

1. Kedy bola napísaná časť Knihy proroka Izaiáša, ktorú sme čítali na dnešnej sv. omši?

2. Ako sa volal kráľ, ktorý zobral  Židov do babylonského zajatia?

Odpovede:

1.

2.

Otázky 9. deň:

1. Prečo nazval prorok Izraelitov červíček, chrobáčik?

2. Ako sa nazýva druhá časť Knihy proroka Izaiáša?

Odpovede:

1.

2.

Otázky 10 deň:

1. Pred koľkými rokmi sa narodil Izaiáš?

2. Ako odpovedal Izaiáš Pánu Bohu na otázku: „Koho mám poslať, kto nám pôjde?“

Odpovede:

1.

2.

Otázky 11 deň:

1. Kto nariadil sťať Jána Krstiteľa?

2. Aké zázraky urobil Eliáš?

Odpovede:

1.

2.

Otázky 12. deň:

1.  Kto sa postavil do cesty Balaámovej oslici?

2. Čo urobil prorok Balaám?

Odpovede:

1.

2.

Otázky 13. deň:

1. Koľko žalmov sa nachádza v Knihe žalmov?

2. Kto napísal najviac žalmov?

Odpovede:

1.

2.

Otázky 14. deň:

1. Ako sa nazýval kráľ, ktorý dostal Židov do babylonského  zajatia a ako sa volal kráľ, ktorý ich vyslobodil?

2. Koľko rokov boli Židia v zajatí a v ktorom roku sa vrátili do Jeruzalema?

Odpovede:

1.

2.

Otázky 15. deň:

1. Koho vzkriesil Kristus?

2. Akým spôsobom presvedčil Ježiš Kristus žiakov Jána Krstiteľa, že je očakávaným Spasiteľom?

Odpovede:

1.

2.

Otázky 16. deň:

1.Ako sa nazýval jeden z predkov Pána Ježiša, ktorý bol pastierom a kráľom?

2. V ktorých evanjeliách  sa nachádza rodokmeň Pána Ježiša?

Odpovede:

1.

2.

Otázky 17. deň:

1. Ako sa nazýval prorok, ktorý pred babylonským zajatím vyzýval Izraelitov k obráteniu?

2. Ako nazval Pán Boh Pána Ježiša cez Jeremiáša?

Odpovede:

1.

2.

Otázky 18. deň:

1. Čo znamená slovo „Emanuel?“

2. Kedy slávime sviatok Zvestovania Pána?

Odpovede:

1.

2.

Otázky 19. deň:

1. Ako nazvala Alžbeta Pannu Máriu?

2. Čo znamená slovo „požehnaný“

3. Ako sa nazýval syn Alžbety, ktorý bol rovesníkom Pána Ježiša?

Odpovede:

1.

2.

3.

Otázky 20. deň:

1. Kde a kedy spievala Panna Mária chválospev?

2. Ako sa nazýva chválospev, ktorý spievala Panna Mária?

Odpovede:

1.

2.

VYBER ZO  SVÄTÉHO PÍSMA JEDEN CITÁT Z ČASTÍ, KTORÉ SME SPOZNÁVALI POČAS RORÁTOV, ALEBO ĽUBOVOĽNÝ INÝ ZO SV. PÍSMA, A ZVÄČŠENÝ SI ZAVES VO SVOJEJ IZBE AKO SVOJE MOTTO – USMERNENIE DO ŽIVOTA.