Ranné sv. omše

Ranné sv. omše o 6,45 hod.

V pondelok ráno 29. novembra 2010 o 6,45 hod. začíname vo farskom kostole adventné RORÁTY. Celý týždeň sa budeme ráno stretať pri sv. omši. Téma: " BUDEŠ ČÍTAŤ BIBLIU KAŽDÝ DEŇ" Príď aj Ty, zavolaj aj kamarátov a kamarátky, bude to zaujímavá súťaž v advente... Sv. omša bude iná ako v bežný deň...

Tohtoročné Roráty sú venované Svätému Písmu preto, lebo práve poznanie Svätého Písma je možnosťou, aby sme vytvárali spoločenstvo s Pánom Bohom. Téma tohtoročných rorátnych dní je parafrázou z jednej zaujímavej knihy. Aj tohtoročné Roráty pripravili v Poľsku. ( www.malygosc.pl )

Každé dieťa dostane zaujímavú „rorátnu knihu,“ ktorú treba doma postaviť na dôležité miesto. Na rorátnych sv. omšiach bude možné získať pekný obrázok, ktorý budeme lepiť do svojej knihy. Obrázok je miniatúrou toho, čo bude každý deň nové v našej veľkej rorátnej knihe umiestnenej v kostole pred oltárom ...

Daj si predsavzatie: celý advent budem chodiť ráno na sv. omšu. RODIČIA, ak to bude možné aj Vám, príďte s deťmi.... Čítajte s nimi Sväté Písmo.

Pozri aj Roráty 2010 v Hlavnom menu.