Roráty každý deň

29. novembra - 1. deň

Prvý adventný týždeň – pondelok

29. november 2010

Čítaj Sväté písmo každý deň!

Srdečne Vás vítam na našej prvej tohtoročnej  rorátnej svätej omši.

Včera sa začal Advent, svedčí o tom aj adventný veniec  so štyrmi sviečkami.

(V niektorých kostoloch môže byť aj dodatočná biela sviečka s modrou stužkou, ktorá je symbolom Panny Márie.)

KŇAZ:

Otázka deťom:

- Prečo sv. omše počas rorát sú slúžené v bielom ornáte?

(Pretože sú zasvätené Panne Márii)

KŇAZ:

Všetky židovské deti ale aj ich rodičia očakávali Mesiáša. Podobne aj Panna Mária čakala na Mesiáša. Od  Zvestovania, čiže od dňa  kedy k nej prišiel Archanjel Gabriel, čakala na Pána Ježiša tak, ako nikto iný. Veď sa dozvedela, že ona bude mamou tisícky rokov očakávaného Mesiáša. Bola tak šťastná, že spievala chválospev „Velebí moja duša Pána“.

Položím vám jednoduchú,  ale veľmi dôležitú otázku.

Odkiaľ o tomto všetkom vieme? Odkiaľ vieme, že celý izraelský národ tisícky rokov vrúcne očakával Mesiáša? Odkiaľ vieme, že aj Panna Mária očakávala Mesiáša? Odkiaľ vieme, že práve ona bola Bohom vybraná za matku Mesiáša?

Odkiaľ toto všetko vieme?

Otázka deťom:

- Odkiaľ o tom vieme? Z televízie? Z internetu? Možno z nejakej knihy?

(Zo Svätého písma)

KŇAZ:

Samozrejme, máte pravdu. O tom všetkom vieme z výnimočnej knihy, alebo lepšie povedané z Knihy Kníh.

V knižniciach celého sveta sú milióny kníh. Hrubých, tenkých, starých, nových, farebných, čiernobielych, tlačených, písaných ručne, v slovenčine a v stovkách cudzích jazykov. Nikto, dokonca ani najväčší knihomoľ nie je schopný za celý svoj život prečítať čo len mikroskopickú časť všetkých kníh. V tomto obrovskom množstve kníh je jedna výnimočná. Tou výnimočnou knihou je Kniha kníh – Biblia – Sväté písmo.

Z nej vieme všetko to, čo je pre nás najdôležitejšie. Vieme z nej aj to, že ľudia zhrešili a potom tisícky rokov čakali na príchod Mesiáša, ktorý ich mal  zachrániť. Aj to z nej vieme, že medzi čakajúcimi bola aj Panna Mária. Aj to, že bola vybraná za mamu Pána Ježiša. Aj o ďalších dôležitých veciach z nej vieme.

Ak spomedzi miliónov iných je táto jedna kniha taká dôležitá, čo máme s ňou robiť?

Otázka deťom:

- Čo máme robiť so Svätým písmom?

(Sväté písmo máme čítať)

KŇAZ:

- Áno, samozrejme. Sväté písmo máme čítať. A to v každej dennej dobe. Ráno, večer, vo dne v noci. Dokonca, ak to niekto dokáže, mal by sa ju učiť naspamäť.

Teraz vám už môžem prezradiť, že počas celého Adventu sa budeme o to pokúšať: čítať a niektoré state sa aj učiť naspamäť.

Otázka deťom:

-Ako vyzerá tohtoročná adventná výzdoba?

(Je to veľká kniha)

KŇAZ:

Tohtoročná adventná výzdoba  je veľká kniha, ktorá má nadpis „Čítaj Sväté písmo každý deň“ Pozrime sa, čo je v nej.

(Kňaz poprosí niektoré dieťa, aby otvorilo knihu na druhej strane a prečítalo ju.)

Čítaj Sväté písmo každý deň!

KŇAZ:

- Ešte raz si dovolím zopakovať:

„Čítaj Sväté písmo,  stále, povedal mi starý otec, miluj ho viac ako rodičov... viac ako mňa... nikdy sa s ním nerozlúč. Keď zostarneš prídeš k presvedčeniu, že všetky knihy, ktoré si v živote prečítal sú len nepodareným komentárom tejto jedinej knihy...“

Tieto krásne slová napísal v knihe „Kruh Biblie“ Roman Brandstaetter. Povedal mu ich jeho starý otec Mordechaj Dávid Brandstaetter. Pozrime sa na obrázok. Vidíme na ňom malého Romanka a jeho starého otca ako hovorí: Čo? Vypočujeme si to.

PRÍBEH 1 - čítame pomaly slávnostným hlasom

- Čítaj Sväté písmo každý deň povedal mi starý otec. Miluj ho viac ako rodičov... Miluj ho nadovšetko... Nikdy sa s ním nerozlúč... Keď zostarneš, prídeš k presvedčeniu, že všetky knihy, ktoré si v živote prečítal sú len nepodareným komentárom tejto jedinej Knihy.

KŇAZ:

Pokúste sa toto naučiť naspamäť, aby ste nezabudli aká úloha nás čaká počas Adventu: Čítať Sväté písmo a počúvať ho každý deň.

Preto prvú vec, ktorú musíme doma urobiť, je pohľadať Sväté písmo, ak by náhodou ležalo zaprášené na poličke v knižnici. Okrem toho porozprávajte doma všetkým, ktorý tu teraz nie sú o našich rorátoch. Pretože nasledujúce dni dostanú úlohu aj mamy, aj otcovia, súrodenci a ostatní doma. Dnes dostanete plagát - vašu domácu rorátnu knihu. Do nej budete nalepovať obrázky. Položte si ju na viditeľné miesto, napríklad na stolík. Nech je vždy otvorená tak, aby ste každú dennú dobu videli čo je na obrázkoch napísané.

Otázky:

1. Komu sú zasvätené rorátne sv. omše? (Panne Márii)

2. Z ktorej knihy sú slová:  “Čítaj Sväté písmo každý deň“?  (Z knihy  Romana Brandstaettera: „Kruh Biblie“)

3. Ako sa volal starý otec Romana Brandstaettera? (Mordechaj Dávid Brandstaetter)

Úlohy:

1. Doma pohľadať Sväté písmo.

2. Všetkým doma porozprávať o rorátoch.

3. Naučiť sa naspamäť slová: „Čítaj Sväté písmo každý deň. Miluj ho viac ako svojich rodičov... Nikdy sa s ním nerozlúč... keď zostarneš prídeš k presvedčeniu, že všetky knihy, ktoré si v živote prečítal sú len nepodareným komentárom tejto jedinej Knihy...“

Obrázok:

Čítaj Sväté písmo každý deň.