Roráty každý deň

30. november - 2. deň

Prvý adventný týždeň – utorok

30. november 2010

Sviatok sv. Ondreja apoštola

Kto napísal Sväté písmo?

KŇAZ:

Srdečne vás vítam v druhý deň Rorát. Zdá sa mi, že je vás viac ako včera. Dúfam, že je to preto, že si deti splnili včerajšiu úlohu a porozprávali o rorátoch nielen doma svojim najbližším, ale aj v škole svojim spolužiakom.  Je to dôležité. Veľmi mi na tom záleží, aby vás prichádzalo čo najviac. Prečo? Lebo v tomto roku počas našich stretnutí sa chceme naučiť čítať a počúvať najdôležitejšiu knihu nášho života.

Otázka deťom:

- Ako sa volá najdôležitejšia kniha nášho života?

(Sväté písmo)

KŇAZ:

Najdôležitejšia kniha nášho života je Sväté písmo – Biblia. Včera sme spoznali spisovateľa, ktorému to starý otec často pripomínal.

Otázka deťom:

- Ako sa volá spisovateľ, ktorého sme včera spoznali?

(Roman Brandstaetter)

- Ako sa volá kniha, ktorú napísal?

(Kruh Biblie)

KŇAZ:

- V knihe Kruh Biblie Roman Brandstaetter opisuje udalosť zo svojho detstva. Keď bol ešte malým chlapcom – takým, ako mnohí z vás – starý otec Mordechaj Dávid Brandstaetter mu povedal niečo, čo si Romanko zapamätal do konca svojho života. Napísal o tom vo svojej knihe. Som zvedavý, či si to pamätáte. Prečítame si to nahlas.

Všetci nahlas čítajú citát z knihy Romana Brandstaettera:

„Čítaj Sväté písmo každý deň. Miluj ho viac ako svojich rodičov... Nikdy sa s ním nerozlúč... keď zostarneš prídeš k presvedčeniu, že všetky knihy, ktoré si v živote prečítal sú len nepodareným komentárom tejto jedinej Knihy...“

KŇAZ:

Krásne. Prvú vetu sme si vzali za tému našich tohtoročných Rorát.

Otázka deťom:

Aká je téma tohtoročných Rorát?

(Čítaj Sväté písmo každý deň).

Zopakujme si to teraz spolu nech sa nám tieto slová stanú akoby jedno z našich prikázaní:

KŇAZ:

- Čítaj Sväté písmo...

DETI:

... každý deň!

KŇAZ:

... Každý deň máme čítať Sväté Písmo. Toto je naša tohtoročná úloha a predsavzatie na Advent. Dúfam, že čítanie Svätého písma sa stane takou samozrejmosťou, ako každodenné umývanie zubov. Sväté písmo sa ma čítať nielen v kostole, či na náboženstve a doma nanajvýš pred   Štedrou večerou, ale  Slovo Božie potrebujeme v živote ako chlieb, ktorý jeme niekoľko krát počas dňa preto, aby sme mali silu pracovať, myslieť a aby sme boli zdraví.

Včera sme počuli, že Sväté písmo je výnimočnou knihou. Niet na svete dôležitejšej knihy.

Dnes sa chceme opýtať prečo je Sväté písmo Knihou kníh?

U Brandstaetterov poznali odpoveď na túto otázku, lebo dospelí celé hodiny rozprávali svojim deťom udalosti zo Starého zákona. Jedného dňa dedko počas prechádzky v parku rozprával malému Romankovi  udalosť zo Starého zákona a nakoniec povedal: „Doma ti ukážem Sväté Písmo v ktorom je napísané všetko, čo som ti porozprával. Vypočujte si, ako sa skončil rozhovor Romanka so starým otcom.

PRÍBEH II.

Vtedy som vôbec nevedel, čím je Sväté Písmo, ale bol som presvedčený, že keď je najmúdrejšou knihou sveta, ako mi hovoril mnoho krát starý otec, mohol ju napísať len on, ktorého som od detstva obdivoval.

- Starý otec ozaj mi ukážeš Sväté Písmo?

- Áno.

- Ty si ho napísal, pravda, starý otec?

Starý otec sa zastavil, zvraštil obočie, oprel sa o paličku, vážne na mňa pozrel a povedal:

- Čo si sa ma spýtal?

- Pýtal som sa, či si ty napísal Sväté Písmo?

- Nie – usmial sa. Ja som ho nenapísal.

- Kto ho teda napísal? Spýtal som sa.

Starý otec pozrel do zeme a koncom paličky začal kresliť niečo do zeme.

- Zdvihol hlavu, zamyslel sa.

- Boh - povedal.

Keď sme sa vrátili domov, ukázal mi starý otec hrubú knihu zviazanú v čiernom plátne, ležala na stolíku. To je Sväté Písmo, povedal.

- Vyzerá ako obyčajná kniha, ako tie, ktoré sú v tvojej knižnici – bol som sklamaný.

- Správne. Vyzerá tak, ale je v nej ...

- Čo v nej je? Všetko, odpovedal starý otec.

KŇAZ:

- Malý Romanko Brandstaetter bol trochu sklamaný, že jeho starý otec nenapísal Sväté Písmo, pravda?

Romankov starý otec vedel, že je najvyšší čas, aby Romanko vedel, že Biblia - Sväté Písmo nie sú vymyslené rozprávky ani bájky plné senzácie ako si deti omylom občas myslia, ale slová samého Boha.

KŇAZ:

- Kto je autorom Sv.  Písma?

(Boh)

KŇAZ:

Áno, Boh je autorom Sv. Písma! Prosím, aby nám niekto prečítal ďalšiu stranu našej rorátnej knihy.

Vybrané dieťa prevracia na nasledujúcu stranu a číta:

- Ty si napísal Sväté písmo, pravda, starý otec?

- Nie – usmial sa. Ja som ho nenapísal.

- Kto ho teda napísal? Spýtal som sa.

Starý otec pozrel do zeme a koncom paličky začal kresliť niečo do zeme.

- Zdvihol hlavu, zamyslel sa a povedal:

-  BOH!

KŇAZ:

Počúvajte, čo to znamená, že Boh je autorom? Pán Boh sa nudil zobral pero a písal postupne knihy Svätého Písma?  Vôbec nie!

Pán Boh dal ľuďom svoje svetlo – vnuknutie Ducha Svätého, aby napísali všetko, čo urobil pre človeka od začiatku sveta, aby bol človek spasený. Všimli ste si, čo odpovedal starý otec Romankovi, keď sa ho pýtal, čo je v Svätom Písme?

Otázka deťom:

Čo odpovedal starý otec Romankovi, čo je napísané v Svätom písme?

(Všetko)

KŇAZ:

V Svätom Písme je všetko. Pán Ježiš v Evanjeliu podľa Lukáša povedal, že  tí, ktorí môžu počúvať Slovo Božie sú šťastní. To hovorí o nás. Pán Ježiš hovorí, že sme šťastní, lebo môžeme počúvať Slovo Božie, lebo môžeme čítať a počúvať slová samého Boha a tak sa pripravovať na Vianoce.

Dúfam, že domáca rorátna kniha u vás doma je na viditeľnom mieste. Dnes si nalepte do nej prvý obrázok.

Otázky:

1. Kto je autorom Sv. písma? (Pán Boh)

2. Čo dal Pán Boh ľuďom, ktorí písali Sv. písmo? ( vnuknutie Ducha Svätého)

3. Ako sa nazýva časť sv. omše, v ktorej sa číta Sväté písmo? ( Bohoslužba  slova)

Úlohy:

1. Do domácej rorátnej knihy nalepiť obrázok.

2. Doma porozprávať o rorátoch.

3. V triede povzbudiť niekoho, kto ešte nebol na Rorátoch, aby na ne chodil.

Obrázok: