Roráty každý deň

1. december - 3. deň

Prvý adventný týždeň – streda

1. december 2010

Sväté Písmo stredobodom domu

KŇAZ:

V stredu,  čiže v samom  strede týždňa vás vítam na ďalšom rorátnom stretnutí.

V Advente, ktorý práve prežívame, nám každý deň bude Slovo Božie pripomínať najväčšiu obetu o akej kedy ľudia počuli.

Otázka deťom:

- Čo Pán Boh sľúbil ľuďom?

(Pán Boh sľúbil, že príde na zem)

- Prečo Pán Boh chcel prísť na zem?

(Aby spasil ľudí, aby ich vyslobodil z hriechu)

KŇAZ:

Na Vianoce budeme čakať skoro štyri týždne, ale ľudia čakali na Mesiáša tisícky rokov. Pán Boh prisľúbil Spasiteľa cez prorokov, hovoril cez nich, že určite príde a vyslobodí z otroctva hriechu. Slovo dodržal, lebo z izraelského národa vybral mladú dievčinu Máriu, dcéru Joachima a Anny za mamu svojho syna.

Otázky deťom:

- Odkiaľ vieme o týchto udalostiach?

(Zo Svätého Písma)

- Kto je autorom Svätého písma?

(Pán Boh)

KŇAZ:

Samozrejme. O všetkom, čo pre nás urobil, pre našu spásu Pán Boh, čítame vo Svätom Písme. Slová Pána Boha písali tí, ktorí od neho dostali vnuknutie.

Otázky deťom:

Čo znamená, že dostali vnuknutie?

(To znamená, že Pán Boh im dal svoje svetlo, aby napísali všetko, čo urobil pre našu spásu.)

KŇAZ:

-Treba si zapamätať, že autorom Svätého Písma je sám Boh. Preto je to výnimočná kniha. Pretože, že je výnimočná, treba ju mať. Dúfam, že doma máte Sväté Písmo. Niektorí majú možno viacej exemplárov. Sväté Písmo s obrázkami alebo s fotografiami, ale určite sú tu aj takí, ktorí majú len omalovánky alebo filmy natočené podľa Svätého Písma.

Ale hneď musím upozorniť, že to nie sú rozprávky – ako si niekedy malé deti myslia, ale skutočnosť.

Keby som sa teraz spýtal, kde máte Sväté Písmo, nie som si istý koľko rúk by sa zdvihlo. Preto sa zatiaľ nepýtam, ale počúvajme kde v dome Brandstaetterov  sa nachádzalo Sväté Písmo.

PRÍBEH III.

Sväté písmo ležalo na stolíku môjho starého otca. Nikdy nie v knižnici. Vždy po ruke. U nás doma nikto nikdy Sväté Písmo nehľadal. Nikdy som nepočul, aby sa niekto pýtal, kde sa nachádza.

Bolo jasné, že u starých rodičov bolo vždy na stolíku a u nás na malom stolíku vedľa kresla, v ktorom večer zvykol sedávať môj otec.

Miesto, na ktorom ležalo Sväté Písmo, bolo pre mňa výnimočným miestom. Keby sa ma vtedy niekto spýtal v čom je táto výnimočnosť, určite by som nevedel odpovedať, napriek tomu výrazne silne som cítil mimoriadnosť tohto miesta. Bolo  stredobodom celého bývania, bodom okolo ktorého sa všetko krútilo, najdôležitejšie zo všetkého.

Keď otec večer čítal Sväté Písmo, chodil som po prstoch. Ani starého otca som sa nikdy neodvážil vyrušiť počas jeho čítania. Obidvaja boli v týchto chvíľach pre mňa poznačení privilégiom nedotknuteľnosti.

KŇAZ:

Sväté Písmo u Brandstaetterov – ako píše spisovateľ – sa vždy nachádzalo po ruke. Čo to znamená po ruke?

Otázka deťom:

- Čo to znamená, že sa Sväté Písmo nachádzalo po ruke?

(Nikdy Sväté písmo nebolo treba hľadať – všetci presne vedeli, kde je.

KŇAZ:

Výnimočná kniha Sväté Písmo mala u Brandstaetterov výnimočné miesto. To miesto bolo stredobodom celého domu, ako povedal spisovateľ.

Moji milí, veľmi by som si prial, aby aj vo vašich domoch malo Sväté Písmo výnimočné miesto. Preto, ak ste si istí, že máte doma Sväté Písmo, ale nie ste si istí kde je, to bude vaša zajtrajšia úloha.

Dnes, keď sa vrátite domov, pohľadajte Sväté Písmo. Najlepšie bude opýtať sa mamy alebo otca, kde je Sväté Písmo. Keď vytiahnete Sväté Písmo spomedzi iných knižiek, alebo z nejakej zásuvky, či skrinky, hneď sa dohodnite s rodičmi, ktoré miesto vo vašom dome by bolo pre Sväté Písmo najvýnimočnejšie. Kde ho môžete položiť. Vyberte také miesto, aby ktokoľvek v každom okamihu mal prístup k Svätému Písmu. Prečo? Pretože...

KŇAZ:

- Čítaj Sväté písmo...

DETI:

... každý deň!

KŇAZ:

Presne o to ide. Nedostali sme Sväté Písmo od Pána Boha nato, aby pekne vyzeralo na poličke s knižkami ale, aby sme ho čítali. Poprosím niekoho, aby obrátil nasledujúci list našej rorátnej knihy a prečítal, čo je tam napísané.

Vybrané dieťa prevráti nasledujúcu stránku rorátnej knihy a číta:

Miesto, na ktorom ležalo bolo výnimočné. Bolo stredobodom celého bytu.

KŇAZ:

Mám na vás ešte jednu prosbu. Keď nájdete doma Sväté písmo a nájdete preň výnimočné miesto, doneste ho zajtra do kostola.

Pokúsim sa vám povedať, prečo niektoré exempláre a preklady sa medzi sebou líšia.

Otázky:

1. Kde u Brandstaetterov ležalo Sväté písmo? (Na dedkovom stolíku a na stolíku vedľa kresla, na ktorom sedával otec)

2. Čo znamená výraz po ruke? (V dosahu ruky – v prípade potreby hneď k dispozícii)

3. Z ktorých častí sa skladá Sväté písmo? (Starý a Nový zákon)

Úlohy:

1. Zajtra na Roráty prines Sväté Písmo.

2. Vyber s otcom alebo mamou u vás doma najlepšie miesto pre Sväté Písmo.

Obrázok:

Sväté písmo ležalo na stolíku vedľa kresla, na ktorom sedával otec: miesto, na ktorom ležalo, bolo výnimočné. Bolo stredobodom celého bytu.