Roráty každý deň

2. december - 4. deň

Prvý adventný týždeň – štvrtok

2. december 2010

Čítaj Sväté Písmo NAHLAS

KŇAZ:

Srdečne vítam všetkých, ktorí od pondelka chodia na Roráty aj tých, ktorí sa k nám pridali dnes.

Každý deň na rorátnych sv. omšiach hovoríme o najdôležitejšej a najvýnimočnejšej knihe. Pripomína nám ju aj adventná výzdoba – naša adventná kniha, ktorú každý deň otvárame na novej strane a čítame z nej veľmi dôležité slová.

Otázka deťom:

- O akej najdôležitejšej a najvýnimočnejšej knihe hovoríme na Rorátoch?

(O Svätom Písme)

KŇAZ:

Áno. Od pondelka spoznávame Sväté Písmo – Knihu kníh. Už vieme, kto je jej autorom a čo sa v nej nachádza.

Včera som vás poprosil – to bola vaša úloha – aby ste sa spýtali doma mamy alebo otca, kde máte doma Sväté Písmo. Poprosil som vás, aby ste Sv. Písmo pohľadali, vytiahli a spolu s rodičmi našli pre túto výnimočnú knihu najlepšie, najdôležitejšie miesto vo vašom dome.

Aké miesto ste doma vybrali pre Sv. Písmo? Kde je od včera položené?

Odpoveď detí

KŇAZ:

Dúfam, že výnimočné miesto pre Sv. Písmo u vás doma je tak výnimočné ako v dome slávneho spisovateľa Romana Brandstaettera.

Otázka deťom:

Kde u Brandstaetterov bolo položené Sv. Písmo?

(U starého otca na stolíku a na stolíku vedľa kresla, kde sedával otec)

KŇAZ:

Spisovateľ povedal, že Sv. Písmo bolo stredobodom celého domu. Dokonca, keď otec večer čítal Sv. Písmo, on ako malý chlapec, aby nevyrušoval chodil po prstoch.

Aj vy ste doma vybrali miesto pre Sv. Písmo a doniesli ste ho tak ako som vás o to prosil. Teraz ho vyberte a ukážte.  Jednotlivé exempláre Sv. Písma sa líšia (Niektoré môžeme ukázať všetkým) Prv než vysvetlím prečo sa líšia jednotlivé exempláre, chcem veľmi dôrazne povedať: SVÄTÉ PÍSMO JE JEDNO!

V predaji je veľa druhov vydaní Sv. Písma, je aj  viac prekladov Sv. Písma. Niektorí majú Sv. Písmo úplne malé s malými písmenkami, tenkými listami, takže sa ľahko zmestí do vrecka a preto ho vždy môžeme mať pri sebe. Iní majú veľké okázalé knihy. Ďalší majú Sv. Písmo len s Novým zákonom, čiže časť kde je život  a učenie Pána Ježiša. Ďalší majú ilustrované Sv. Písmo s obrázkami alebo fotografiami, na ktorých sú miesta zo Svätej Zeme. Prečo je toľko rôznych vydaní? Všetko je preto, aby ľudia Sv. Písmo čítali a čo najlepšie mu rozumeli. Pôvodne bolo Sv. Písmo napísané len v jazyku vybraného národa. Som zvedavý či náhodou neviete, aký to bol jazyk?

Otázka deťom:

- V akom jazyku bolo napísané Slovo Božie?

(V hebrejskom jazyku)

KŇAZ:

Keby niekto z vás chcel čítať Sv. Písmo v origináli a najlepšie vie angličtinu, nič mu to nepomôže. Musí poznať hebrejčinu alebo gréčtinu, lebo v týchto jazykoch bolo napísané Slovo Božie.

Našťastie my už od deviateho storočia máme Sv. Písmo preložené do nášho jazyka. Preložil ho sv. Konštantín a Metod.  Od vtedy  každý, kto len chce môže čítať Sv. Písmo v rodnom jazyku.            ( Poliaci ho majú v rodnej poľštine od 16. storočia )

Otázka deťom:

- Kde môžeme čítať Slovo Božie?

(V kostole, na náboženstve, doma, kdekoľvek)

KŇAZ:

Nám už dobre známy spisovateľ vo svojej knihe  spomína veľmi slávneho básnika Stanislava Wyspiańskeho. Ten raz čítal Starý zákon bez prestávky dva dni a dve noci. Viete si to predstaviť? Nemohol prestať. Tak sa začítal, že vôbec nezbadal, že už prešlo 36 hodín a on vôbec oko nezažmúril, dokonca vôbec nič nejedol. Niečo úžasné...

Nenahováram vás, aby ste tak dlho čítali, hoci ak niekto chce... Ale prosím vás, aby ste si aspoň chvíľku  našli cez deň na čítanie Sv. Písma. Vypočujte si do akého čítania  Sv. Písma nás povzbudzuje Roman Brandstaetter.

PRÍBEH IV. -   čítané pomaly

Skúsil si čítať Sv. písmo nahlas? Večer, pri stole, v kruhu najbližšej rodiny? Môžeš ho čítať nahlas pred spánkom, len pre seba, ako to urobil Július Słowacki .

Počúvaj... Keď budeš čítať Sv. Písmo v kruhu najbližšej rodiny skús si predstaviť, že žiješ pred  dvetisíc rokmi v Jeruzaleme a rozprávaš na úpätí Olivovej hory hŕstke ľudí o Ježišovi z Nazareta.

Dokážeme takto čítať Sv. písmo?

Otázka deťom:

- Ako máme čítať Slovo Božie?

(Nahlas)

KŇAZ:

Áno! Máme ďalšiu dôležitú vec. Sv. Písmo treba čítať nahlas! Tak to robil Pán Ježiš, tak to robila Panna Mária so svojimi rodičmi, tak to robili apoštoli so svojimi rodinami – Starý zákon čítali doma nahlas. Taký bol všeobecný zvyk: doma čítať Sv. Písmo nahlas. Každý deň!

Židia, čiže predkovia Pána Ježiša, dodnes takto čítajú Sv. Písmo. Môžeme to tak vidieť v Jeruzaleme pri „Múre nárekov“, čiže pri múre zbúranej  jeruzalemskej svätyne. Židia tam prichádzajú každý deň a čítajú vybranú sťať Sv. Písma, čiže robia to, čomu sa my počas Rorát chceme naučiť. To, čo opakujeme každý deň:

KŇAZ:

- Čítaj Sväté písmo...

DETI:

... každý deň!

KŇAZ:

Dnes si k tomu pridáme čítaj  Sv. písmo nahlas!

Určite je to pre niektorých objav, lebo starší radšej čítajú potichu a myslia si, že len deti majú čítať nahlas, ale nie je to tak. Deti aj dospelí máme čítať Sv. Písmo nahlas alebo polohlasno. (Do vnímania Sv. Písma je zapojených viac zmyslov, počúvajú ho aspoň jedny uši, tie moje.) Pozrime sa, čo je napísané v našej rorátnej knihe.

Vybrané dieťa prevracia ďalšiu stránku knihy a číta:

Sväté Písmo čítaj nahlas: večer, pri stole v kruhu najbližšej rodiny, alebo pred spánkom iba sám pre seba.

Dobre ste  počúvali, čo som čítal teraz pri sv. omši? Aké to bolo evanjelium? O čom tam bola reč?

Nie každý, kto mi hovorí: "Pane, Pane," vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach.

A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale. Spustil sa dážď, privalili sa vody, strhla sa víchrica a oborili sa na ten dom, ale dom sa nezrútil, lebo mal základy na skale. A každý, kto tieto moje slová počúva, ale ich neuskutočňuje, podobá sa hlúpemu mužovi, ktorý si postavil dom na piesku. Spustil sa dážď, privalili sa vody, strhla sa víchrica, oborili sa na ten dom a dom sa zrútil; zostalo z neho veľké rumovisko. (Mt 7, 21;24-27).

KŇAZ:

Je veľmi dôležité, aby sa Sv. Písmo čítalo nahlas a pomaly, vtedy viac vnímame to, čo čítame. Prestaneme počúvať vyrušujúci šum ako pri čítaní potichu.

Veľmi vás prosím vyskúšajte to dnes!

Napríklad čítaním nahlas dnešného Evanjelia (Mt 7,21;24-27)

Otázky:

1. Ako je najlepšie čítať Sväté Písmo? (nahlas)

2. V ktorom jazyku bolo napísané Sväté písmo (Starý zákon v hebrejčine a Nový zákon v gréčtine.

3. Kto prvý preložil Sväté písmo do slovenčiny  (Sv. Konštantín a Metod)

Úlohy:

1. Vyhľadať v Svätom písme a prečítať nahlas dnešné Evanjelium (Mt 7,21; 24-27)

2. Naučiť sa naspamäť: Nie každý, kto mi hovorí: "Pane, Pane," vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach.“

Obrázok:

Sväté Písmo čítaj nahlas: večer, pri stole v kruhu najbližšej rodiny, alebo pred spánkom iba sám pre seba.