Roráty každý deň

4. december - 6. deň

Prvý adventný týždeň – sobota

4. december 2010

Čítanie Svätého Písma v kruhu rodiny

KŇAZ:

Vítam vás v posledný deň prvého týždňa rorát. Tento rok sa učíme čítať a počúvať Sv. Písmo. Už dokonale poznáte heslo tohtoročných rorát, znie:

KŇAZ:

- Čítaj Sväté písmo...

DETI:

... každý deň!

KŇAZ:

Vynikajúco. Navyše povzbudzujem vás, aby ste Sv. Písmo nielen čítali každý deň, ale sa ho aj  učili naspamäť. Keď som to včera povedal, niektorých to šokovalo, no lebo naučiť sa naspamäť takú hrubú knihu?

Celé Sv. Písmo určite nie, ale naučíme sa len malé úryvky. Ak budeme trochu cvičiť, určite nám zostanú v pamäti. Spomínate  si, niektorým svätcom dal Pán Boh fenomenálnu pamäť, dokázali celé hodiny naspamäť recitovať Sv. Písmo.

Otázka deťom:

- Ako sa volal svätec, ktorý vedel naspamäť  Sv. Písmo

(Sv. Vavrinec z Brindisi)

KŇAZ:

My nemáme také schopnosti ako sv. Vavrinec z Brindisi, ale malý úryvok si dokážeme zapamätať. Včera som vás poprosil, aby ste sa naučili naspamäť časť z Knihy žalmov. Kto vie môže nám ho zarecitovať:

Vybrané deti recitujú nahlas:

Pán je moje svetlo a moja spása, koho sa mám báť? Pán je ochranca môjho života, pred kým sa mám strachovať?

KŇAZ:

Veľmi sa teším, že ste sa tak pekne naučili časť žalmu 27. Viete prečo vás prosím učiť sa Sv. Písmo naspamäť?  Z miliónov  kníh celého sveta je Sv. Písmo jedinou, ktorej autorom je Pán Boh. Okrem nej už takej niet.

Keď je to tak, potom každé slovo Sv. Písma má nekonečnú hodnotu, pretože pochádza od Pána Boha. Práve preto  sv. Vavrinec z Brindisi čítal Sv. Písmo na kolenách. Ja nenalieham, aby ste robili to isté, ale mám inú prosbu. Akú?

Je skvelé, že chcete čítať Sv. Písmo každý deň. Je skvelé, že ho čítate nahlas. Je úžasné, že sa ho chcete učiť naspamäť. Ale najväčším zázrakom by bolo keby ste Sv. Písmo čítali nahlas každý deň s rodičmi. Hovorím vám to dnes, práve v sobotu, pretože mama a otec  aj súrodenci majú viac času.

Snívam o tom, že sa vám podarí nahovoriť rodičov na každodenné čítanie Sv. Písma. Prv než poviem, ako to urobiť, vypočujme si spomienky nám už známeho Romana Brandstaettera.

PRÍBEH – čítané pomaly a slávnostne:

Medzi najkrajšie spomienky z detstva patria večery venované spoločnému čítaniu Sv. Písma. So starým otcom sme sedeli v obývačke, on v koženom kresle, ja na stoličke. Kruh svetla spod plynovej lampy – bola prerobená z naftovej – padal na stôl a na predo mnou otvorenú Bibliu. V kúte stáli  veľké hodiny, rovnomerne tikali a každú štvrťhodinovým bitím odmeriavali čas. Potom na miestnosť zaľahlo ticho, voňajúce hrozienkami, škoricou a klinčekmi, ktoré stará mama uchovávala v kredenci. Taký večer si starý otec položil ruky na  opierky kresla a povedal:

- čítaj pomaly a výrazne. Neprehĺtaj písmená. Mysli nato, že čítaš Sv. Písmo a nie vymyslené príbehy od Karola Maya.

KŇAZ:

Dokážete si to predstaviť?  Za oknom je ticho a tma. V miestnosti len veľké hodiny a všade vôňa hrozienok, škorice a klinčekov. Malý Romanko číta nahlas Sv. Písmo. Prial by som si, aby to aj u vás bolo podobne. Dnes a nasledujúce dni Adventu. Ako to urobiť?

Ak tu nie sú s vami vaši rodičia, predovšetkým  musíte mame a otcovi o všetkom porozprávať: že večer v dohodnutú hodinu, možno najlepšie po večeri bude spoločné čítanie Sv. Písma. Čo si treba pripraviť? Nie veľa.

Predovšetkým vo  Sv. Písme  musíte nájsť dnešné Evanjelium. Sv. Písmo s označenou časťou položíte na stôl prikrytý obrusom. Vedľa neho položíte sviečku, alebo zapálite sviečku na adventnom venci.  Keď sa všetci zídu v miestnosti vypnete televízor, rádio, počítač a dokonca aj mobil. Nech zavládne v byte ticho a pokoj. Ako v dome malého Romanka.

Zapálite sviečku hovoriac „Svetlo Kristovo“ . Ostatní odpovedajú „Bohu vďaka“. Potom poprosíte Ducha Svätého o pomoc počúvaním Božieho slova.  Modlitba môže byť krátka a jednoduchá:

„Duchu Svätý,

osvieť nám rozum a srdcia,

aby sme počuli hlas Pána Boha“

Potom začnete čítať pomaly, zreteľne, bez prehĺtania slov. Po prečítaní si sadnete a začnete rozhovor. Každý z vás mama, otec, súrodenci, starý otec a stará mama, skúsite odpovedať na otázku, čo mi týmto chce Pán Boh povedať.

Môžete sa rozprávať dve minúty alebo dokonca hodinu, podľa potreby. Niekoľko krát si zopakujte vety, ktoré sa máte naučiť naspamäť. Skončite spoločnou modlitbou, poďakujte za stretnutie, za slovo Božie za celý uplynulý deň. Ak sa vám to nepodarí, netrápte sa. Budem vám to pripomínať aj budúci týždeň.

Ešte si prečítame, čo sa máme naučiť naspamäť. Prosím, aby niekto obrátil nasledujúcu stranu našej knihy a prečítal vybraný text.

Vybraná osoba prevracia stranu a číta nahlas.

Vtedy povedal svojim učeníkom: "Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu." (Mt 9, 37-38)

KŇAZ:

Bolo to pekne prečítané a zreteľne. Je to dosť známa stať zo Sv. Písma, preto si myslím, že so zapamätaním si by nemal byť väčší problém.

Ale dnes bude pre vás najdôležitejšie zorganizovať spoločné čítanie Sv. Písma.

Otázky:

1. Ako sa  volali dvanásti apoštoli?  (prvý Šimon, zvaný Peter a jeho brat Ondrej, Jakub Zebedejov a jeho brat Ján, Filip a Bartolomej, Tomáš a mýtnik Matúš, Jakub Alfejov a Tadeáš, Šimon Kananejský a Judáš Iškariotský  )

2. Čo voňalo v miestnosti, v ktorej malý Romanko Brandstaetter čítal so starým otcom Sväté Písmo? ( hrozienka, škorica a klinčeky )

Úlohy:

1. Zorganizovať v rodine spoločné čítanie Svätého písma. Prečítať časť Evanjelia podľa Matúša: Mt 9,35-10,8)

2. Naučiť sa naspamäť: Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu." (Mt 9, 37-38)

3. Pomodliť sa za chlapcov, ktorým  Pán Ježiš dáva kňazské povolanie

Obrázok:

Vtedy povedal svojim učeníkom: "Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu." (Mt 9, 37-38)