Roráty každý deň

14. december - 13. deň

Tretí adventný týždeň – utorok

14. december 2010

Kráľ Dávid spieva na slávu Božiu

KŇAZ:

Na začiatku rorát som vám hovoril, že  vo  Sv. Písme je všetko, čo nie je v žiadnej inej knihe. Včera sme sa o tom mohli  presvedčiť, keď sme počúvali neobvyklú udalosť proroka Balaáma s oslicou. Dúfam, že sa vám to páčilo a že vás to povzbudilo ešte viac čítať Sv. Písmo.

KŇAZ:

- Čítaj Sväté písmo...

DETI:

... každý deň!

KŇAZ:

Ako  sa pamätáte kráľ Moabu prosil proroka Balaáma, aby  prišiel k nemu a ten miesto požehnania mal prekliať Izraelitov. Daroval mu veľa zlata a mnoho iných drahocenností, len aby preklial  vybraný národ. Balaám to ale neurobil. Bol dobrým prorokom a dobrý prorok... no, čo vlastne robí dobrý prorok?

Otázka deťom:

- Čo očakáva Pán Boh od dobrého proroka?

(Aby hovoril a robil len to čo mu Boh káže.)

KŇAZ:

Dobrý prorok hovorí len to, čo mu káže Boh. V tomto prípade mu Pán Boh kázal požehnať Izraelitov. Balaám to urobil trikrát. Na konci tretieho požehnania povedal slová, ktoré ste sa mali naučiť naspamäť.

Dieťa recituje úryvok z pondelka:

Jeho vidím, ale nie už teraz,

hľadím na neho no nie zblízka.

Hviezda vychádza z Jakuba,

žezlo sa zdvíha z Izraela  (Nm 24,17a)

KŇAZ:

Tento úryvok pochádza z Knihy Numeri. Dnes sa  sústredíme na ... zaujímavé, kto uhádne? Asi vás prekvapím, nebude to, nezapočúvame sa do prvého čítania ani do Evanjelia, ale do responzóriového žalmu. Ako dobre viete, že responzóriový žalm je na každej sv. omši, hneď po prvom čítaní. Niektorí si myslia, že žalm je len akýmsi druhom prestávky medzi čítaniami, podobne ako v škole prestávka medzi hodinami. Vôbec to tak nie je. Responzóriový žalm je tiež Slovo Božie. Tiež pochádza zo Sv. Písma a presne z knihy, ktorá sa nazýva ...

Otázka deťom:

- Ako sa nazýva kniha Sv. Písma, v ktorej sú žalmy?

(Kniha žalmov)

KŇAZ:

To bola ľahká otázka, samozrejme, že Kniha žalmov. V celej Knihe žalmov je presne 150 žalmov. Jeden krajší od druhého.

Otázka deťom:

- Čo sú to žalmy?

(Modlitby, ktoré spievali Židia)

KŇAZ:

Židia boli veľmi nábožní a každý deň sa modlili k Pánu Bohu. Pomáhali si práve žalmami. Tak ako si my pomáhame modlitbami Otče náš, či Zdravas Mária, tak Izraeliti používali predovšetkým žalmy. Kresťania prevzali tento zvyk od Židov a tiež sa modlia pomocou žalmov. Čo to musia byť za modlitby, keď sú používané skoro 3000 rokov a nikomu sa neznudili!

Áno, dobre ste počuli. Najstaršie žalmy boli napísané pred 3000 rokmi.

Žalmy sa medzi sebou líšia. Sú medzi nimi chválospevy, čiže slávnostné piesne na slávu a česť Boha Stvoriteľa, žalospevy s prosbami o pomoc, žalmy vďakyvzdania,  žalmy pokánia a konečne žalmy kráľovské,  ktoré oslavujú kraľovanie Boha. Spomedzi 150 žalmov najviac, až 73 napísal vám dobre známy veľký kráľ Dávid.  Bol nielen odvážnym vojakom a mocným kráľom, ale takisto veľmi nábožným človekom. Na  slávu Božiu spieval, hral na lutne, dokonca tancoval. Keď zhrešil, prosil Pána Boha o odpustenie. Keď víťazil, zveleboval za to Pána Boha.

Žalm, ktorý sme dnes počuli  napísal Dávid. Nebol vtedy ešte kráľom. Nachádzal sa vo veľmi ťažkej situácii. Musel utekať pred kráľom Saulom. Keď ho Pán Boh zachránil z ďalšieho nebezpečenstva, začal ďakovať Pánu Bohu krásnymi slovami.  Vypočujme si ešte raz časť Žalmu 34.

PRÍBEH XIII – čítané pomaly, výrazne s citovým zanietením

Pána chcem velebiť v každom čase,

moje ústa budú ho vždy chváliť.

V Pánovi sa bude chváliť moja duša;

nechže to počujú pokorní a nech sa tešia.

Na neho hľaďte a budete žiariť

a tvár vám nesčervenie hanbou.

Úbožiak zavolal a Pán ho vyslyšal

a vyslobodil ho zo všetkých tiesní.

Tvár Pánova sa odvracia od tých, čo robia zlo,

a vyhladzuje ich pamiatku zo zeme.

Spravodliví volali a Pán ich vyslyšal

a vyslobodil ich zo všetkých tiesní.

Pán je pri tých, čo majú srdce skrúšené,

a zachraňuje zlomených na duchu.

Pán vykúpi duše svojich služobníkov,

nebudú potrestaní tí, čo v neho dúfajú.

KŇAZ:

Celý žalm 34 si prečítajte doma v kruhu rodiny.  Teraz mi povedzte, koho Dávid prosil o pomoc v nebezpečenstve.

Otázka deťom:

- Koho Dávid prosil o pomoc v nebezpečenstve?

(Pána Boha)

KŇAZ:

Dávid vedel, že Pán Boh nikdy nenechá bez pomoci toho, kto ho prosí o pomoc. Preto volá:

„Úbožiak zavolal a Pán ho vyslyšal

a vyslobodil ho zo všetkých tiesní.“

Pozrime sa na našu rorátnu knihu.

Dieťa prevracia list a číta nahlas:

„Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán,

šťastný človek, čo sa utieka k nemu“ (Ž 34,9)

KŇAZ:

Výnimočne krásne slová. Kráľ Dávid bol tak veľmi nadšený dobrotou Pána Boha, že povzbudzuje svojich priateľov, aby skúsili Pána Boha a presvedčili sa, aký je dobrý.  Je to ako s exotickým ovocím. Pokiaľ ho nezakúsime, nespoznáme ho.

Otázka deťom:

- Čo znamená utiekať sa k Pánu Bohu?

(Prosiť Pána Boha o pomoc)

KŇAZ:

Máte pravdu. Utiekať sa k Pánu Bohu znamená prosiť ho o pomoc. Žiaden človek, ktorý mu dôveruje nebude zahanbený.

Otázky:

1. Koľko žalmov sa nachádza v Knihe žalmov? (150 žalmov)

2. Kto napísal najviac žalmov? (Kráľ Dávid)

Úlohy:

1. Zorganizovať v rodine spoločné čítanie Sv. Písma: (Ž 34,2-23)

2. Naučiť sa naspamäť:

„Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán,

šťastný človek, čo sa utieka k nemu“ (Ž 34,9)

Obrázok:

Kráľ Dávid spieva na slávu Božiu:

„Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán,

šťastný človek, čo sa utieka k nemu“ (Ž 34,9)