Sväté Písmo každému

Sväté Písmo pre každé dieťa

Všetky deti, ktoré chodili celý mesiac na ranné Roráty, dnes ( 24. 12. ) dostali krásnu knihu Sväté Písmo. Kúpil som 93 kníh a každé dieťa má svoj nielen Nový zákon,  ale aj knihu Žalmov. Jedinú knihu svojho druhu - Sväté Písmo - napísal Boh. Je oveľa dôležitejšia ako matematika, zemepis, či angličtina. Táto Kniha kníh nás učí ako máme žiť..... Čítajme Sväté Písmo každý deň nahlas! Aj keď Roráty 2010 skončili.....