Ľudia Sväté Písmo čítajú

Roráty 2010 - Čítaj Bibliu každý deň

Roráty 2010 sú venované Svätému Písmu. Poliaci z Katovíc, ktorí pripravili materiál na Roráty 2010, uvádzajú svojich štyroch hostí hovoriacich o tom, čo znamená Sväté Písmo v ich živote: Boh hovorí ku mne cez Sväté Písmo

Biblia naozaj funguje! – hovoria naši hostia. Dávajú príklad zo svojho života.

Przemysław Babiarz

športový komentátor

"Bezo mňa nemôžete nič urobiť" (Jn 15,5)

Tieto Ježišove slová počujeme každý rok na sviatok Božieho Tela a Krvi počas  procesie s Najsvätejšou Sviatosťou.  Ale mňa sprevádzajú tieto slová po celý rok.

Pripomínajú sa mi zvlášť vtedy, keď sa niečo zdá byť príliš ťažké, aby som to zvládol.  Keď mám strach z nejakého stretnutia alebo dôležitého rozhovoru. Kedykoľvek je pre mňa situácia ťažká a prerastá ma. Ťažkých chvíľ mám veľa.  Vtedy slová: „Bezo mňa nemôžete nič urobiť“   naozaj pôsobia.

Viem, že bez Božej pomoci všetko, čo robím, skončilo by sa skôr či neskôr prehrou.  S Ním nie je žiadne riziko.

Magda Aniol

speváčka ( spieva aj o Jánovi Pavlovi II. Veľkom, známe je jej CD Lolek  )

"Tvoje hriechy sú odpustené" (Lk 7, 48)

Pred mnohými rokmi, keď som si uvedomila, ako veľmi som v mojom živote zblúdila, nemohla som si odpustiť. Myslela som si, že pre niekoho ako som ja, nie je pomoci. To je nemožné,  aby mi Boh odpustil všetko ... Naozaj som chcela počuť nejakú odpoveď. A potom prišiel silný úder.

Jedného dňa som vzala do ruky Sväté Písmo a otvorila som ho bez premýšľania. Natrafila som na úryvok z evanjelia podľa sv. Lukáša, v ktorom Pán Ježiš stretáva verejnú hriešnicu. Plačúce žena slzami máčala Ježišove nohy a utierala ich svojimi vlasmi. Potom bozkávala jeho nohy a pomazala ich olejom. Všetci okrem Ježiša boli tým pobúrení. Ježiš jej povedal. „Tvoje hriechy sú odpustené“

Ten deň Pán povedal tieto slová aj mne. Pochopila som, že namiesto odsúdenia seba, musím ďakovať Bohu za to, že mi dal úplne nový život spolu s Ním.

Dariusz Kamys

Herec

Blahoslavený muž, ktorý sa bojí Pána (...)Jeho potomstvo bude mocné na zemi, pokolenie spravodlivých bude požehnané. V jeho dome bude úspech a bohatstvo   (Žalm 112)

Pred dvanástimi rokmi som išiel s manželkou do hôr, aby som ju naučil lyžovať. Bol s nami náš priateľ – kňaz. Každý deň sme sa modlili spolu. Jedného dňa po sv. omši kňaz sa modlil za nás a mal zvláštne slovo pre nás: Žalm 112. Táto časť Biblie sa stala pre nás neskôr majákom na našej ceste životom.

Pán Boh často staval do našej cesty ľudí, ktorým sa nevodilo najlepšie. Vždy vtedy sa nám pripomínali slová žalmu. Pochopili sme, že nesmieme myslieť len na svoje vlastné potreby. Dobro, ktoré sme preukázali, sa vždy vrátilo k nám.

V Žalme 112 je tiež reč o potomstve, a my sme mnoho rokov nemohli mať deti. Začali sme premýšľať o adopcii. Ale objavili sa pochybnosti.  Či to zvládneme? Či nás bude adoptované dieťa milovať? Slová žalmu nám dodali odvahu. Adoptovali sme si dve deti. Stas je s nami od siedmich rokov a Paulínka od troch rokov.

Žalm 112 neustále pôsobí v našom živote.  Staviame dom našich snov. S veľkou terasou a krásnym výhľadom. Náš dom je otvorený pre iných. A tí, ktorí nás navštívia, obohacujú náš život. Sľúbené požehnanie spočinulo na nás a Boh neustále je s nami.

Robert Friedrich

gitarista, zakladateľ Noemovej archy

I vstal a šiel k svojmu otcovi. Ešte bol ďaleko, keď ho zazrel jeho otec, a bolo mu ho ľúto. Pribehol k nemu, hodil sa mu okolo krku a vybozkával ho.  Syn mu povedal: „Otče, zhrešil som „ (Lk 15, 20-21)

Sväté Písmo bolo pre mňa ako kuchárska kniha, kde si môžete prečítať o jedlách, predstaviť si ako chutia, ale nemôžete ich zjesť. A viete, hladného recept na tortu nenasýti.

Po mnohých rokoch, keď som sa vrátil do Cirkvi – do kostola, začal som zisťovať, že Sväté Písmo to nie sú len predpisy. Snažím sa Božie slovo vnášať do svojho života.

Mojou obľúbenou časťou Svätého Písma je podobenstvo o márnotratnom synovi. V tom synovi som spoznal seba, keď som sa rozhodol vrátiť sa k Otcovi, do Cirkvi, do farnosti.  Rovnako ako v evanjeliu. Otec už na mňa čakal. Uvedomil som si, že vždy ma miloval. Príbeh márnotratného syna je môj príbeh, ktorý sa teraz vracia zakaždým, keď idem k svätej spovedi, keď nechcem žiť v hriechu, ktorý ma ničí. Keď spácham hriech, potom sa znova vrátim späť k Otcovi a mám všetko, čo potrebujem.