Ruženec každý deň

Príď sa modliť ruženec každý deň: deti za tatu a mamu, tato a mama za deti

30. október

Sv. Stanislav Kostka

Vedel si, že otec nikdy nebude súhlasiť s tým, že sa staneš rehoľníkom. Rozhodol si sa v preoblečení vyraziť z Mazowsa do Ríma. Dokonca brat Ťa nespoznal. Chcel si žiť len pre Boha.

Vyprosuj, aby sa v našej rodine deti navzájom znášali.


 

29. október

Blahoslavená Mária Tereza Gonzalez Queveda

Tvoj otec bol známy lekár v Madride. Milovala si jazdu na koni a tenis. Mala si 11 rokov, keď si si napísala do svojho pamätníka: „Rozhodla som sa stať svätou.“

Vyprosuj našej rodine túžbu po svätosti.

28. október

Blahoslavený Zefiryn Namuncuro

Tvoj otec bol vodcom Indiánov. Mal si byť politikom alebo vojakom. Po Prvom sv. prijímaní si zatúžil stať sa kňazom, aby si bránil Indiánov pred bielymi a alkoholom.Boh Ťa chcel mať v nebi.

Vyprosuj našej rodine, aby sme dobre načítali, čo nám Boh pripravil.

 

 

27. október

Svätá Róza z Viterbo

Keď Ťa Boh uzdravil, rozhodla si sa mu zasvätiť zbytok svojho života. Mala si 17 rokov. Nepáčilo sa niektorým, keď si vyzvala k návratu hriešnikov. Vyhnali Ťa z mesta. Dnes je Viterbo hrdé na Teba.

Vyprosuj našej rodine, aby sme sa nikdy nehanbili za vieru.  

 

26. október

Blahoslavený José Sanchéz Río

Keď v Tvojej otčine vystúpili prenasledovaní kresťania proti vládnucim, chcel si sa pripojiť k svojim bratom. Mal si vtedy 14 rokov. „Mama, nikdy mi nebude tak ľahko prísť do neba ako teraz,“ – hovoril si.

Vyprosuj nám, aby v našej rodine nikdy nikto nezaprel Ježiša.

 

25. október

Svätá Mária Goretti

Keď umrel otec, potešovala si mamu: Boh nás neopustí. Pomáhala si ako si vedela. Oproti býval Alexander. Prišiel, keď si bola sama. Chcela si utiecť. On bol silnejší. Mal nôž. Umierajúc si povedala: „Odpúšťam.“

Vyprosuj nám, aby každý v našej rodine odpúšťal.

 

 

24. október

Boží sluha Faustino Perezie

S Pánom Bohom si dokázal hovoriť o všetkom. Dokonca o futbale. Viedol si si „Denník pokladov“. Napísal si v ňom: „Budem hovoriť ÁNO všetkému, čo je dobré.“

Vyprosuj našej rodine pokoj, keď sa objavia problémy.

 

 23. október

Blahoslavená Laura Vicuňa

Trápilo Ťa, keď po smrti Tvojho otca, začal u Vás bývať Manuel. Tvrdil, že chce pomôcť Tvojej mame. Obetovala si život za jej obrátenie. Keď si náhle smrteľne ochorela, mama povedala, že zmení svoj život a slovo dodržala.

Vyprosuj pre nás odvahu, keď sme povinní niekoho napomenúť.

 22. október

Blahoslavený Edurad Kazimierski

Teba i Tvojich štyroch kolegov hitlerovci   Som na všetko pripravený – písal si z väzenia domov mame. „Viem, že všetko riadi Boh. Do videnia v nebi.“  

Vyprosuj našej rodine pokoj srdca, keď nás nespravodlivo odsudzujú.

21. október

Blahoslavená Karolína Kožkovna

Mala si 16 rokov, keď do domu vtrhol ruský vojak. Kázal Ti ísť do lesa. Po dvoch týždňoch našli Tvoje umučené mŕtve telo. Zabili Ťa, keď si bránila svoju čistotu.

Vyprosuj našej rodine čistotu v myšlienkach slovách, skutkoch.

 

20. október

Svätý Alojz Gonzaga

Tvoj otec nebol nadšený, keď si povedal, že chceš byť rehoľníkom. Plánoval pre Teba kariéru rytiera. Napriek tomu Ty si viac ako za panským spôsobom života túžil po Bohu.

Vyprosuj nám – deťom v našej rodine – čisté a dobré srdcia.

19. október

Svätá Kristína

Bola si výminočne krásna. Tvoj otec Ťa umiestnil vo veži uprostred zlatých bôžikov. Chcel, aby si zostala pohanskou bohyňou. A Ty si prosila Boha o pomoc. A vždy, keď otec začínal mučenie, prichádzal k Tebe anjel.

Vyprosuj našej rodine zmierenie a lásku

 

 18. október

Božia služobnica Júlia Beniowska

Mladá, statočná silnej viery – tak na Teba spomínajú. Vrátil si sa vlastne zo sv. omše, keď do obce prisli ruskí vojaci. Zomrela si pri obrane svojej čistoty.

Vyprosuj, aby nám Ježiš vzal strach, keď naša rodina musí brániť vieru.

 

 

17. október

Blahoslavená Imelda Lambertiniová

Mama Ti ukázala Najsvätejšiu Sviatosť Oltárnu. Povedala, že Pán Ježiš zostupuje do ľudských sŕdc. Odvtedy sa ti cnelo za Ním, až dokedy Ti nebolo povolené prijať Ho.

Vyprosuj našej rodine túžbu po prijatí Ježiša v Oltárnej Sviatosti.

16. október

Svätý Kazimír

Bol si synom poľského kráľa, ale nie česť bola pre Teba najdôležitejšia. Chcel si nasledovať Krista. Známa bola Tvoja láska k Pánu Bohu i veľke srdce k chudobným.  

Vyprosuj, aby sa všetci v našej rodine snažili páčiť sa Bohu.

15. október

Božia služobnica Alexia González – Barrosová

Keď si si kľakala pred bohostánok, hovorila si: Ježišu, pomož, aby soim vždy robila to, čo Ty chceč. Keď si chorá nemohla vychásdzať z domu, prosila si rodičov: „Pobozkajze za mňa Pannu Máriu.“ Vo chvíli smrti Ťa Ona vzala na svoje ramená.

Vyprosuj, aby naša rodina žila tak, ako chce od nás Ježiš.

 

14. október

Svätá Gemma Galganiová

Keď zomrela Tvoja mama, mala si 8 rokov. Vo svojom krátkom živote si veľmi trpela. Tvojou silou Bol milovaný ježiš. On Ti dal dokonca na rukách, nohách i v srdci stigmy svojho umučenia.

Vyprosuj, aby naša rodina v ťažkostiach hľadala pomoc len u Ježiša.

 

 

13. október

Božia služobnica Maria del Carmen Gonzalez - Valeriová

Tvoja láska k Ježišovi, zvlášť voči jeho Srdcu udivovala všetkých. Svoj 9 – ročný život si obetovala Pánu Bohu za spasenie vrahov Tvojho otca.

Vyprosuj, aby sa naša rodina učila od Pána Ježiša láske.

 

12. október

Svätý Dominik Sávio

Mal si milujúcich rodičov a výnimočného vychovávateľa – don Boska. Ale najviac si chcel byť priateľom s Pánom Bohom. V deň prvého sv. prijímania si si napísal: Radšej zomrieť ako zhrešiť.

Vyprosuj nám dobrých učiteľov.

 

 

11. október

Blahoslavená Cecília Eusepiová

Vedela si, že život sa nemeria rokmi, ale láskou voči Bohu a ľuďom. Zvláštnu lásku si preukazovala Ježišovi prítomnému vo Sviatosti Oltárnej.

Vyprosuj našej rodine, aby si nachádzala čas na adoráciu Oltárnej Sviatosti.

 10. október

Svätá Agnežka

Bola si Rimanka pochádzajúca zo šlachtickej a bohatej rodiny. Keď Ti vybrali manžela, povedala, si, že Ty si si už vybrala – Ježiša, hoci si vedela, že to pre Teba znamená smrť.

Vyprosuj našej rodine odvážnu vieru, silnú vieru

 9. október

Kandidátka svätorečenia Anna Guigné

Hovorilo sa, že si malý tyran. Zmenila si sa po smrti svojho otca. „Aňa, ak ma chceš potešiť, musíš byť dobrá“ – hovorila mama. A ty si sa veľmi snažila. „Nič nie je ťažké, ak milujem Pána Boha“ – tak si si napísala.

Vyprosuj našej rodine, aby sme boli dobrí voči iným.

 

 

8. október

Blahoslavený Pier Giorgio Frassati     

Miloval si hory, chudobných i Pána Boha – tak hovorili o Tebe priatelia. Oni vedeli, že každodenne sa modlíš sv. ruženec a si prítomný na sv. omši. Asi najmenej Ťa poznali Tvoji rodičia. Milovali Ťa, ale nerozumeli.

Vyprosuj našej rodine vzájomné porozumenie.

 

 

7. október

Svätá Bernadetta Soubiruos

Osemnásť krát si videla pri jaskyni v Lurdoch Božiu Matku. Mária prosila, aby si sa dennodenne modlila ruženec. Tebe povedala, že je Nepoškvrnené Počatie.

Vyprosuj našej rodine dar spoločnej modlitby.

 

 

6. október

Blahoslavená Ciara Badano

Milovala si šport. Chcela si byť letuškou, mať muža i deti. Náhle prišla smrteľná choroba. Dlho si o tom rozprávala s Ježišom. Prijala si jeho vôľu.

Vyprosuj našej rodine silu, keď ktosi z nás ťažko ochorie.

 

 

5. október

Blahoslavený Albert Marvelli

Rodičia Ťa naučili pomáhať chudobným a trpiacim.“Nikto, kto zaklopal na naše dvere, neodišiel s prázdnymi rukami.“ – tak si napísal. Mal si pred sebou len jediný cieľ: Byť svätým.

Vyprosuj našej rodine dobré a otvorené srdcia.

 

 

4. október

Nenolina - kandidátka svätorečenia Anonietta Meo

Zostali po Tebe listy, ktoré si písala Pánu Ježišovi, Panne Márii, anjelovi strážnemu. Nepísala si o svojej ťažkej chorobe. Veľmi Ti záležalo na svojej duši a na dušiach hriešnikov.

Vyprosuj trpezlivosť mojej mame, môjmu tatovi aj mne.

3. október

Sv. Terézia od Dieťaťa Ježiš

Mala si milujúcich rodičov. Hovorila si, že sú hodní viac neba ako zeme. Oni Ťa tak naučili milovať Pána Boha, že si v kláštore chcela žiť len pre Neho.

Vyprosuj našej rodine vzájomnú lásku.

 

2. október

Blahoslavený František a Hyacinta

Často ste sa doma spolu s rodičmi modlili ruženec. Pán Ježiš Vám dovolil vidieť Matku Božiu a Ona Vám sľúbila, že budete s Ňou v nebi.

Vyprosujte nebo celej našej rodine.

1. október

V tomto roku počas októbrového ruženca spoznáme tridsať mladých ľudí.

 

Niektorí sú Vaši rovesníci. Iní sú trošku starší. Mali život taký, ako mnohí z vás. Dnes hovoríme o nich: svätý, blahoslavený alebo služobník Boží – kandidát svätorečenia. Spoločne s nimi - najmladšími svätými – chceme sa v októbri modliť za naše rodiny. Za mamu i tatu, za brata, sestru, za celú rodinu. V tomto čase budú pápež František a biskupi v Ríme hovoriť o rodinách na zvláštnej synode. Mama a ocko potrebujú pomoc z neba, aby všetkým v našom dome bolo dobre, aby všetci boli dobrí voči tomu druhému, aby sa každý rád vracal domov. Môžete to pre Vašu rodinu vyprosiť. Každodenne, trpezlivo, vytrvalo.

Na každom obrázku je okrem obrazu svätých aj krátka modlitba, každý deň je iný úmysel. Obrázky prilepte na veľký plagát, ktorý Vám dal pán dekan. Na tomto plagáte nájdete miesto aj pre fotografiu Vašej rodiny.