12. október

Dnes - 12. októbra - sa modlíme za Indonéziu

Indonézia má 1 919 440 km2

obyvateľov 243 mil.

kresťanov cca 15,5 %Nie je taký štát na svete ako je Indonézia. Indonézia je štát, ktorý je rozložený na 17 508 ostrovoch. Keby niekto chcel byť na každom iba jeden deň, musel by na to mať 50 rokov. Z toho vyplýva, že dokonca prezident Indonézie nebol na všetkých ostrovoch svojho štátu. Našťastie asi 6 000 ostrovov nie je obývaných. Patria do Malajzijského súostrovia. Ostrovy Indonézie sa tiahnu dĺžkou 5 000 kilometrov pozdĺž  rovníka a dĺžkou 1 750 km z juhu na sever. Ich brehy obmývajú Tichý a Indický oceán. A kde sú hranice tohto po oceánoch rozptýleného štátu? Na ostrove Nová Guinea Indonézia hraničí so štátom Papua – Nová Guinea, na ostrove Borneo s Malajziou a so štátom Východný Timor na ostrove Timor. No to nie je koniec neobyčajnosti tohto štátu. Obyvatelia tisícov ostrovov sa dorozumievajú 250 rozličnými jazykmi. Indonézia je štátom s najväčším počtom mohamedánov na svete, žije ich tam vyše 200 miliónov. Oni prenasledujú kresťanov, samozrejme, nie všade. Na mnohých ostrovoch navzájom žijú v zhode a priazni. Najhoršie je to v provincii Moluki. To je skupina ostrovov vo východnej časti Malajzijského súostrovia. Pred 10 rokmi bolo z týchto miest vyhnaných  100 tisíc kresťanov a tisíce ich bolo zabitých. Jedinou ich vinou bolo to, že boli vyznávačmi Krista. Štátna moc skúša chrániť kresťanov, ale nie vždy sa jej to podarí.

 

Modlime sa za vyznávačov Krista napádanýcha a zastrašovaných v Indonézii.


Piaty desiatok sa modlíme za seba, za našu rodinu, za posilnenie našej viery.