26. október

Dnes - 26. októbra - sa modlíme za Turecko

Hlavné mesto je Ankara

rozloha 783 562 km2

počet obyvateľov 77,8 mil.

kresťanov cca 0,32 %

 

 

 

Zo všetkých krajín, kde sú kresťania prenasledovaní, Turecko je najbližšie k Európe, dokonca jeho neveľká časť leží na našom kontinente. Od Ázie ho delí Marmarské more a prielivy Bospor a Dardanely. Pre kresťanov je územie dnešného Turecka veľmi dôležité. Možno nie všetci si uvedomujú, že práve tam apoštoli ako prví priniesli Dobrú novinu o Ježišovi. Práve tam sa rozvíjala Cirkev prvých storočí. List Efezanom bol napísaný pre Ježišových učeníkov v Efeze, na území dnešného Turecka. Tam, a nie v Ríme, sa uskutočnilo prvých sedem koncilov. Dnes je to inak. Už mnoho stáročí odkedy v tejto krajine vládnu moslimovia, kresťania vždy boli menej alebo viac prenasledovaní. Predstavte si, že bez súhlasu vlády nebolo možné odslúžiť sv. omšu. Nebolo to možné ani v malej kaplnke v meste Tarze. Áno, správne uvažujete. Tarz je mesto, odkiaľ pochádzal Apoštol národov sv. Pavol. Na prvý pohľad vyzerá, že je všetko v poriadku. Turecko je čoraz bohatšie, Slováci tam cestujú na dovolenky, vylihujú na plážach, naši futbalisti hrajú v tureckých kluboch, ale kresťania sa majú v Turecku čoraz horšie. Nemôžu verejne hovoriť o Ježišovi, z času na čas sú dokonca zabíjaní. Tak sa stalo pred rokom, keď nožom zavraždili biskupa Luigiho Padovese. Predtým odvážne bránil veriacich, čím sa vystavil pozornosti nepriateľom Cirkvi. Pred svojou smrťou sa pridal k mnohým mučeníkom a svätým, ktorí cez 2 tisíc rokov žili na tejto zemi pre Krista.


Modlime sa za veriacich v Krista v Turecku, ktorých štát núti, aby sa zriekli svojej viery a kostoly mení na múzea a knižnice.


Piaty desiatok sa modlíme za seba, za našu rodinu, za posilnenie našej viery.