Trpia pre vieru a zomierajú

Zomierajú, lebo veria v Pána Ježiša

Kresťania sú najviac prenasledovanou  skupinou ľudí na svete. Ich jedinou vinou je, že veria v Ježiša a chcú žiť ako Ježiš učil. A najhoršie je, že kresťania v Európe sú často terčom posmechu tých, ktorí tiež boli pokrstení v mene Pána Ježiša. A tak v októbri sa budeme modliť ruženec na tento úmysel za prenasledovaných kresťanov.

Povedala mi raz mladá učiteľka, že jedného dňa, keď vstúpila do triedy, všimla si, že deti inak, než je obvyklé, na ňu pozerajú. Pozerali niekam nižšie hlavy a nevedeli odvrátiť svoj zrak od jedného miesta na mojom svetri. Učiteľka sklonila hlavu a pozrela sa. Už vedela. Žiaci pozerali na kríži. No, zabudla ho skryť. Rýchlo sa otočila k tabuli a šikovne zasunula krížik pod sveter.  - Prečo si to urobila?  Znela otázka. Čo by sa stalo, keby si ho neschovala?

- Vyhodili by ma zo školy! - krátko odpovedala.

Zaujímalo by ma, či niekto uhádne, kde sa to stalo? Nie, nie v Severnej Kórei, Somálsku, či dokonca v Číne. Učiteľka nebola misionárom. Stalo sa to asi pred piatimi rokmi v Európe, vo Francúzsku, v srdci kresťanského Francúzsku, v jednej zo stredných škôl v Paríži.

Nie je pravda, že kresťania sú prenasledovaní len v ďalekej Ázii alebo hlbokej Afrike. Aj v kresťanskej Európe sú zosmiešňovaní nasledovníci Pána Ježiša. Za to, že veria v Pána Ježiša a chcú žiť ako Ježiš učil. A najhoršie je, že kresťania v Európe sú často terčom posmechu tých, ktorí tiež boli pokrstení v mene Pána Ježiša.

Čo môžeme robiť?

Po prvé, modlime sa za prenasledovaných. Niektorí z nás každý deň v októbri sa budeme modliť na tento úmysel. Ale môžeš sa tak modliť za prenasledovaných kresťanov sám alebo spoločne s mamou a otcom.

Po druhé, povedať všetko o prenasledovaní nasledovníkov Ježiša Krista. V televízii či rádiu, tam je málo na túto tému.

Po tretie,  od prenasledovaných kresťanov učiť sa odvahe a vernosti Pánu Ježišovi.

Maly Gosc