Máj 2013 so Sv. Otcom

31. máj - František pred hrobom bl. Jána Pavla Veľkého

 

Obetujeme mariánsku modlitbu tohto mesiaca za seba, svoju rodinu, za pápeža Františka.

Matka Sedembolestná, patrónka Slovenska, oroduj za pápeža Františka, aj za nás!

 

 

30. máj - Dva dni po voľbe sa modlil v lurdskej jaskyni vo vatikánskych záhradách

Obetujeme mariánsku modlitbu tohto mesiaca za seba, svoju rodinu, za pápeža Františka.

Kráľovná pokoja, oroduj za pápeža Františka, aj za nás!

 

29. máj - Ráno po voľbe sa modlil pred obrazom Panny Márie, patrónky Ríma

Obetujeme mariánsku modlitbu tohto mesiaca za seba, svoju rodinu, za pápeža Františka.

Kráľovná všetkých svätých, oroduj za pápeža Františka, aj za nás!

 

 28. máj - Pred konkláve vo februári 2013

Obetujeme mariánsku modlitbu tohto mesiaca za seba, svoju rodinu, za pápeža Františka.

Kráľovná všetkých svätých, oroduj za pápeža Františka, aj za nás!

 

 

27. máj - Pápež František: veľký ctiteľ Panny Márie

Hneď po zvolení prosil František portugalského patriarchu, aby zasvätil jeho službu na Petrovom stolci Panne Márii Fatimskej. Po voľbe sa rýchlo ponáhľal navštíviť Pannu Máriu v bazilike Santa Maria Maggiore, aby jej ďakoval, aby ju prosil.

Svätý Otec František na slávnosť Najsvätejšej Trojice, slávil svätú omšu vo farnosti sv. Alžbety a Zachariáša na severe Ríma. Išlo o jeho prvú návštevu farnosti na území rímskej diecézy od začiatku jeho pontifikátu. Počas svätej omše prijalo z rúk Svätého Otca prvé sväté prijímanie šestnásť miestnych detí. Ešte predtým sa pápež František v homílii prihovoril veriacim a pozval ich k radostnej dôvere v ustavičnú pomoc Panny Márie. Deťom zároveň pútavým spôsobom priblížil tajomstvo a lásku Najsvätejšej Trojice: Drahí bratia a sestry, slová pána farára mi pripomenuli jednu peknú vec v súvislosti s Pannou Máriou. Len čo prijala anjelovo zvestovanie, že sa stane Ježišovou Matkou, i správu, že jej príbuzná Alžbeta čaká dieťa – ako hovorí evanjelium – ponáhľala sa k nej. Nečakala. Nepovedala: „Teraz som ja tehotná, musím sa starať o svoje zdravie. Moja príbuzná má dobré priateľky, snáď jej pomôžu.“ Niečo vycítila a ponáhľala sa. Je pekné takto myslieť na Pannu Máriu, na našu Matku, ktorá sa ponáhľa, pretože vo vnútri má toto: pomôcť. Ide pomáhať, nejde kvôli tomu, aby sa chválila pred príbuznou a hovorila: „Počuj! Teraz rozkazujem ja, pretože som Božou Matkou!“ Nie, toto neurobila. Išla pomáhať! Panna Mária je vždy taká. Je našou Matkou, ktorá sa vždy ponáhľa, keď ju potrebujeme. Bolo by nádherné pridať do litánií k Panne Márii i takéto zvolanie: „Pani, ktorá sa ponáhľaš, oroduj za nás!“ Ona sa vždy ponáhľa, nezabúda na svoje deti. Tento fakt nám prináša istotu, že vždy máme po našom boku túto mamu. V živote sa lepšie kráča vtedy, keď je nám mama nablízku. Myslime na túto milosť od Panny Márie, na túto milosť, ktorú nám dáva tým, že je nám stále blízka a nenecháva nás čakať. Vždy! Je tu preto, aby nám pomohla – dôverujme! Panna Mária sa kvôli nám vždy ponáhľa. Zároveň nám pomáha dobre chápať Boha, Ježiša, dobre pochopiť Ježišov život, Boží život, porozumieť, kto je Pán, aký je Pán, kto je Boh. Prosme Pannu Máriu, našu Matku, vždy pripravenú ponáhľať sa nám pomôcť, aby nás naučila dobre pochopiť, aký je Boh: aký je Otec, aký je Syn a aký je Duch Svätý. Nech sa tak stane.

Obetujeme mariánsku modlitbu tohto mesiaca za seba, svoju rodinu, za pápeža Františka.

Kráľovná mučeníkov, oroduj za pápeža Františka, aj za nás!

 

26. máj - Kardinál Bergoglio udeľuje sviatosť birmovania 

Obetujeme mariánsku modlitbu tohto mesiaca za seba, svoju rodinu, za pápeža Františka.

Kráľovná vyznavačov, oroduj za pápeža Františka, aj za nás!


25. máj - Kardinál Bergoglio udeľuje sviatosť krstu

 

Obetujeme mariánsku modlitbu tohto mesiaca za seba, svoju rodinu, za pápeža Františka.

Kráľovná prokov, oroduj za pápeža Františka, aj za nás!

 

24. máj - siroty a choré deti s kardinálom Bergogliom

 

Obetujeme mariánsku modlitbu tohto mesiaca za seba, svoju rodinu, za pápeža Františka.

Kráľovná apoštolov, oroduj za pápeža Františka, aj za nás!


23. máj - Kardinál Bergoglio cestoval po meste len metrom a autobusmi

 

V Buenos Aires mal raz viesť duchovné cvičenia v kláštore za mestom, kam mal ísť vlakom. Keď už bol čas, aby sa vydal na nádražie, opustil svoju kanceláriu na arcibiskupstve a išiel sa krátko pomodliť do katedrály. Pri odchode ho zastavil mládenec, na prvý pohľad psychicky labilný so žiadosťou, či by ho mohol vyspovedať. Mladík hovoril ako opitý, možno bol pod vplyvom nejakých psychofarmák. „Ja, svedok evanjelia, ktorý vykonával apoštolát, som mu povedal: Skoro príde kňaz vyspovedáš sa jemu, pretože ja mám iné povinnosti.“ Bergoglio vedel, že ten kňaz príde až o hodnú chvíľu neskôr. „Odchádzal som, ale po niekoľkých krokoch som pocítil hlbokú hanbu. Vrátil som sa a povedal som mladíkovi: Kňaz sa oneskorí, vyspovedám ťa ja. Po spovedi som ho odviedol pred sošku Panny Márie a poprosil som ju, aby ho chránila. Konečne som zamieril na vlakovú stanicu s myšlienkou, že mi ten vlak určite ušiel. Tam som zistil, že vlak mešká, takže som ho ešte stihol. Po návrate som nešiel rovno domov, ale za svojím spovedníkom, pretože ma ťažilo, čo som urobil. Ak sa nevyspovedám, zajtra nemôžem slúžiť sv. omšu.

Pre Bergoglia bolo meškanie vlaku „Božím znamením, ktoré mu hovorilo: Vidíš, že dejiny riadim ja! Koľkokrát je v živote vhodné zastaviť sa, nesnažiť sa vybaviť všetko naraz. Je potrebné byť trpezlivý, nepokúšať sa všetko riešiť.“

Obetujeme mariánsku modlitbu tohto mesiaca za seba, svoju rodinu, za pápeža Františka.

Kráľovná anjelov, oroduj za pápeža Františka, aj za nás!

 

 

22. máj - Kardinál Bergoglio ma svoj významný humor 

Obetujeme mariánsku modlitbu tohto mesiaca za seba, svoju rodinu, za pápeža Františka.

Pomocnica kresťanov, oroduj za pápeža Františka, aj za nás!

 

 

21. máj - Kardinál Bergoglio v roku 2008 umýva nohy narkomanom

 

Obetujeme mariánsku modlitbu tohto mesiaca za seba, svoju rodinu, za pápeža Františka.

Útočisko hriešnikov, oroduj za pápeža Františka, aj za nás!

 

 

 20. máj - Kardinál Bergoglio s rodinami po smrti mladých na diskotéke

 

Obetujeme mariánsku modlitbu tohto mesiaca za seba, svoju rodinu, za pápeža Františka.

Útecha zarmútených, oroduj za pápeža Františka, aj za nás!

 

 

18. máj - Posviacka kaplnky pre najbiednejších

 

Obetujeme mariánsku modlitbu tohto mesiaca za seba, svoju rodinu, za pápeža Františka.

Uzdravenie chorých, oroduj za pápeža Františka, aj za nás!

 

 

18. máj - Arcibiskup Jorge Bergoglio často navštevoval chudobné štvrte

Obetujeme mariánsku modlitbu tohto mesiaca za seba, svoju rodinu, za pápeža Františka.

Brána nebeská, oroduj za pápeža Františka, aj za nás!

 

17. máj - Yerba mate obľúbený nápoj pápeža

Obetujeme mariánsku modlitbu tohto mesiaca za seba, svoju rodinu, za pápeža Františka.

Vznešený príbytok nábožnosti, oroduj za pápeža Františka, aj za nás!

 

 

16. máj - storočnica klubu San Lorenzo

Obetujeme mariánsku modlitbu tohto mesiaca za seba, svoju rodinu, za pápeža Františka.

Príbytok Ducha Svätého, oroduj za pápeža Františka, aj za nás!

 

15. máj - verný fanúšik klubu San Lorenzo

Obetujeme mariánsku modlitbu tohto mesiaca za seba, svoju rodinu, za pápeža Františka.

Príčina našej radosti, oroduj za pápeža Františka, aj za nás!

 

 

 

14. máj - rodinné puto

Obetujeme mariánsku modlitbu tohto mesiaca za seba, svoju rodinu, za pápeža Františka.

Sídlo múdrosti, oroduj za pápeža Františka, aj za nás!

 

 

13. máj - vstup k jezuitom 

Obetujeme mariánsku modlitbu tohto mesiaca za seba, svoju rodinu, za pápeža Františka.

Panna verná, oroduj za pápeža Františka, aj za nás!

 

12. máj - ako učiteľ v Colegio El Salvador 

 

Obetujeme mariánsku modlitbu tohto mesiaca za seba, svoju rodinu, za pápeža Františka.

Panna hodná úcty, oroduj za pápeža Františka, aj za nás!

 

11. máj - ako študent na strednej škole

 

Po skončení základnej školy začal Jorge štúdium v chemickej škole. Školu skončil s diplomom chemický technik. Otec pápeža bol prezidentom spoločenstva, ktoré túto školu podporovalo. Napriek tomu nemal Jorge žiadne privilégiá. Otec uvažoval tak, že najvážnejšia vec, ktorá formuje charakter človeka a treba sa práci venovať od skorej mladosti. Napriek tomu, že to rodinná situácia nevyžadovala, Jorge Mario už vo veku 13 rokov začal aj pracovať. Otec mu vtedy jednoducho povedal: "Nadišiel čas, aby si začal pracovať." Vtedy Jorge nebol moc nadšený, ale neskôr sa vyjadril, že po rokoch to ocenil a je otcovi vďačný. Prvé dva roky robil Jorge upratovacie práce a nasledujúci rok pomáhal v administratíve. Vo štvrtom roku pracoval už v chemickom laboratóriu. Jeho deň   vyzeral tak, že od 7,00 hod do 13,00 hod pracoval. Potom mal hodinu na obed. Od 14,00 hod do 20,00 hod. študoval. V práci ho veľa naučila Esther Balestrino de Careaga, Paraguajčanka. Ona mu povedala: „Nech robíš čokoľvek, všetko musíš robiť svedomito a dôkladne.“

 

Obetujeme mariánsku modlitbu tohto mesiaca za seba, svoju rodinu, za pápeža Františka.

Panna najmúdrejšia, oroduj za pápeža Františka, aj za nás!

 

10. máj - ako dieťa v saleziánskom kolégiu

Obetujeme mariánsku modlitbu tohto mesiaca za seba, svoju rodinu, za pápeža Františka.

Matka Spasiteľa, oroduj za pápeža Františka, aj za nás!

 

9. máj - výsledky v základnej škole 

Obetujeme mariánsku modlitbu tohto mesiaca za seba, svoju rodinu, za pápeža Františka.

Matka dobrej rady, oroduj za pápeža Františka, aj za nás!

 

 

8. máj - Jorge ako žiak základnej školy

 

Malý Jorge chodil do základnej škole č. 8 Pedra Antonia Cerviňa na ul. Varela 358 v štvrti Flores. Zachovali sa nejaké písomnosti, keď bol žiakom tejto školy. Zo všetkých predmetov mal „prospel“ (dostatočný). Ale treba si uvedomiť, že vtedy boli len dve známky: prospel a neprospel (dostatočný a nedostatočný). Tak informuje pani Roxana Dominguezová, riaditeľka školy. Dôležitú úlohu v jeho vzdelávaní zohrala jedna učiteľka Estela Quiroga. Ani po skončení školy Jorge na ňu nezabudol. V roku 1969 ju pozval na kňazskú vysviacku. Písal si s ňou do konca jej života. Zomrela na zápal pľúc 16. apríla 2006 vo veku 96 rokov.

            Obetujeme mariánsku modlitbu tohto mesiaca za seba, svoju rodinu, za pápeža Františka.

Matka najnevinnejšia, oroduj za pápeža Františka, aj za nás!

 

 7. máj - základá škola

V dome na ul. Membrillar 531 dnes už bývajú iní ľudia. Marta a Arturo Romano. – Ten dom je požehnaný. Pomyslieť si, že sa tu narodil a tu býval Svätý Otec. Pani Marta neskrýva emócie.

V detstve hrával malý Jorge futbal a basketbal. Bolo ho možné vidieť s knihami. Čítanie je do dnešných dní pápežovou záľubou. Nečítal len teologické a filozofické knihy. Čítal aj krásnu literatúru napr. Božskú komédiu od Danteho. Mal svojich obľúbených argentínskych spisovateľov. Čítal aj Dostojevského. Miloval klasickú hudbu. Každú sobotu o 14,00 hod. všetky deti rodiny Bergogliových sa zhromažďovali pri rádiu. Štátne rádio prenášalo operu. Dnes už Jorge do kina nechodí, ale v detstve rodičia dbali na to, aby spoznával v kine taliansky neorealizmus. V čase základnej školy tancoval tango so svojou spolužiačkou. Po piatom pôrode bola mama určitý čas slabá, vtedy sa deti snažili niečo pripraviť k jedeniu: mama ich usmerňovala a ni pripravovali. Nie je pravdou, že ako kardinál si sám varil. Nemal by som nato čas – hovorí kardinál Bergoglio.

Doma s ním rodičia rozprávali po španielsky, starí rodičia po taliansky a pápež pozná aj piemontský dialekt. Hovorí po francúzsky a nemecky. Trocha slabšie po anglicky.

Obetujeme mariánsku modlitbu tohto mesiaca za seba, svoju rodinu, za pápeža Františka.

Matka najčistejšia, oroduj za pápeža Františka, aj za nás!

 

6. máj - Jorge so svojím bratom

 

Obetujeme mariánsku modlitbu tohto mesiaca za seba, svoju rodinu, za pápeža Františka.

Matka nepoškvrnená, oroduj za pápeža Františka, aj za nás! 

 

5. máj - rodinný dom 

 

Obetujeme mariánsku modlitbu tohto mesiaca za seba, svoju rodinu, za pápeža Františka.

Matka Božej milosti, oroduj za pápeža Františka, aj za nás!  

 

4. máj - starí rodičia, rodina zo strany otca 

 

 

Pápež dnes po rokoch spomína, že najdôležitejším človekom jeho mladosti bola jeho stará matka Rosa. Ona žila pekne svoju vieru, ona bola pobožná žena severu Talianska. Ona formovala jeho charakter, osobnosť i pobožnosť. Do dnešného dňa si spomína na rady, ktoré mu dávala. Nikdy nezabudne sa to, ako zareagovala na jeho rozhodnutie vstúpiť do seminára: Ak ťa Boh pozýva, tak tu bude požehnanie. Ale nezabudni, prosím ťa, že dvere tohto domu sú pre teba vždy otvorené a ak sa vrátiš domov, nikto ti nič nebude vyčítať. Tieto slová si pápež pripomína dodnes. Do dnešného dňa nosí v breviári listy, ktorý mu písala v rôznych situáciách života. Zvlášť ten z roku 1967, ktorý je spolovice napísaný po španielsky, spolovice po taliansky. Pripravila do na deň kňazskej vysviacky – dva roky vopred, lebo sa bála, že sa tej chvíle nemusí dožiť. Šťastlivo sa dožila tejto chvíle 13. 12. 196 a mohla svojmu vnukovi odovzdať list aj s darčekom, ktorý pripravila: V tento krásny deň, keď môžeš držať vo svojich posvätených rukách Krista Spasiteľa a v deň, keď sa pred tebou otvára široká cesta pre apoštolát, dávam ti tento skromný darček neveľkej materiálnej hodnoty, ale veľkej hodnoty duchovnej.

 

Na inom mieste breviára ukrýva František založenú kartičku s babkiným testamentom, ktorý adresovala všetkým svojim vnukom: „Majte dlhý a šťastný život. Ak vás však jedného dňa naplní smútkom bolesť, choroba lebo strata milovaného človeka, pamätajte, že povzdych pred svätostánkom, kde prebýva ten najväčší a najvznešenejší Mučeník a pohľad na Máriu stojacu pod krížom, môže vliať kvapku útechy aj do tých najhlbších a najboľavejších rán.“

 

Obetujeme mariánsku modlitbu tohto mesiaca za seba, svoju rodinu, za pápeža Františka.

Matka Cirkvi, oroduj za pápeža Františka, aj za nás! 

 

3. máj - starí rodičia, rodina zo strany mamy

 

Traja bratia Giovanniho sa už v roku 1922 vysťahovali do Buenos Aires. A rozbehli tam firmu, ktorá sa zaoberala dláždením ciest. Postavili rodinný dom, ktorý mala štyri poschodia, jedno pre každého brata. Používali prvý výťah, ktorý bol atrakciou pre mesto.

 

Obetujeme mariánsku modlitbu tohto mesiaca za seba, svoju rodinu, za pápeža Františka.

Matka Kristova, oroduj za pápeža Františka, aj za nás! 

 

 

 2. máj - svadba rodičov pápeža

 

Mário José Bergoglio v roku 1934 počas sv. omše v saleziánskom oratóriu San Antonio sa spoznal so svojou budúcou manželkou Reginou. Manželstvo uzatvorili 12. decembra 1935. Začali bývať v štvrti Flores v západnej časti okresu Almagro. Tam sa 17. decembra 1936 narodil prvorodený syn – Jorge Mario.

Pápež mal štyroch súrodencov: Alberto Horacio, Oscar Adrián, Marta Regina – už nežijú. Maria Elena býva v Ituzaingó akoby na okraji Buenos Aires. Má dvoch synov. Dvoch synov mala tiež sestra Marta. Jeden z nich, José Luis Narvaja Bergoglio je jezuita ako Svätý Otec.

Mario Bergoglio bol účtovníkom, ale už v iných nie rodinných firmách. Regina sa starala doma o deti. Peniaze, ktoré priniesol otec dom rodiny stačili na živobytie, ale na dovolenky či auto to nestačilo. Voľný čas otec pápeža často prežíval v športovom klube San Lorenzo de Almagro, kde hral basketbal. To zdedil aj Jorge, ktoré počas základnej školy hrával tiež basketbal. Celá rodina hrávala karty a chodili spolu na futbalové zápasy. Obľúbený klub súčasného pápeža Atletico San Lorenzo de Almagro vznikol v roku 1908. Založil zo salezián Lorenzo Massa. Pozval chlapcov, aby prišli hrať futbal na dvor oratória, na ktorom sa o 25 rokov neskôr spoznali rodičia pápeža. Saleziáni vychovávali mládež cez šport a kňaz Lorenzo Massa túžil vychovávať mládež z Almagra katolíckym štýlom. Pápež, ktorý je fanúšikom klubu San Lorenzo (v preklade svätý Vavrinec) dostal od klubu aj svoju osobitnú legitimáciu – permanentku ako člen klubu. V nedeľu 17. marca hral tento klub svoj ligový zápas v špeciálnych dresoch, na ktorých bola fotografia pápeža Františka. Vyhrali 1:0. Dva dni potom – 19. marca pri inaugurácii pápeža, fanúšikovia tohto klubu San Lorenzo mávali vo Vatikáne svojou vlajkou, na ktorej mali pápežskú fotografiu.

Obetujeme mariánsku modlitbu tohto mesiaca za seba, svoju rodinu, za pápeža Františka.

Svätá Mária, oroduj za pápeža Františka, aj za nás!
 

1.máj - pápež z konca sveta

Kardinál Jean – Louis Tauran trasúcim sa hlasom povedal, že nástupcom sv. Petra sa stal Jorge Mario kardinál Bergoglio. Všetci boli zaskočení.

Nemohla som uveriť, keď som počula „Bergoglio“ – chytila som sa za hlavu. Už vôbec som si neuvedomovala aké meno si brat vybral. Bola som v šoku, začala som plakať – povedala potom argentínskej televízii Canal 5 Noticias María Elena Bergoglio, sestra pápeža, mladšia od neho o 11 rokov. Keď odchádzal na konkláve, hovorila som s ním telefonicky. Len ma prosil, aby som sa za neho modlila, aby ho Duch Svätý osvietil. Myslel na to, aby kardináli vybrali čo najlepšieho pápeža a nie aby jeho vybrali – vysvetlila María Elena.

Keď sa zjavil na balkóne, veľmi rýchlo nadviazal kontakt s Božím ľudom. Bolo to čosi porovnateľné s Jánom Pavlom II. Zvlášť keď si spomenieme ako Karol Wojtyla, ktorý nazval seba pápežom „z ďalekého kraja“, František tiež sa vyjadril, že prichádza zďaleka, „z konca sveta“.

Kardinál Jorge Mario Bergoglio, SJ, arcibiskup Buenos Aires, Argentína, ordinár pre veriacich východného obradu v Argentíne, ktorí nemajú ordinára vlastného obradu, sa narodil 17. decembra 1936 v Buenos Aires.

Jeho otec Mario Giuseppe (v Argentíne používajú druhé meno v španielčine: José) bol imigrantom z Piemontu – severozápadného regiónu Talianska s centrom v Turíne.

Matka Regina María Sívori sa narodila v Buenos Aires, ale bola dcéra imigrantky tiež z Piemontu a Argentínčana, ktorého rodičia pochádzali z Genui, prístavného mesta ležiaceho v tej samej časti Talianska, niečo južnejšie od Piemontu.

Rodina otca budúceho pápeža prišla do Buenos Aires 15. januára 1929. Argentína bola vtedy považovaná za krajinu veľmi rýchleho rozvoja. Veľa expertov uvádza, že vtedy Argentína bola medzi desiatimi najvyspelejšími krajinami sveta. Tempo rozvoja Argentíny bolo koncom dvadsiatych rokov minulého storočia rovnako rýchle ako v USA. Odchádzalo tam veľa Európanov.

Argentína ponúkala dobrú klímu, veľmi blízku Európe aj kultúrnu blízkosť tohto ďalekého kraja. Je to štát obývaný prevažne Európanmi alebo ich potomkami. Dokonca sa hovorí o 98 %. V Argentíne žije cez 42 miliónov obyvateľov, z čoho Indiánov je niečo cez 100 000. V Argentíne imigranti nemuseli prekonávať tak veľké rozdiely v mentalite ako napr. v Brazílii. Známy mexický mysliteľ, básnik a eseista Octavio Paz, laureát Nobelovej ceny z roku 1990 kedysi zažartoval, že Argentínci to sú Taliani, ktorí hovoria po španielsky a považujú sa za Francúzov.  

Obetujeme mariánsku modlitbu tohto mesiaca za seba, svoju rodinu, za pápeža Františka.

Matka Božia, oroduj za pápeža Františka, aj za nás!

Spracované podľa:

Leszek Śliwa: František – pápež z konca sveta

                     (Franciszek - Papież z końca świata)