Príhovory od 25. 1. do 19. 5. 2014

Podkategórie

Zobr. počet 
Názov Autor Počet návštev
Devätnásta detská sv. omša. Sila Ducha Svätého Napísal: Super User 670
Osemnásta detská sv. omša. Zametanie zla Napísal: Super User 446
Sedemnásta detská sv. omša. Ovečka v škole Dobrého Pastiera Napísal: Super User 465
Šestnásta detská sv. omša. Odumreté zrno. Pán Ježiš nám získal Nebo Napísal: Super User 627
Pätnásta detská sv. omša. Diabol neustále pokúša Napísal: Super User 576
Štrnásta detská sv. omša. Očistiť je viac ako vyliečiť Napísal: Super User 544
Naše Roráty 2017 na poľskej stránke Napísal: Super User 854
Trinásta detská svätá omša. Aký žiak (apoštol) je najlepší? Napísal: Super User 652
Arcibiskup S. Zvolenský: Súdny dvor EÚ nemôže zmeniť zmýšľanie spoločnosti Napísal: Super User 33967
Fatimská slávnosť v januári 2018 - Fatimský príbeh 1917 Napísal: Super User 34053
Dvanásta detská sv. omša. Privádzať ľudí k Ježišovi Napísal: Super User 532
Živý Betlehem 2017 Napísal: Super User 38840
Vianoce spod Rozsutca Napísal: Super User 37872
Dobrá Novina vo Višňovom Napísal: Super User 35022
Jasličková slávnosť v Turí Napísal: Super User 32446
Roráty 2017: Záverečné opakovanie - odpovede Napísal: Super User 585
Roráty 2017: Záverečné opakovanie vedomostí Napísal: Super User 791
Choďte k Jozefovi. Svätyňa zasvätená sv. Jozefovi - 23. 12. Napísal: Super User 880
Pozvánka do Turia Napísal: Super User 755
Patrón Cirkvi. Ochranca, obhajca veriacich - 22. 12. Napísal: Super User 653
Svätý Jozef skutočný orodovník v každej situácii - 21. 12. Napísal: Super User 774
Pozvánka do Višňového Napísal: Super User 737
Mária a Ježiš pri ochrancovi. Jozef patrón dobrej smrti - 20. 12. Napísal: Super User 663
Strach o rodinu. Jozef učí modliť sa - 19. 12. Napísal: Super User 653
Ježišov učiteľ. Jozef učí pracovitosti - 18. 12. Napísal: Super User 498
Púť do Jeruzalema. Jozef hľadá Ježiša - 16. 12. Napísal: Super User 642
Prvorodený syn. Jozef obetuje syna v chráme - 15. 12. Napísal: Super User 688
Najsvätejšie meno. Jozef dáva meno Ježišovi - 14. 12. Napísal: Super User 526
Život v Nazarete. Jozef pomáha - 13. 12. Napísal: Super User 590
Útek do Egypta. Jozef ochraňuje Ježiša a Máriu - 12. 12. Napísal: Super User 693
Narodenie Pána. Jozef ako prvý svedok - 11. 12. Napísal: Super User 594
Historický súpis ľudu. Putovanie do Betlehema - 9. 12. Napísal: Super User 641
Svätý Jozef - ochranca náš. Ochranca Cirkvi - 8. 12. Napísal: Super User 608
Ženích. Jozef manžel Márie - 7. 12. Napísal: Super User 692
Správca Božieho tajomstva. Jozefa navštevuje anjel - 6. 12. Napísal: Super User 411
Rodičovský dom: Jozefova každodennosť - 5. 12. Napísal: Super User 754
Jozef z Dávidovho rodu - 4. 12. Napísal: Super User 3481
Advent s KBS Napísal: Super User 5726
Slovenská pieseň na poľských stránkach Napísal: Super User 7312
Pieseň na Roráty - poľský originál Napísal: Super User 7578
Roráty 2017: Jozef - Strážca pokladov Napísal: Super User 7520
Strážca pokladov - rorátna pieseň - slovenská verzia Napísal: Super User 10530
Jedenásta detská sv. omša. Lístok do neba Napísal: Super User 718
Desiata detská svätá omša. Čo odmietnuť? Napísal: Super User 739
Roráty 2017- Strážca pokladov Napísal: Super User 24767
Deviata detská sv. omša. Vzťah k štátu, k obci. Napísal: Super User 602
Ôsma detská sv. omša. Závisť Napísal: Super User 760
Siedma detská sv. omša. Napomenutie Napísal: Super User 526
Prvé piatky, detské sv. omše - poď aj Ty! Napísal: Super User 1187
Hlavné oslavy v Dome Kráľovnej - Čenstochová 26. 8. 2017 Napísal: Super User 647
Šiesta detská sv. omša. Žatva je veľká, ale robotníkov málo Napísal: Super User 801
Piata detská sv. omša. Duchovné GPS - Duch Svätý Napísal: Super User 791
Štvrtá detská sv. omša. Ja som Cesta, Pravda i Život Napísal: Super User 936
Tretia detská sv. omša. Buďte milosrdní Napísal: Super User 743
Druhá detská sv. omša. Živá voda. Ježiš hľadá ľudí Napísal: Super User 858
Prvá detská sv. omša. Premenenie. Svetlo Napísal: Super User 855
Osemnásta detská sv. omša. Pokorná Mária Napísal: Super User 888
Sedemnásta detská sv. omša. Priamy Samuel Napísal: Super User 919
Boli sme spolu v dome Kráľovnej Napísal: Super User 850
Šestnásta detská sv. omša. Radostná Alžbeta. Napísal: Super User 1032
Mária Sedembolestná, apel po slovensky Napísal: Super User 1043
Ako som počúval(a) Roráty „V dome Kráľovnej“? Napísal: Super User 1175
Roráty 2016 Napísal: Super User 1476
Kristus Kráľ - Kráľ môjho života. Moje zasvätenie Napísal: Super User 886
Úkon zasvätenia sa Panne Márii. Mária, postaraj sa o mňa a môj svet Napísal: Super User 1098
Návrat k Matke, ktorá ukázala cestu. Mária vyprosuj milosti Napísal: Super User 846
Jasná Hora osvecuje celý svet. Mária, buď Matkou všetkých Napísal: Super User 872
Ján Pavol II. Veľký - Totus Tuus. Mária, som celý Tvoj Napísal: Super User 1307
Uväznenie obrazu. Mária, nauč ma odpúšťať Napísal: Super User 924
Jasnohorský apel. Mária, som s Tebou, myslím na Teba, bdiem Napísal: Super User 1061
Roráty: V dome Kráľovnej/foto/pieseň Napísal: Super User 767
Kardinál - primas Štefan Wyszyňski. Národné sľuby na Jasnej Hore Napísal: Super User 717
Púte - peši k Panne Márii. Mária, ďakujem Ti, že ma miluješ takého, aký som Napísal: Super User 772
Skrytý obraz. Mária, ochráň ma v každom nešťastí Napísal: Super User 860
Kráľovná slobodného Poľska. Mária, stráž vieru v našej vlasti Napísal: Super User 821
Svetlo v noci prenasledovania. Mária, nauč ma slobode Napísal: Super User 800
Mária prijíma pápežskú korunu. Mária, buď mojou Kráľovnou Napísal: Super User 798
Kráľovná Poľska. Sedembolestná patrónka Slovenska Napísal: Super User 701
Nepoškvrnené Počatie Panny Márie. Modlitba o 12,00 hod. Napísal: Super User 1164
Zázračná obrana Jasnej Hory. Mária, dodaj mi odvahu, aby som bránil(a) vieru Napísal: Super User 623
Mama Kráľovná - poľský originál Napísal: Super User 1440
Šaty Panny Márie Čenstochovskej Napísal: Super User 2519
Panna Mária Čenstochovská Napísal: Super User 2010
Kniha zázrakov a milostí. Mária, nauč ma počúvať Pána Boha ako ho Ty počúvaš Napísal: Super User 1217
Králi v dome Kráľovnej. Mária, si moja opora a ochrana Napísal: Super User 816
Zranený obraz. Mária, nechcem zraňovať Boha, ani ľudí Napísal: Super User 846
Ďakovné dary. Prvé znaky vďačnosti prejavené Márii Napísal: Super User 930
Pavlíni. Začiatky Jasnej Hory Napísal: Super User 1006
Mária ukazuje cestu - Ježiša. Škola pozerania Napísal: Super User 765
Legenda o obraze. Ikona - okno do neba Napísal: Super User 1294
V dome Kráľovnej - Jasná Hora Napísal: Super User 3552
Kaplnka Zázračného obrazu z Čenstochovej naživo Napísal: Super User 1964
Pätnásta detská sv. omša. Pracovitý Jozef. Napísal: Super User 1166
Štrnásta detská sv. omša. Zvedavý Zachariáš. Napísal: Super User 923
Trinásta detská sv. omša. Spravodlivý Šalamún Napísal: Super User 997
Dvanásta detská svätá omša. Skromná Rút. Napísal: Super User 1055
Jedenásta detská sv. omša - Vynaliezavý Noe Napísal: Super User 1092
Desiata detská sv. omša. Také bude tvoje potomstvo. Viera Abraháma Napísal: Super User 890
Deviata detská sv. omša. Rozhodný, verný Eliáš Napísal: Super User 1013
Ôsma detská sv. omša. Dôverujúci Jób Napísal: Super User 1022
Siedma detská sv. omša. Odvážna Judita Napísal: Super User 1347
Šiesta detská sv. omša. Úprimný Izaiáš Napísal: Super User 1252
Piata detská sv. omša: Statočný - mužný pútnik Tobiáš Napísal: Super User 1266
Štvrtá detská sv. omša. Nezlomný Daniel Napísal: Super User 1510
Tretia detská sv. omša. Kráľ Dávid - Kto spieva, dvakrát sa modlí Napísal: Super User 1588
Druhá detská sv. omša: Pravoverný Mojžiš Napísal: Super User 1478
Prvá detská sv. omša. Som strážcom svetla. Prorok Jonáš - povolaný Bohom. Napísal: Super User 2063
Dvadsiata detská sv. omša. Posledné roky sv. Jána Vianneyho Napísal: Super User 862
Detské sväté omše 2016 - 2017: Som strážcom svetla Napísal: Super User 3125
Devätnásta detská sv. omša. Útek z Arsu. Poslušnosť. Napísal: Super User 1604
Pocestných prichýliť, kresťania XXI. storočia - teda my všetci Napísal: Administrator 1373
Krivdu trpezlivo znášať, ubližujúcim odpúšťať, Marianna Popielušková, bl. Zdenka Napísal: Administrator 2269
Modliť sa za živých a mŕtvych - blahoslavený Česlav Napísal: Administrator 1449
Poúčať nevedomých - bl. Edmund Bojanowski, Ján Ch. kardinál Korec, Ján Vojtaššák Napísal: Administrator 1529
Chorých navštevovať - sv. Šimon, sv. Rochus Napísal: Administrator 1435
Hladných nakŕmiť, smädných napájať - Albert Chmielowski, Žofia Bosniaková Napísal: Administrator 1116
Strom života: otázky a úlohy Napísal: Administrator 1310
Pieseň na Roráty 2015 Napísal: Administrator 939
Osemnásta detská sv. omša - program dňa sv. Jána, modlitba Napísal: Administrator 1081
Sedemnásta detská sv. omša: Pomoc sv. Filomény, pomoc svätých Napísal: Administrator 1242
Šestnásta detská sv. omša: Útoky diabla, záchrana duší Napísal: Administrator 1085
Pätnásta detská sv. omša: Zmenený Ars, radosť z farníkov Napísal: Administrator 1024
Štrnásta detská sv. omša: Dom Prozreteľnosti, dôverovať Bohu Napísal: Administrator 1359
Trinásta detská sv. omša: Osočovanie, ohováranie, pokora Napísal: Administrator 1269
Dvanásta detská sv. omša: Obrátenie v spovednici, svätá spoveď Napísal: Administrator 1181
Jedenásta detská sv. omša: Nedostatok vedomostí z náboženstva, katechézy Napísal: Administrator 1226
Desiata detská sv. omša: Krčmy, svätenie nedele Napísal: Administrator 1229
Svätý Ján Mária Vianney o krčmách Napísal: Administrator 1420
Deviata detská sv. omša - Obnova kostola v Arse, boj o farníkov Napísal: Administrator 1231
Ôsma detská sv. omša - Prvé ťažkosti v Arse. Piata rada: pôst a pokánie Napísal: Administrator 1438
Mládežnícky večer v apríli Napísal: Administrator 1003
Mládežnícka sv. omša v marci Napísal: Administrator 921
Siedma detská sv. omša - Prvé dni vo farnosti Ars Napísal: Administrator 1155
Šiesta detská sv. omša: konečne kňazom. Modlitba za kňazov Napísal: Administrator 1450
Piata detská sv. omša: Dlhá cesta ku kňazstvu, prijatie Napísal: Administrator 1105
Mládežnícka sv. omša vo februári Napísal: Administrator 1254
Štvrtá detská sv. omša: Myšlienky na kňazstvo, vytrvalosť Napísal: Administrator 1458
Tretia detská sv. omša - Prvá sv. spoveď. Prvé sv. prijímanie Napísal: Administrator 2528
Mládežnícky večer aj v januári Napísal: Administrator 1561
Druhá detská sv. omša 2015 - Uväznená cirkev - prvá rada Napísal: Administrator 1371
Prvá detská sv. omša 2015 - Ukážem Ti cestu do neba Napísal: Administrator 1655
Detské sv. omše v roku 2015 Napísal: Administrator 5908
Solo Dios basta - správne odpovede Napísal: Administrator 2107
Solo Dios basta - test Napísal: Administrator 1484
Stretnutie s dieťaťom Ježišom - 19. deň Napísal: Administrator 1361
Naše krásne Roráty 2014 Napísal: Administrator 2173
Smrť v Albe, čas vidieť Ježiša - 18. deň Napísal: Administrator 1253
Roráty 2014 - foto Napísal: Administrator 2450
Priateľstvo so sv. Jánom z Kríža - 17.deň Napísal: Administrator 1224
Písanie Životopisu, polievanie záhrady - 16. deň Napísal: Administrator 1501
Nové kláštory nevznikli bez utrpenia - 15. deň Napísal: Administrator 1144
Kláštor sv. Jozefa - 14. deň Napísal: Administrator 1178
Prebodnutie srdca - 13. deň Napísal: Administrator 1391
Stretnutie s umučeným Kristom - 12. deň Napísal: Administrator 1208
Bližšie k ľuďom ako k Bohu - 11.deň Napísal: Administrator 1184
Duša je ako hrad - 10. deň Napísal: Administrator 1470
Obliečka, pokoj v duši - 9. deň Napísal: Administrator 1394
Kláštor vtelenia - 8. deň Napísal: Administrator 1286
Choroba a výjazd z Avily - 7. deň Napísal: Administrator 1121
Nepoškvrnené Počatie Panny Márie - Vzťah sv. Terézie k Panne Márii Napísal: Administrator 2059
Internát u augustiniánok - 6.deň Napísal: Administrator 1241
Rodinný dom, kláštor - 5. deň Napísal: Administrator 2851
Smrť mamy - 4. deň Napísal: Administrator 1245
Stavanie pustovne - 3. deň Napísal: Administrator 1517
Útek do neba - 2. deň Napísal: Administrator 1436
Solo Dios basta - 1. deň Napísal: Administrator 1661
Sedemnásta detská sv. omša - cesta bl. Matky Terezy Napísal: Administrator 1824
Šestnásta detská sv. omša - cesta sv. Alberta Hurtada Cruchagu Napísal: Administrator 1691
Mládežnícka sv. omša v októbri Napísal: Administrator 1095
Pätnásta detská sv. omša - cesta sv. Brata Alberta Napísal: Administrator 1845
Štrnásta detská sv. omša - cesta sv. Martina de Porres Napísal: Administrator 1880
Trinásta detská sv. omša - cesta sv. Jozefa Kalazanského Napísal: Administrator 1900
Dvanásta detská sv. omša - cesta sv. Vincenta de Paul Napísal: Administrator 2470
Jedenásta detská sv. omša - cesta sv. Jána z Boha Napísal: Administrator 1920
Desiata detská sv. omša - cesta sv. Hedvigy Sliezskej Napísal: Administrator 2004
Mládežnícka sv. omša v máji Napísal: Administrator 1563
Deviata detská sv. omša: cesta sv. Vavrinca Napísal: Administrator 1790
Ôsma detská sv. omša: cesta sv. Antona Paduánskeho Napísal: Administrator 3041
Siedma detská sv. omša: Cesta sv. Dominika Napísal: Administrator 1710
Šiesta detská sv. omša: Cesta bl. Edmunda Bojanovského Napísal: Administrator 2147
Mládežnícka sv. omša v marci Napísal: Administrator 1799
Piata detská sv. omša: Cesta sv. Mikuláša Napísal: Administrator 1191
Mládežnícka sv. omša vo februári Napísal: Administrator 1619
Štvrtá detská sv. omša: Cesta sv. Kláry Napísal: Administrator 2133
Mládežnícka sv. omša v januári Napísal: Administrator 1703
Tretia detská sv. omša: Cesta sv. Františka z Asissi Napísal: Administrator 1607
Druhá detská sv. omša: Cesta pápeža Františka Napísal: Administrator 1712
Prvá detská sv. omša: Cesta chudoby - cesta k Bohu Napísal: Administrator 2635
38. Metod prial dobro aj nepriateľom Napísal: Administrator 1447
37. Metod so svojimi pomocníkmi dokončil preklady Biblie do staroslovienčiny Napísal: Administrator 1665
36. Knieža Bořivoj s Ľudmilou uverili v Pána Boha a nechali sa pokrstiť Napísal: Administrator 1644
35. Metod sa stal arcibiskupom a chcel, aby Slovania spoznali, aké krásne je žiť s Ježišom Napísal: Administrator 1526
34. Metod vydržal i kruté väznenie, ktoré mu pripravili závistliví ľudia Napísal: Administrator 1574
33. Cyril vstúpil v Ríme do kláštora, kde zomrel Napísal: Administrator 1660
32. Pápež súhlasil s tým, aby sa slúžila svätá omša v staroslovienčine Napísal: Administrator 2084
31. Cyril a Metod putovali do Ríma, aby pápež vedel, čo robia Napísal: Administrator 1446
30. Cyril pripomínal, že Pána Ježiša môžeme chváliť akoukoľvek rečou Napísal: Administrator 1264
29. Cyril so svojimi žiakmi putoval za biskupom do Benátok Napísal: Administrator 1412
28. Metod spísal pre Slovanov pravidlá, ktoré budú dodržiavať Napísal: Administrator 1371
27. Cyril vedel, ako je dôležité čítať knihy a hlavne Sväté Písmo Napísal: Administrator 2197
25. Cyril s Metodom prišli na Veľkú Moravu v roku 863 Napísal: Administrator 1852
24. Cyril zostavil pre Slovanov novú abecedu – HLAHOLIKU a preložil do nej Sväté Písmo Napísal: Administrator 2219
22., 23. Rastislav žiada misionárov Napísal: Administrator 1619
21. Na Veľkej Morave žili naši predkovia, Slovania Napísal: Administrator 3772
20. Cyril dokázal vďaka svojim znalostiam vylúštiť záhadu s tajomným nápisom na pohári Napísal: Administrator 1452
19. Bratia videli, že ľudia opúšťajú pohanské zvyky a začínajú veriť skutočnému Bohu Napísal: Administrator 1723
18. Bratia hovorili s nadšením o Pánu Bohu pred obyčajnými ľuďmi i panovníkmi Napísal: Administrator 1184
17. Podarilo sa im nájsť vzácne ostatky sv. Klementa Napísal: Administrator 1926
List do Katowíc Napísal: Administrator 2466
16. Bratia odišli k Chazarom, aby im ukázali, aké je radostné byť kresťanmi Napísal: Administrator 1592
15. Cyril bol vybraný, aby išiel Saracénom vydať svedectvo o kresťanstve Napísal: Administrator 1366
Roráty 2012 - správne odpovede Napísal: Administrator 2830
Choď za Svetlom - 17. deň Napísal: Administrator 1526
Bl. Luigi a Mária - 16. deň Napísal: Administrator 1598
Sv. Jozefína Bakhita - 15. deň Napísal: Administrator 2803
Sv. Tomáš Morus - 14. deň Napísal: Administrator 1614
Sv. Ignác z Loyoly - 13. deň Napísal: Administrator 1859
14. Cyril vysvetlil, prečo prosíme svätých o príhovor Napísal: Administrator 1743
Sv. Katarína zo Sieny - 12. deň Napísal: Administrator 1548
13. Cyril mal radosť, keď spoznal, že sa má stať kňazom Napísal: Administrator 1225
Bl. Miguel Pro - 11. deň Napísal: Administrator 1425
Bl. Matka Tereza z Kalkaty - 10. deň Napísal: Administrator 2485
Sv. Augustín - 9. deň Napísal: Administrator 1613
Sv. Perpetua a Felicita - 8. deň Napísal: Administrator 1966
Sv. Pavol Miki a spoločníci - 7. deň Napísal: Administrator 1923
Sv. František Xaverský - 6. deň Napísal: Administrator 2042
Panna Mária - vždy išla odvážne za Svetlom Napísal: Administrator 1615
Sv. Dominik - 5. deň Napísal: Administrator 1924
Sv. Ján Bosko - 4. deň Napísal: Administrator 1606
Odvážne išli za Svetlom Napísal: Administrator 1716
Sv. Filip Neri - 3. deň Napísal: Administrator 2845
Božia služobnica Antonietta Meo - 2. deň Napísal: Administrator 2273
12. Pán Ježiš vyslyšal Cyrilovu modlitbu, aby mohol študovať na univerzite Napísal: Administrator 1342
Pán Ježiš z Cefalu - 1. deň Napísal: Administrator 1284
11. Cyril túžil po ďalšom vzdelaní Napísal: Administrator 1368
10. Metod vstúpil do kláštora, v ktorom bol s ostatnými mníchmi šťastný Napísal: Administrator 1318
9. Metod bol právnik, stal sa miestodržiteľom jednej krajiny Napísal: Administrator 1306
8. Bratia si vyberali kamarátov medzi tými, s ktorými sa hrali Napísal: Administrator 1362
7. Cyril mal za svoj vzor svätého Gregora, ktorý písal knihy o Pánu Bohu Napísal: Administrator 1439
6. Legenda hovorí, že Cyril stratil krahulca, ktorého mal rád Napísal: Administrator 3062
5. Podľa legendy mal Cyril v detstve sen, že sa ožení so Sofiou (s Múdrosťou) Napísal: Administrator 3009
4. Obidvaja bratia v škole rozvíjali svoje nadanie Napísal: Administrator 1346
3. Cyril a Metod boli hrdí na to, že sa v Solúne kedysi zdržiaval svätý Pavol Napísal: Administrator 1795
2. Rodičia im príkladom ukazovali, kto je Pán Ježiš Napísal: Administrator 1488
1. Cyril a Metod sa narodili v Solúne v Grécku Napísal: Administrator 3359
Celý školský rok so sv. Cyrilom a Metodom Napísal: Administrator 2451
23. december - 22. deň Napísal: Administrator 1817
22. december - 21. deň Napísal: Administrator 1423
21. december - 20. deň Napísal: Administrator 1316
20. december - 19. deň Napísal: Administrator 1511
19. december - 18. deň Napísal: Administrator 1576
17. december - 17. deň Napísal: Administrator 1266
16. december - 16. deň Napísal: Administrator 1215
15. december - 15. deň Napísal: Administrator 1353
14. december - 14. deň Napísal: Administrator 1868
13. december - 13. deň Napísal: Administrator 1470
12. december - 12. deň Napísal: Administrator 1522
Odpovede Napísal: Administrator 3966
10. december - 11. deň Napísal: Administrator 1141
9. december - 10. deň Napísal: Administrator 1909
8. december - Vzťah Jána Pavla k Panne Márii Napísal: Administrator 2402
7. december - 9. deň Napísal: Administrator 1823
6. december - 8. deň Napísal: Administrator 1462
5. december - 7. deň Napísal: Administrator 1613
3. december - 6. deň Napísal: Administrator 1542
2. december - 5. deň Napísal: Administrator 1808
1. december - 4. deň Napísal: Administrator 1774
30. november - 3. deň Napísal: Administrator 2173
29. november - 2. deň Napísal: Administrator 1682
28. november - 1. deň Napísal: Administrator 1882
Prečo sú tohtoročné Roráty o Jánovi Pavlovi II. Veľkom ? Napísal: Administrator 1507
3D Roráty - sv. Pavol Napísal: Administrator 2639
Šiesty kríž - Ťažké púte, apoštolské cesty Napísal: Administrator 4677
Piaty kríž - Vražda kňaza J. Popieluszka Napísal: Administrator 5612
Štvrtý kríž - Atentát Napísal: Administrator 8987
Tretí kríž: Pápež z Poľska Napísal: Administrator 4308
Druhý kríž: Tajné štúdium Napísal: Administrator 2779
3D Roráty - Dávid Napísal: Administrator 1893
Prvý kríž: Smrť najbližších Napísal: Administrator 4848
3D Roráty - Ábel Napísal: Administrator 2237
3D Roráty - Abrahám Napísal: Administrator 2779
Sväté Písmo pre každé dieťa Napísal: Administrator 5685
23. december - 21. deň Napísal: Administrator 1728
Citáty, ktoré sme sa učili naspamäť Napísal: Administrator 12662
Roráty - záverečný test Napísal: Administrator 4558
22. december - 20.deň Napísal: Administrator 2328
21. december - 19. deň Napísal: Administrator 1509
20. december - 18. deň Napísal: Administrator 1238
18. december - 17. deň Napísal: Administrator 1681
17. december - 16. deň Napísal: Administrator 1638
16. december - 15. deň Napísal: Administrator 2193
15. december - 14. deň Napísal: Administrator 1685
14. december - 13. deň Napísal: Administrator 1751
13. december - 12. deň Napísal: Administrator 1516
11. december - 11. deň Napísal: Administrator 1506
10. december - 10. deň Napísal: Administrator 1378
9. december - 9. deň Napísal: Administrator 1384
Predpovede o Panne Márii - žalm 87 Napísal: Administrator 1977
7. december - 8. deň Napísal: Administrator 1604
6. december - 7. deň Napísal: Administrator 1752
4. december - 6. deň Napísal: Administrator 1871
3. december - 5. deň Napísal: Administrator 1923
2. december - 4. deň Napísal: Administrator 1494
1. december - 3. deň Napísal: Administrator 1340
30. november - 2. deň Napísal: Administrator 1456
29. novembra - 1. deň Napísal: Administrator 1211
Vyhodnotenie Roráty 2009 Napísal: Administrator 1243
23. december - roráty Napísal: Administrator 2355
22. december - roráty Napísal: Administrator 1199
21. decembra - roráty Napísal: Administrator 1980
19. decembra - roráty Napísal: Administrator 6787
18. decembra - roráty Napísal: Administrator 1768
17. decembra - roráty Napísal: Administrator 1891
16. decembra - roráty Napísal: Administrator 1535
15. decembra - roráty Napísal: Administrator 1323
14. decembra - roráty Napísal: Administrator 1317
12. decembra - roráty Napísal: Administrator 1316
11. decembra - roráty Napísal: Administrator 1358
10. decembra Napísal: Administrator 1305
9. decembra Napísal: Administrator 1354
Nepoškvrnené Počatie Panny Márie Napísal: Administrator 1646
7. decembra Napísal: Administrator 1443
5. december Napísal: Administrator 1735
4. december Napísal: Administrator 1143
3. december Napísal: Administrator 1345
2. december Napísal: Administrator 1411
1. december Napísal: Administrator 1482
30. november Napísal: Administrator 1482
Mama, ďakujem Ti za všetko! Napísal: Administrator 42101
Farský úrad Napísal: Administrator 39758
Bohoslužby Napísal: Administrator 46734
20. NEDEĽA Napísal: Administrator 181826
História pútnického miesta Napísal: Administrator 18420
Adorácie Napísal: Administrator 17542
Domov Napísal: Administrator 64926