Príhovory od 5. 6. do 2. 7.

Podkategórie

Zobr. počet 
Názov Autor Počet návštev
Boh je naše útočište a pevnosť Napísal: Super User 48477
Devätnásta detská sv. omša. Sila Ducha Svätého Napísal: Super User 1090
Osemnásta detská sv. omša. Zametanie zla Napísal: Super User 741
Sedemnásta detská sv. omša. Ovečka v škole Dobrého Pastiera Napísal: Super User 791
Šestnásta detská sv. omša. Odumreté zrno. Pán Ježiš nám získal Nebo Napísal: Super User 943
Pätnásta detská sv. omša. Diabol neustále pokúša Napísal: Super User 997
Štrnásta detská sv. omša. Očistiť je viac ako vyliečiť Napísal: Super User 880
Naše Roráty 2017 na poľskej stránke Napísal: Super User 1161
Trinásta detská svätá omša. Aký žiak (apoštol) je najlepší? Napísal: Super User 939
Arcibiskup S. Zvolenský: Súdny dvor EÚ nemôže zmeniť zmýšľanie spoločnosti Napísal: Super User 98730
Fatimská slávnosť v januári 2018 - Fatimský príbeh 1917 Napísal: Super User 94832
Dvanásta detská sv. omša. Privádzať ľudí k Ježišovi Napísal: Super User 788
Živý Betlehem 2017 Napísal: Super User 101893
Vianoce spod Rozsutca Napísal: Super User 94708
Dobrá Novina vo Višňovom Napísal: Super User 89118
Jasličková slávnosť v Turí Napísal: Super User 85630
Roráty 2017: Záverečné opakovanie - odpovede Napísal: Super User 899
Roráty 2017: Záverečné opakovanie vedomostí Napísal: Super User 1086
Choďte k Jozefovi. Svätyňa zasvätená sv. Jozefovi - 23. 12. Napísal: Super User 1330
Pozvánka do Turia Napísal: Super User 1096
Patrón Cirkvi. Ochranca, obhajca veriacich - 22. 12. Napísal: Super User 993
Svätý Jozef skutočný orodovník v každej situácii - 21. 12. Napísal: Super User 1116
Pozvánka do Višňového Napísal: Super User 1065
Mária a Ježiš pri ochrancovi. Jozef patrón dobrej smrti - 20. 12. Napísal: Super User 1046
Strach o rodinu. Jozef učí modliť sa - 19. 12. Napísal: Super User 949
Ježišov učiteľ. Jozef učí pracovitosti - 18. 12. Napísal: Super User 802
Púť do Jeruzalema. Jozef hľadá Ježiša - 16. 12. Napísal: Super User 928
Prvorodený syn. Jozef obetuje syna v chráme - 15. 12. Napísal: Super User 993
Najsvätejšie meno. Jozef dáva meno Ježišovi - 14. 12. Napísal: Super User 787
Život v Nazarete. Jozef pomáha - 13. 12. Napísal: Super User 886
Útek do Egypta. Jozef ochraňuje Ježiša a Máriu - 12. 12. Napísal: Super User 1023
Narodenie Pána. Jozef ako prvý svedok - 11. 12. Napísal: Super User 836
Historický súpis ľudu. Putovanie do Betlehema - 9. 12. Napísal: Super User 955
Svätý Jozef - ochranca náš. Ochranca Cirkvi - 8. 12. Napísal: Super User 921
Ženích. Jozef manžel Márie - 7. 12. Napísal: Super User 994
Správca Božieho tajomstva. Jozefa navštevuje anjel - 6. 12. Napísal: Super User 662
Rodičovský dom: Jozefova každodennosť - 5. 12. Napísal: Super User 1023
Jozef z Dávidovho rodu - 4. 12. Napísal: Super User 4173
Advent s KBS Napísal: Super User 6767
Slovenská pieseň na poľských stránkach Napísal: Super User 8525
Pieseň na Roráty - poľský originál Napísal: Super User 9240
Roráty 2017: Jozef - Strážca pokladov Napísal: Super User 8764
Strážca pokladov - rorátna pieseň - slovenská verzia Napísal: Super User 12446
Jedenásta detská sv. omša. Lístok do neba Napísal: Super User 1021
Desiata detská svätá omša. Čo odmietnuť? Napísal: Super User 1008
Roráty 2017- Strážca pokladov Napísal: Super User 28026
Deviata detská sv. omša. Vzťah k štátu, k obci. Napísal: Super User 837
Ôsma detská sv. omša. Závisť Napísal: Super User 1013
Siedma detská sv. omša. Napomenutie Napísal: Super User 805
Prvé piatky, detské sv. omše - poď aj Ty! Napísal: Super User 1556
Hlavné oslavy v Dome Kráľovnej - Čenstochová 26. 8. 2017 Napísal: Super User 963
Šiesta detská sv. omša. Žatva je veľká, ale robotníkov málo Napísal: Super User 1053
Piata detská sv. omša. Duchovné GPS - Duch Svätý Napísal: Super User 1026
Štvrtá detská sv. omša. Ja som Cesta, Pravda i Život Napísal: Super User 1236
Tretia detská sv. omša. Buďte milosrdní Napísal: Super User 982
Druhá detská sv. omša. Živá voda. Ježiš hľadá ľudí Napísal: Super User 1144
Prvá detská sv. omša. Premenenie. Svetlo Napísal: Super User 1153
Osemnásta detská sv. omša. Pokorná Mária Napísal: Super User 1215
Sedemnásta detská sv. omša. Priamy Samuel Napísal: Super User 1357
Boli sme spolu v dome Kráľovnej Napísal: Super User 1119
Šestnásta detská sv. omša. Radostná Alžbeta. Napísal: Super User 1335
Mária Sedembolestná, apel po slovensky Napísal: Super User 1298
Ako som počúval(a) Roráty „V dome Kráľovnej“? Napísal: Super User 1515
Roráty 2016 Napísal: Super User 1862
Kristus Kráľ - Kráľ môjho života. Moje zasvätenie Napísal: Super User 1162
Úkon zasvätenia sa Panne Márii. Mária, postaraj sa o mňa a môj svet Napísal: Super User 1418
Návrat k Matke, ktorá ukázala cestu. Mária vyprosuj milosti Napísal: Super User 1098
Jasná Hora osvecuje celý svet. Mária, buď Matkou všetkých Napísal: Super User 1131
Ján Pavol II. Veľký - Totus Tuus. Mária, som celý Tvoj Napísal: Super User 1980
Uväznenie obrazu. Mária, nauč ma odpúšťať Napísal: Super User 1212
Jasnohorský apel. Mária, som s Tebou, myslím na Teba, bdiem Napísal: Super User 1415
Roráty: V dome Kráľovnej/foto/pieseň Napísal: Super User 1060
Kardinál - primas Štefan Wyszyňski. Národné sľuby na Jasnej Hore Napísal: Super User 962
Púte - peši k Panne Márii. Mária, ďakujem Ti, že ma miluješ takého, aký som Napísal: Super User 1023
Skrytý obraz. Mária, ochráň ma v každom nešťastí Napísal: Super User 1095
Kráľovná slobodného Poľska. Mária, stráž vieru v našej vlasti Napísal: Super User 1031
Svetlo v noci prenasledovania. Mária, nauč ma slobode Napísal: Super User 1060
Mária prijíma pápežskú korunu. Mária, buď mojou Kráľovnou Napísal: Super User 1046
Kráľovná Poľska. Sedembolestná patrónka Slovenska Napísal: Super User 980
Nepoškvrnené Počatie Panny Márie. Modlitba o 12,00 hod. Napísal: Super User 1902
Zázračná obrana Jasnej Hory. Mária, dodaj mi odvahu, aby som bránil(a) vieru Napísal: Super User 902
Mama Kráľovná - poľský originál Napísal: Super User 1773
Šaty Panny Márie Čenstochovskej Napísal: Super User 3082
Panna Mária Čenstochovská Napísal: Super User 2610
Kniha zázrakov a milostí. Mária, nauč ma počúvať Pána Boha ako ho Ty počúvaš Napísal: Super User 1508
Králi v dome Kráľovnej. Mária, si moja opora a ochrana Napísal: Super User 1083
Zranený obraz. Mária, nechcem zraňovať Boha, ani ľudí Napísal: Super User 1083
Ďakovné dary. Prvé znaky vďačnosti prejavené Márii Napísal: Super User 1190
Pavlíni. Začiatky Jasnej Hory Napísal: Super User 1278
Mária ukazuje cestu - Ježiša. Škola pozerania Napísal: Super User 1034
Legenda o obraze. Ikona - okno do neba Napísal: Super User 1602
V dome Kráľovnej - Jasná Hora Napísal: Super User 3899
Kaplnka Zázračného obrazu z Čenstochovej naživo Napísal: Super User 2349
Pätnásta detská sv. omša. Pracovitý Jozef. Napísal: Super User 1525
Štrnásta detská sv. omša. Zvedavý Zachariáš. Napísal: Super User 1282
Trinásta detská sv. omša. Spravodlivý Šalamún Napísal: Super User 1518
Dvanásta detská svätá omša. Skromná Rút. Napísal: Super User 1399
Jedenásta detská sv. omša - Vynaliezavý Noe Napísal: Super User 1459
Desiata detská sv. omša. Také bude tvoje potomstvo. Viera Abraháma Napísal: Super User 1202
Deviata detská sv. omša. Rozhodný, verný Eliáš Napísal: Super User 1337
Ôsma detská sv. omša. Dôverujúci Jób Napísal: Super User 1330
Siedma detská sv. omša. Odvážna Judita Napísal: Super User 1749
Šiesta detská sv. omša. Úprimný Izaiáš Napísal: Super User 1628
Piata detská sv. omša: Statočný - mužný pútnik Tobiáš Napísal: Super User 1841
Štvrtá detská sv. omša. Nezlomný Daniel Napísal: Super User 1931
Tretia detská sv. omša. Kráľ Dávid - Kto spieva, dvakrát sa modlí Napísal: Super User 2108
Druhá detská sv. omša: Pravoverný Mojžiš Napísal: Super User 1889
Prvá detská sv. omša. Som strážcom svetla. Prorok Jonáš - povolaný Bohom. Napísal: Super User 2597
Dvadsiata detská sv. omša. Posledné roky sv. Jána Vianneyho Napísal: Super User 1208
Detské sväté omše 2016 - 2017: Som strážcom svetla Napísal: Super User 3726
Devätnásta detská sv. omša. Útek z Arsu. Poslušnosť. Napísal: Super User 1865
Pocestných prichýliť, kresťania XXI. storočia - teda my všetci Napísal: Administrator 1811
Krivdu trpezlivo znášať, ubližujúcim odpúšťať, Marianna Popielušková, bl. Zdenka Napísal: Administrator 2615
Modliť sa za živých a mŕtvych - blahoslavený Česlav Napísal: Administrator 1781
Poúčať nevedomých - bl. Edmund Bojanowski, Ján Ch. kardinál Korec, Ján Vojtaššák Napísal: Administrator 1835
Chorých navštevovať - sv. Šimon, sv. Rochus Napísal: Administrator 1906
Hladných nakŕmiť, smädných napájať - Albert Chmielowski, Žofia Bosniaková Napísal: Administrator 1447
Strom života: otázky a úlohy Napísal: Administrator 1582
Pieseň na Roráty 2015 Napísal: Administrator 1273
Osemnásta detská sv. omša - program dňa sv. Jána, modlitba Napísal: Administrator 1370
Sedemnásta detská sv. omša: Pomoc sv. Filomény, pomoc svätých Napísal: Administrator 1529
Šestnásta detská sv. omša: Útoky diabla, záchrana duší Napísal: Administrator 1391
Pätnásta detská sv. omša: Zmenený Ars, radosť z farníkov Napísal: Administrator 1300
Štrnásta detská sv. omša: Dom Prozreteľnosti, dôverovať Bohu Napísal: Administrator 1621
Trinásta detská sv. omša: Osočovanie, ohováranie, pokora Napísal: Administrator 1549
Dvanásta detská sv. omša: Obrátenie v spovednici, svätá spoveď Napísal: Administrator 1443
Jedenásta detská sv. omša: Nedostatok vedomostí z náboženstva, katechézy Napísal: Administrator 1533
Desiata detská sv. omša: Krčmy, svätenie nedele Napísal: Administrator 1583
Svätý Ján Mária Vianney o krčmách Napísal: Administrator 1680
Deviata detská sv. omša - Obnova kostola v Arse, boj o farníkov Napísal: Administrator 1508
Ôsma detská sv. omša - Prvé ťažkosti v Arse. Piata rada: pôst a pokánie Napísal: Administrator 1711
Mládežnícky večer v apríli Napísal: Administrator 1257
Mládežnícka sv. omša v marci Napísal: Administrator 1183
Siedma detská sv. omša - Prvé dni vo farnosti Ars Napísal: Administrator 1402
Šiesta detská sv. omša: konečne kňazom. Modlitba za kňazov Napísal: Administrator 1778
Piata detská sv. omša: Dlhá cesta ku kňazstvu, prijatie Napísal: Administrator 1337
Mládežnícka sv. omša vo februári Napísal: Administrator 1489
Štvrtá detská sv. omša: Myšlienky na kňazstvo, vytrvalosť Napísal: Administrator 1704
Tretia detská sv. omša - Prvá sv. spoveď. Prvé sv. prijímanie Napísal: Administrator 2876
Mládežnícky večer aj v januári Napísal: Administrator 1843
Druhá detská sv. omša 2015 - Uväznená cirkev - prvá rada Napísal: Administrator 1707
Prvá detská sv. omša 2015 - Ukážem Ti cestu do neba Napísal: Administrator 2016
Detské sv. omše v roku 2015 Napísal: Administrator 6373
Solo Dios basta - správne odpovede Napísal: Administrator 2374
Solo Dios basta - test Napísal: Administrator 1720
Stretnutie s dieťaťom Ježišom - 19. deň Napísal: Administrator 1653
Naše krásne Roráty 2014 Napísal: Administrator 2504
Smrť v Albe, čas vidieť Ježiša - 18. deň Napísal: Administrator 1520
Roráty 2014 - foto Napísal: Administrator 2809
Priateľstvo so sv. Jánom z Kríža - 17.deň Napísal: Administrator 1540
Písanie Životopisu, polievanie záhrady - 16. deň Napísal: Administrator 1751
Nové kláštory nevznikli bez utrpenia - 15. deň Napísal: Administrator 1400
Kláštor sv. Jozefa - 14. deň Napísal: Administrator 1438
Prebodnutie srdca - 13. deň Napísal: Administrator 1675
Stretnutie s umučeným Kristom - 12. deň Napísal: Administrator 1454
Bližšie k ľuďom ako k Bohu - 11.deň Napísal: Administrator 1410
Duša je ako hrad - 10. deň Napísal: Administrator 1708
Obliečka, pokoj v duši - 9. deň Napísal: Administrator 1684
Kláštor vtelenia - 8. deň Napísal: Administrator 1552
Choroba a výjazd z Avily - 7. deň Napísal: Administrator 1378
Nepoškvrnené Počatie Panny Márie - Vzťah sv. Terézie k Panne Márii Napísal: Administrator 2431
Internát u augustiniánok - 6.deň Napísal: Administrator 1679
Rodinný dom, kláštor - 5. deň Napísal: Administrator 3101
Smrť mamy - 4. deň Napísal: Administrator 1503
Stavanie pustovne - 3. deň Napísal: Administrator 1794
Útek do neba - 2. deň Napísal: Administrator 1716
Solo Dios basta - 1. deň Napísal: Administrator 1919
Sedemnásta detská sv. omša - cesta bl. Matky Terezy Napísal: Administrator 2119
Šestnásta detská sv. omša - cesta sv. Alberta Hurtada Cruchagu Napísal: Administrator 2000
Mládežnícka sv. omša v októbri Napísal: Administrator 1358
Pätnásta detská sv. omša - cesta sv. Brata Alberta Napísal: Administrator 2150
Štrnásta detská sv. omša - cesta sv. Martina de Porres Napísal: Administrator 2226
Trinásta detská sv. omša - cesta sv. Jozefa Kalazanského Napísal: Administrator 2181
Dvanásta detská sv. omša - cesta sv. Vincenta de Paul Napísal: Administrator 2886
Jedenásta detská sv. omša - cesta sv. Jána z Boha Napísal: Administrator 2221
Desiata detská sv. omša - cesta sv. Hedvigy Sliezskej Napísal: Administrator 2332
Mládežnícka sv. omša v máji Napísal: Administrator 1843
Deviata detská sv. omša: cesta sv. Vavrinca Napísal: Administrator 2112
Ôsma detská sv. omša: cesta sv. Antona Paduánskeho Napísal: Administrator 3412
Siedma detská sv. omša: Cesta sv. Dominika Napísal: Administrator 2013
Šiesta detská sv. omša: Cesta bl. Edmunda Bojanovského Napísal: Administrator 2430
Mládežnícka sv. omša v marci Napísal: Administrator 2049
Piata detská sv. omša: Cesta sv. Mikuláša Napísal: Administrator 1464
Mládežnícka sv. omša vo februári Napísal: Administrator 1868
Štvrtá detská sv. omša: Cesta sv. Kláry Napísal: Administrator 2420
Mládežnícka sv. omša v januári Napísal: Administrator 1967
Tretia detská sv. omša: Cesta sv. Františka z Asissi Napísal: Administrator 1911
Druhá detská sv. omša: Cesta pápeža Františka Napísal: Administrator 1959
Prvá detská sv. omša: Cesta chudoby - cesta k Bohu Napísal: Administrator 2967
38. Metod prial dobro aj nepriateľom Napísal: Administrator 1694
37. Metod so svojimi pomocníkmi dokončil preklady Biblie do staroslovienčiny Napísal: Administrator 2009
36. Knieža Bořivoj s Ľudmilou uverili v Pána Boha a nechali sa pokrstiť Napísal: Administrator 1933
35. Metod sa stal arcibiskupom a chcel, aby Slovania spoznali, aké krásne je žiť s Ježišom Napísal: Administrator 2032
34. Metod vydržal i kruté väznenie, ktoré mu pripravili závistliví ľudia Napísal: Administrator 1883
33. Cyril vstúpil v Ríme do kláštora, kde zomrel Napísal: Administrator 1983
32. Pápež súhlasil s tým, aby sa slúžila svätá omša v staroslovienčine Napísal: Administrator 2409
31. Cyril a Metod putovali do Ríma, aby pápež vedel, čo robia Napísal: Administrator 1787
30. Cyril pripomínal, že Pána Ježiša môžeme chváliť akoukoľvek rečou Napísal: Administrator 1546
29. Cyril so svojimi žiakmi putoval za biskupom do Benátok Napísal: Administrator 1688
28. Metod spísal pre Slovanov pravidlá, ktoré budú dodržiavať Napísal: Administrator 1676
27. Cyril vedel, ako je dôležité čítať knihy a hlavne Sväté Písmo Napísal: Administrator 2710
25. Cyril s Metodom prišli na Veľkú Moravu v roku 863 Napísal: Administrator 2134
24. Cyril zostavil pre Slovanov novú abecedu – HLAHOLIKU a preložil do nej Sväté Písmo Napísal: Administrator 2582
22., 23. Rastislav žiada misionárov Napísal: Administrator 1901
21. Na Veľkej Morave žili naši predkovia, Slovania Napísal: Administrator 4194
20. Cyril dokázal vďaka svojim znalostiam vylúštiť záhadu s tajomným nápisom na pohári Napísal: Administrator 1712
19. Bratia videli, že ľudia opúšťajú pohanské zvyky a začínajú veriť skutočnému Bohu Napísal: Administrator 1958
18. Bratia hovorili s nadšením o Pánu Bohu pred obyčajnými ľuďmi i panovníkmi Napísal: Administrator 1441
17. Podarilo sa im nájsť vzácne ostatky sv. Klementa Napísal: Administrator 2195
List do Katowíc Napísal: Administrator 2774
16. Bratia odišli k Chazarom, aby im ukázali, aké je radostné byť kresťanmi Napísal: Administrator 1832
15. Cyril bol vybraný, aby išiel Saracénom vydať svedectvo o kresťanstve Napísal: Administrator 1568
Roráty 2012 - správne odpovede Napísal: Administrator 3179
Choď za Svetlom - 17. deň Napísal: Administrator 1797
Bl. Luigi a Mária - 16. deň Napísal: Administrator 1862
Sv. Jozefína Bakhita - 15. deň Napísal: Administrator 3215
Sv. Tomáš Morus - 14. deň Napísal: Administrator 1905
Sv. Ignác z Loyoly - 13. deň Napísal: Administrator 2157
14. Cyril vysvetlil, prečo prosíme svätých o príhovor Napísal: Administrator 2023
Sv. Katarína zo Sieny - 12. deň Napísal: Administrator 1831
13. Cyril mal radosť, keď spoznal, že sa má stať kňazom Napísal: Administrator 1429
Bl. Miguel Pro - 11. deň Napísal: Administrator 1686
Bl. Matka Tereza z Kalkaty - 10. deň Napísal: Administrator 2808
Sv. Augustín - 9. deň Napísal: Administrator 1908
Sv. Perpetua a Felicita - 8. deň Napísal: Administrator 2284
Sv. Pavol Miki a spoločníci - 7. deň Napísal: Administrator 2247
Sv. František Xaverský - 6. deň Napísal: Administrator 2377
Panna Mária - vždy išla odvážne za Svetlom Napísal: Administrator 1927
Sv. Dominik - 5. deň Napísal: Administrator 2217
Sv. Ján Bosko - 4. deň Napísal: Administrator 1894
Odvážne išli za Svetlom Napísal: Administrator 1934
Sv. Filip Neri - 3. deň Napísal: Administrator 3248
Božia služobnica Antonietta Meo - 2. deň Napísal: Administrator 2710
12. Pán Ježiš vyslyšal Cyrilovu modlitbu, aby mohol študovať na univerzite Napísal: Administrator 1585
Pán Ježiš z Cefalu - 1. deň Napísal: Administrator 1531
11. Cyril túžil po ďalšom vzdelaní Napísal: Administrator 1610
10. Metod vstúpil do kláštora, v ktorom bol s ostatnými mníchmi šťastný Napísal: Administrator 1567
9. Metod bol právnik, stal sa miestodržiteľom jednej krajiny Napísal: Administrator 1577
8. Bratia si vyberali kamarátov medzi tými, s ktorými sa hrali Napísal: Administrator 1593
7. Cyril mal za svoj vzor svätého Gregora, ktorý písal knihy o Pánu Bohu Napísal: Administrator 1685
6. Legenda hovorí, že Cyril stratil krahulca, ktorého mal rád Napísal: Administrator 3403
5. Podľa legendy mal Cyril v detstve sen, že sa ožení so Sofiou (s Múdrosťou) Napísal: Administrator 3731
4. Obidvaja bratia v škole rozvíjali svoje nadanie Napísal: Administrator 1588
3. Cyril a Metod boli hrdí na to, že sa v Solúne kedysi zdržiaval svätý Pavol Napísal: Administrator 2093
2. Rodičia im príkladom ukazovali, kto je Pán Ježiš Napísal: Administrator 1926
1. Cyril a Metod sa narodili v Solúne v Grécku Napísal: Administrator 3628
Celý školský rok so sv. Cyrilom a Metodom Napísal: Administrator 2690
23. december - 22. deň Napísal: Administrator 2075
22. december - 21. deň Napísal: Administrator 1718
21. december - 20. deň Napísal: Administrator 1613
20. december - 19. deň Napísal: Administrator 1799
19. december - 18. deň Napísal: Administrator 1829
17. december - 17. deň Napísal: Administrator 1533
16. december - 16. deň Napísal: Administrator 1466
15. december - 15. deň Napísal: Administrator 1767
14. december - 14. deň Napísal: Administrator 2156
13. december - 13. deň Napísal: Administrator 1806
12. december - 12. deň Napísal: Administrator 1936
Odpovede Napísal: Administrator 4412
10. december - 11. deň Napísal: Administrator 1466
9. december - 10. deň Napísal: Administrator 2280
8. december - Vzťah Jána Pavla k Panne Márii Napísal: Administrator 2870
7. december - 9. deň Napísal: Administrator 2130
6. december - 8. deň Napísal: Administrator 1704
5. december - 7. deň Napísal: Administrator 1874
3. december - 6. deň Napísal: Administrator 1796
2. december - 5. deň Napísal: Administrator 2070
1. december - 4. deň Napísal: Administrator 2047
30. november - 3. deň Napísal: Administrator 2464
29. november - 2. deň Napísal: Administrator 1947
28. november - 1. deň Napísal: Administrator 2194
Prečo sú tohtoročné Roráty o Jánovi Pavlovi II. Veľkom ? Napísal: Administrator 1779
3D Roráty - sv. Pavol Napísal: Administrator 2934
Šiesty kríž - Ťažké púte, apoštolské cesty Napísal: Administrator 5121
Piaty kríž - Vražda kňaza J. Popieluszka Napísal: Administrator 6163
Štvrtý kríž - Atentát Napísal: Administrator 9575
Tretí kríž: Pápež z Poľska Napísal: Administrator 4855
Druhý kríž: Tajné štúdium Napísal: Administrator 3156
3D Roráty - Dávid Napísal: Administrator 2151
Prvý kríž: Smrť najbližších Napísal: Administrator 5228
3D Roráty - Ábel Napísal: Administrator 2516
3D Roráty - Abrahám Napísal: Administrator 3096
Sväté Písmo pre každé dieťa Napísal: Administrator 6083
23. december - 21. deň Napísal: Administrator 1976
Citáty, ktoré sme sa učili naspamäť Napísal: Administrator 13060
Roráty - záverečný test Napísal: Administrator 5018
22. december - 20.deň Napísal: Administrator 2556
21. december - 19. deň Napísal: Administrator 1752
20. december - 18. deň Napísal: Administrator 1518
18. december - 17. deň Napísal: Administrator 1918
17. december - 16. deň Napísal: Administrator 1891
16. december - 15. deň Napísal: Administrator 2488
15. december - 14. deň Napísal: Administrator 1949
14. december - 13. deň Napísal: Administrator 2070
13. december - 12. deň Napísal: Administrator 1773
11. december - 11. deň Napísal: Administrator 1763
10. december - 10. deň Napísal: Administrator 1629
9. december - 9. deň Napísal: Administrator 1673
Predpovede o Panne Márii - žalm 87 Napísal: Administrator 2327
7. december - 8. deň Napísal: Administrator 1919
6. december - 7. deň Napísal: Administrator 2067
4. december - 6. deň Napísal: Administrator 2113
3. december - 5. deň Napísal: Administrator 2182
2. december - 4. deň Napísal: Administrator 1761
1. december - 3. deň Napísal: Administrator 1614
30. november - 2. deň Napísal: Administrator 1696
29. novembra - 1. deň Napísal: Administrator 1422
Vyhodnotenie Roráty 2009 Napísal: Administrator 1488
23. december - roráty Napísal: Administrator 2639
22. december - roráty Napísal: Administrator 1452
21. decembra - roráty Napísal: Administrator 2254
19. decembra - roráty Napísal: Administrator 7684
18. decembra - roráty Napísal: Administrator 2031
17. decembra - roráty Napísal: Administrator 2340
16. decembra - roráty Napísal: Administrator 1779
15. decembra - roráty Napísal: Administrator 1555
14. decembra - roráty Napísal: Administrator 1546
12. decembra - roráty Napísal: Administrator 1540
11. decembra - roráty Napísal: Administrator 1587
10. decembra Napísal: Administrator 1535
9. decembra Napísal: Administrator 1624
Nepoškvrnené Počatie Panny Márie Napísal: Administrator 1905
7. decembra Napísal: Administrator 1683
5. december Napísal: Administrator 1975
4. december Napísal: Administrator 1370
3. december Napísal: Administrator 1560
2. december Napísal: Administrator 1621
1. december Napísal: Administrator 1693
30. november Napísal: Administrator 1731
Mama, ďakujem Ti za všetko! Napísal: Administrator 89247
Farský úrad Napísal: Administrator 42572
Bohoslužby Napísal: Administrator 52709
26. NEDEĽA Napísal: Administrator 207343
História pútnického miesta Napísal: Administrator 22197
Adorácie Napísal: Administrator 19126
Domov Napísal: Administrator 157213