Telefonát pred Púťou mužov

Telefonát otca Kardinála Jána Chryzostoma Korca

V sobotu večer 5. septembra 2015 krátko pred deviatou hodinou zatelefonoval p. dekanovi Jozefovi Baginovi otec Kardinál Ján Chryzostom Korec. Vyjadril radosť nad Púťou mužov, ktorá bola na druhý deň. Veľmi sa potešil oznámeniu o Púti mužov, ktoré mu pán dekan poslal. Vyzdvihol hodnotný obsah, prednášky, aj všetko to, čo sa na Púti mužov malo konať. Povzbudil pána dekana, aby v týchto aktivitách naďalej pokračoval. Povedal mu, že sa za neho modlí a bude sa za neho modliť aj naďalej. Vkladal do svojich modlitieb aj pútnikov, aj prednášajúcich. Pán dekan na Púti mužov tento odkaz s veľkou radosťou odovzal všetkým pútnikom.

Otec Kardinál ďakujeme! Aj my sa za Vás modlíme vo Višňovom pri Panne Márii. 

---------------------   

To bol môj posledný telefonát s otcom Kardinálom. Hneď v úvode mi povedal, že už mi telefonuje celý deň, ale sa nemohlol dovolať na farský telefón. Tak mi teraz zavolal na môj mobilný telefón. Myslel som si, že niekoľkokrát otec Kardinál rozhovor ukončí, lebo sa mu ťažko rozprávalo. No stále rozprával, zaujímala ho situácia vo farnosti, zaujímal sa o púte, ktoré máme vo Višňovom. Povedal mi do telefónu: "Sledujem všetky púte, ktoré sú vo Višňovom, informuje o nich aj Lumen, aj televízia Lux, píše o nich TK KBS. Višňové už poznajú všade." Veľmi ma prekvapil aj otázkou, ako to všetko stíham vo farnosti, aj na súde. Zaujímal sa, ako fungujeme na cirkevnom súde, ako sa mi darí, kto mi  v práci na súde pomáha. Totiž on bol ten, ktorý ma kedysi vyslal na štúdiá kánonického práva. Zaujímal sa, odkiaľ máme najviac káuz, z ktorej časti diecézy. Povzbudil ma, aby som naďalej pomáhal ľuďom, ktorým manželstvo stroskotalo. Viac krát mi prízvukoval do telefónu: modlím sa za Teba, aby Ťa Pán požehnával aj v práci na cirkevnom súde, aj v bohatej práci vo farnosti Višňové.

Otec Kardinál, ďakujem Vám. Orodujte v nebi aj za mňa, našu prácu na súde i vo farnosti.