Aktuálne

Fatimská slávnosť 13. máj 2017

 13. máj 2017 bol vo Višňovom krásnym darom neba pre všetkých. Panna Mária pripravila krásne slnečné počasie. Višňovská farnosť pripravila organizačne tento deň tak, aby všetci pútnici mohli byť úplne spokojní. Dopoludnia začal program stretnutia Rodiny Nepoškvrnenej, na ktoré prišli ľudia z celého Slovenska i z Čiech. Svätú omšu na vonkajšom oltári slúžil otec biskup František Rábek. Povbudil nás k plneniu fatimského posolstva Panny Márie. Vyzval nás, aby sme plnili úlohu posluhovačov z Kány Galilejskej. Odznela prednáška pátra Humberta Virdzeka, OP, na tému Boh si volí to, čo je slabé. Sestrička predniesla prednášku o Zázračnej medaile Panny Márie. Spoločne sme sa pomodlili sv. ruženec a po adorácii všetci dostali požehnanie so Sviatosťou Oltárnej, zvláš a osobitne všetci chorí a vozíčkari. Priamy prenos prenášalo aj Rádio Lumen. V archíve klikni na písmeno S a nájdi Špeciálne relácie.

O 17,00 hod. tradične začala Fatimská slávnosť. Množstvo pútnikov zaplnilo nielen višňovský chrám, ale aj jeho okolie. Pán dekan nám priblížil Máriine slová z 13. mája 1917. Nebojte sa! Neublížim vám. Prichádzam z neba. Modlite sa ruženec. Nasledovala meditatívna modlitba sv. ruženca popretkávaná krásnym spevom mládežníckeho spevokolu farnosti Višňové i krásnym spevom, ktorý dali pútnikom i Márii speváčky Tria z chotára. Po procesii so sochou Panny Márie Fatimskej, ktorá stála v nádherných bielych ružiach, nasledovalo zasvätenie a slávnosť vyvrcholila svätou omšou, ktorú s pánom dekanom celebrovali prítomní kňazi. Počas celej slávnosti bolo možné sa vyspovedať a tak získať úplné odpustky, ktoré nám daroval pápež František. Požehnanie sme dostali s relikviami už svätých Františka a Hyacinty, koré sme si uctili na záver slávnosti. Pre viac foto klikni na obrázok.        

Fatima 2017

Druhý deň apoštolskej púte pápeža Františka vo Fatime

Vatikán/Fatima 13. mája – Pápež František dnes zavŕšil svoju púť do miesta mariánskych zjavení vo Fatime kanonizáciou dvoch súrodencov Františka a Hyacinty Martových za účasti pol milióna veriacich. Okrem toho Svätý Otec osobitne požehnal chorých a stretol sa pri obede s portugalskými biskupmi.

Svätý Otec sa v skorých ranných hodinách v priestoroch Domu Našej Panej z Karmelu stretol s predsedom portugalskej vlády Antóniom Luisom Santosom da Costa. Prijal tiež 9-člennú rodinu Palestínčanov, s ktorou sa spoznal pred dvoma rokmi na Zelený štvrtok pri obrade umývania nôh v dome pre utečencov v Castelnuovo di Porto neďaleko Ríma.

Čítať ďalej...

V Rožňavskej diecéze čítali list otca biskupa pred púťou k Panne Márii Fatimskej

V Rožňavskej diecéze čítali list biskupa pred púťou v Boľkovciach 

 

Rožňava 7. mája (TK KBS) V Rožňavskej diecéze dnes čítali kňazi v kostoloch pastiersky list rožňavského diecézneho biskupa Mons. Stanislava Stolárika pred celodiecéznou púťou v Boľkovciach. List prinášame v plnom znení.

 

Poďme spolu k Mame! Každé dieťa intuitívne beží k mame, keď ho niečo bolí, trápi, keď sa mu niečo stane. Či je 5-ročné, či už 35, alebo 50-ročné, mama si vždy chráni svoje dieťa. Ale dieťa musí jej ochranu aj prijať, musí k nej prísť. Inak je aj tá najlepšia mama bezmocná! Aj napriek tomu sa každá pozemská mama neustále modlí za svoje deti a svoje trápenia obetuje za nich. Naša nebeská Mama rovnako hľadá každú možnosť, ako nás osloviť a priviesť k Ježišovi. Tak to urobila i pred 100 rokmi vo Fatime. Pápež Pius XII. o Fatime povedal: „Posolstvo z Fatimy je najväčší Boží zásah cez Máriu do dejín Cirkvi a ľudstva od čias apoštolov!“

Čítať ďalej...