Aktuálne

Sväté omše v TV LUX počas zákazu verejného slávenia bohoslužieb

Drahí veriaci, predbežne do 31.3. sa nesmú na území Slovenska sláviť verejné bohoslužby. Toto rozhodnutie prijali biskupi s veľkou bolesťou.

Stanovisko KBS k zákazu verejného slávenia bohoslužieb.

Povzbudzujem vás, aby ste sa zúčastňovali svätých omší napr. prostredníctvom TV LUX a vzbudili si túžbu prijať sv. prijímanie aspoň duchovne.

PONDELOK – PIATOK   7:00   12:00   18:30

SOBOTA   7:00   18:30 

NEDEĽA   10:00   18:30