Adorácie

Adorácie


Utorok

Každý utorok v Turí po sv. omši, ktorá začína o 18.00 hod.

Streda

Každú stredu vo Višňovom po sv. omši, ktorá začína o 18.00 hod.

Prvý piatok

Na prvý piatok v Turí po sv. omši o 16.30 hod. a vo Višňovom o 18.00 hod.

Prvá nedeľa

Na prvú nedeľu v mesiaci vo Višňovom po farskej sv. omši od 11.00 hod. do 15.00 hod. (požehnanie).

Talianska adorácia

Každú druhú nedeľu v mesiaci vo Višňovom o 18.00 hod.