Oznamy

1. ADVENTNÁ NEDEĽA

1. adventný týždeň Višňové Turie
PO Sv. Ondreja, apoštola 6:50 R  
UT Féria 6:50 R  
ST Féria 6:50 R 17:00 A
ŠT Sv. Františka Xaverského, kňaza 6:50 R  
PI Féria 18:00 A 17:00 A
SO Féria 7:00  
NE 2. ADVENTNÁ

7:30 D

10:30 A

9:00

R - rorátna                              D - pre dôchodcov                    A - adorácia

P - pohrebná                          S - sobášna                               F - Fatimská slávnosť

 

  1. Dnes je zbierka na Charitu. Viac informácií nájdete na plagátoch a na www.charitaza.sk.
  2. Do stredy si v sakristii môžete nahlásiť chorých na spovedanie pred Vianocami. Vo Višňovom budem spovedať chorých vo štvrtok od rána aj spolu s tými, ktorých chodievam spovedať na prvé piatky (aj tých treba nahlásiť). V Turí budem chorých spovedať v piatok.
  3. Od zajtra začnú rorátne sv. omše. Budú bývať od pondelka do piatku ráno o 6:50, aby stíhali aj deti z Turia, v sobotu bude klasická sv. omša o 7:00. Deti z Turia, ako býva zvykom, bude voziť autobus, ktorý bude stáť na parkovisku pri cintoríne o 6:35 a potom postupne zastaví ešte pri požiarnej zbrojnici a pri ihrisku.
  4. V týždni máme prvý piatok v mesiaci. Momentálne nie je povolené organizovať spoločné spovedanie. Kostol vo Višňovom však bude otvorený na osobnú modlitbu v stredu od 18:00-19:00 a vo štvrtok od 17:00-19:00. Kostol v Turí bude na osobnú modlitbu otvorený v piatok od 15:00-17:00. V tomto čase budem k dispozícii v spovednici resp. v Turí v sakristii. Max. počet osôb v kostole je 1 osoba na 15 m2.
  5. Budúca nedeľa je prvá v mesiaci. Po sv. omši o 10:30 bude krátka adorácia zakončená eucharistickým požehnaním. Zároveň bude tradičná prvonedeľná zbierka. Za vaše milodary vám vyslovujem úprimné Pán Boh zaplať.
  6. Úmysly sv. omší si môžete nahlasovať v sakristii.
  7. Upratovanie: Višňové aj Turie sk. č. 12. Pán Boh zaplať za vašu ochotu aj všetkým, ktorí upratujú kostol po sv. omšiach.