Oznamy

33. nedeľa v Cezročnom období

33. týždeň v Cezročnom období Višňové Turie
PO Féria 18:00  
UT Féria 7:00  
ST Obetovanie Panny Márie 18:00 A 17:00 A
ŠT Sv. Cecílie, panny a mučenice 7:00  
PI Féria 18:00 M 17:00
SO Sv. Ondreja Dung-Laka a spoločníkov, mučeníkov 7:00  
NE 34. V CEZROČNOM OBDOBÍ - KRISTA KRÁĽA

7:30

10:30

9:00

B - birmovanecká           D - detská             M - mládežnícka         A - adorácia

P - pohrebná                  S - sobášna          F - Fatimská slávnosť

 

  1. Dnes bude detské stretko o 15:00 v Turí v miestnosti Nebo. Prísť môžu nielen deti z Turia ale aj z Višňového.
  2. Pozývame deti z Višňového, ktoré majú chuť zapojiť sa do Jasličkovej slávnosti, na prvý nácvik, ktorý bude dnes 18.11.2018 o 17:00 v kostole.
  3. V piatok o 18:00 bude mládežnícka sv. omša vo Višňovom. Po nej bude na fare stretko pre mladých.
  4. V sobotu o 9:00 bude na fare krstná náuka. Krsty budú podľa dohody buď v sobotu po náuke, alebo v nedeľu počas sv. omše o 10:30.
  5. Rada školy a Rada rodičov pri Základnej škole v Turí Vás všetkých srdečne pozýva na Katarínsku zábavu, ktorá sa uskutoční dňa 24.11.2018. Vo vstupnom 19 € sú zahrnuté 2 večere, dezert, nápoje a hudba. Výťažok bude využitý na  vybudovanie zastrešeného parkoviska pre bicykle v areáli školy. Vstupenky si môžete zakúpiť  denne v základnej škole, všetky informácie sú zverejnené na webovej stránke školy. Milé Kataríny a ich priatelia a príbuzní, príďte sa zabaviť a podporiť dobrú vec.
  6. Diecézna charita Žilina pozýva na výstavu fotografií a inšpiratívnych príbehov (ne)obyčajných ľudí - klientov, ktorým charita podala pomocnú ruku. Môžete ju vidieť v OC Mirage, 16.-25.11. 2018. Taktiež pozývame zapojiť sa do tohtoročnej potravinovej zbierky v 11 predajniach Tesco pre ľudí v núdzi v dňoch 22.-24.11. 2018 (10:00-20:00) 
  7. Misionári Saletíni s tímom laikov pozývajú v dňoch  na duchovnú obnovu "rozVEDENÍ k BOHU I." pre rozvedených, ktorí žijú sami, do Rodinkova v Belušských Slatinách. Je možné prísť aj s deťmi, o ktoré sa postarajú animátori. Prihlasovací formulár nájdete na stránke rodinkovo.webnode.sk
  8. Tí, ktorí rozmýšľate kam na strednú školu, môžete si na výveske pred kostolom pozrieť informačné letáky pre stredné školy, konkrétne Gymnázium sv. Františka a SOŠ sv. Jozefa Robotníka - Saleziáni.
  9. Upratovanie: Višňové sk. č. 12, Turie sk. č. 4. Pán Boh zaplať za vašu ochotu.