Oznamy

Šiesta veľkonočná nedeľa - 21. mája 2017

1. Deti, napíšte ďalšiu odpoveď vo svojej knižočke, vystrihnite a prineste do kostola. 

 

2. Dnes je v KD v Turí Deň Matiek o 14,00 hod. Pozývame vás.

 

3. Nasledujúce tri dni sú prosebnými dňami. Obsahom sú prosby za úrodu.

 

4. V PO je sv. Rity, pomocníčky v neriešiteľných situáciách; v STR Panny Márie Pomocnice kresťanov; vo ŠTV prikázaný sviatok Nanebovstúpenie Pána; v PIA sv. Filipa Neriho, kňaza; v SO sv. Augustína z Canterbury; NE bude 7. Veľkonočná

 

5. Zajtra vás pozývam na sv. omšu o 18,00 hod. Po nej sa pomodlíme litánie k svätej Rite a budeme ju prosiť o pomoc. 

 

6. V UT bude nácvik tretiakov pred Prvým sv. prijímaním už vo farskom kostole vo Višňovom o 16,30 hod. Prosím rodičov z Turia, keby priviezli deti do Višňového.

 

7. V STR po sv. omši o 19,30 hod. bude na fare stretnutie k Púti rodín. Potrebujeme urobiť program, zabezpečiť púť organizačne. Pozývam vás, ktorí chcete pomôcť, príďte.

 

8. Vo ŠTV je prikázaný sviatok Nanebovstúpenia Pána. Sv. omše budú takto: prvá bude vo Višňovom v STR večer o 18,00 hod; vo ŠTV ráno o 7,00 hod a večer o 18,00 hod. V Turí bude sv. omša o 16,30 hod.

 

9. V PIA budú mať tretiaci z Turia po návrate z plaveckého výcviku ešte náboženstvo.

 

10. V PIA bude vo farskom kostole vo Višňovom mládežnícka sv. omša o 18,00 hod.

 

11. Od PIA začína novéna k Duchu Svätému pred sviatkom Zoslania Ducha Svätého.

 

12. V SO bude na fare krstná náuka. Keďže spovedáme pred Prvým sv. prijímaním v Lietave, náuka začne až o 11,00 hod. Po náuke bude sv. spoveď pre rodičov a krstných rodičov.

 

13. Milí rodičia prvoprijímajúcich, pozývam vás na stretnutie, ktoré bude v sobotu o 14,00 hod. vo farskom kostole vo Višňovom. Príďte aspoň jeden z rodičov. Stále nemám od niektorých detí krstné listy. 

 

14. Budúcu NE bude zbierka na katolícke masmédiá. Pán Boh zaplať.

 

15. Májové pobožnosti k Panne Márii budú 15 min. pred sv. omšou.

 

16. Rodičia prvoprijímajúcich detí. Príďte si teraz po sv. omši do sakristie pre tlačivo, ktoré treba vypísať. Prineste mi ho v UT na nácvik detí, alebo v SO na stretnutie.

 

17. Upratovanie:  Višňové sk. č. 2;   Turie  sk. č. 13