Oznamy

Nedeľa Božieho milosrdenstva - Biela nedeľa - 23. apríla 2017

1. Pán Ježiš sľúbil svätej Faustýne: Kto dnes – v nedeľu Božieho milosrdenstva – bol na sv. prijímaní, môže obsiahnuť more milostí.

 

2. Odporúčam vám po sv. omši uctiť si obraz Božieho milosrdenstva.

 

3. Pri tomto uctení dnes môžeme získať úplné odpustky pre seba alebo pre duše v očistci. (Podmienky: pomodliť sa Otče náš a Verím v Boha a vzdych k milosrdnému Ježišovi, napr. Milosrdný Ježišu, dôverujem ti; sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel Sv. Otca.) Urobíme tak aj popoludní po modlitbe Korunky.

 

4. Dnes v nedeľu Božieho milosrdenstva vás pozývam do farského kostola na 15,00 hod. Spolu sa pomodlíme Korunku Božieho milosrdenstva.

 

5. Pripomeňme si všetci 14 skutkov milosrdenstva, aby sme ich mohli konať: Tu vo farskom kostole ich máme všetky vypísané.

 

6. V PO je sv. Juraja, mučeníka; v UT sv. Marka, evanjelistu; v PIA sv. Petra Chanela, mučeníka a sv. Ľudovíta Máriu Grigniona z Montfortu, v SO sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky, patrónky Európy, NE bude 3. veľkonočná

 

7. Vo ŠTV 27. apríla pozýva Inštitút Communio do Diecézneho centra v Žiline o 17,30 hod. na prednášku Dr. Juraja Sedláčka na tému Spiritualita muža. Srdečne sú pozvaní nielen muži.

 

8. V PIA bude opäť mládežnícka sv. omša vo farskom kostole vo Višňovom. Pozývam mladých na sv. omšu a po nej aj na faru.

 

9. V SO o 9,00 hod. bude na fare krstná náuka. Po nej sv. spoveď pre rodičov a krstných rodičov.

 

10. V dňoch 29. - 30. 4. 2017 sa v Kostole Božského Srdca Ježišovho v Rajeckých Tepliciach uskutoční Púť k sv. Gianne Berette Mollovej.

 

11. Chcem vás požiadať o 2% pre OZ Amarena – Višňa. Ďakujem vám.

 

12. Pán prof. Trstenský ponúka svoju novú knihu: Otče náš. Cena 4 Eurá.

 

13. Upratovanie: sk. č. Višňové sk. č. 11;   Turie sk. č. 9