Oznamy

2. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

2. týždeň v cezročnom období Višňové Turie
PO Sv. Agnesy, panny a mučenice 18:00  
UT Féria 7:00  
ST Féria 18:00 A 17:00 A
ŠT Sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi 7:00  
PI OBRÁTENIE SV. PAVLA, APOŠTOLA 18:00 M 17:00
SO Sv. Timoteja a Títa, biskupov 7:00  
NE 3. V CEZROČNOM OBDOBÍ

7:30

10:30

9:00

B - birmovanecká     D - detská        M - mládežnícka             A - adorácia

P - pohrebná            S  - sobášna     F  - Fatimská slávnosť

           

  1. Dnes bude opäť detské stretko pre deti prvého stupňa o 15:00 v Turí v miestnosti Nebo.
  2. V piatok o 18:00 bude mládežnícka sv. omša vo Višňovom. Po nej bude na fare stretko pre mladých.
  3. V sobotu o 9:00 bude na fare krstná náuka. Krsty budú podľa dohody buď v sobotu po náuke, alebo v nedeľu počas sv. omše o 10:30.
  4. Ekumenická rada cirkví v Žiline pozýva na modlitby za jednotu kresťanov v rámci Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov. V nedeľu do evanjelického kostola, v pondelok ku kresťanským zborom do Závodia, vo štvrtok ku gréckokatolíkom na Vlčince a v piatok do Kostola sv. Barbory. Začína sa vždy o 18:00.
  5. Inštitút Communio a Katolícka univerzita pozývajú na diskusiu o knihe Nerozbitné deti s autorkou Slávkou Kubíkovou a saleziánom Petrom Ondrejom o výchove v utorok 22. januára o 17:30 v Diecéznom centre v Žiline.
  6. Upratovanie: Višňové sk. č. 8, Turie sk. č. 13. Pán Boh zaplať za vašu ochotu.