Oznamy

25. nedeľa v Cezročnom období

25. týždeň v Cezročnom období Višňové Turie
PO Féria 18:00  
UT Féria 7:00  
ST Féria 7:00  
ŠT Sv. Vincenta de Paul, kňaza 7:00  
PIA Féria 18:00 17:00
SO Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov 7:00  
NE 26. V CEZROČNOM OBDOBÍ

7:30

10:30

9:00
  1. V stredu bude sv. omša ráno o 7:00, keďže spolu s dôchodcami odchádzame na púť na Horu Butkov. Z toho istého dôvodu v Turí v stredu namiesto sv. omše bude bohoslužba slova a sv. prijímanie.
  2. V sobotu o 9:00 bude na fare krstná náuka. Krsty budú podľa dohody buď v sobotu po náuke, alebo v nedeľu počas sv. omše o 10:30.
  3. V nedeľu o 9:00 bude v Turí hodová sv. omša z príležitosti sviatku sv. Michala, patróna kostola v Turí.
  4. Vzadu na stolíku si môžete zobrať prílohu diecézneho časopisu o Týždni kresťanskej kultúry, ktorá informuje o jednotlivých kresťanských kultúrnych podujatiach.
  5. Ďakujem tým, ktorí sa prihlásili za animátorov pre birmovancov. Ak by chceli ďalší, môžete sa prihlásiť aj tento týždeň. Verím, že príprava pomôže nielen birmovancom, ale aj vám samým k prehĺbeniu vzťahu s Bohom. Úvodné animátorské stretnutie budeme mať tento piatok vo Višňovom po sv. omši. Tí, ktorí ste z Turia, môžete prísť na stretnutie o 16:30 do kostola v Turí.
  6. Upratovanie: Višňové sk. č. 4, Turie sk. č. 13.