Oznamy

Dvadsiata ôsma nedeľa v období cez rok - 15. októbra 2017

1. Dnes sa modlíme sv. ruženec spolu vo Višňovom už o 14,00 hod. O 15,00 hod. je program „Úcta k starším“ v KD Višňové. Modlíme sa ho celý mesiac  za pomoc pre naše rodiny, za obnovu našej farnosti. Pozývam deti, mládež, otcov, mamy, starých rodičov. Dnes vás pozývam aj z Turia do farského kostola. Každý deň vás všetkých pozývam na ruženec.

 

2. V Turí sa dnes modlia modlitbu svätého ruženca o 13,30 hod.

 

3. V PO je sv. Margity Mária Alacoque, panny; v UT sv. Ignáca Antiochijského, biskupa  a mučeníka; v STR sv. Lukáša, evanjelistu; vo ŠTV sv. Jána de Brebeuf a Izáka Jogues, kňazov, mučeníkov; v NE je spomienka na sv. Jána Pavla Veľkého, pápeža; NE bude 29. v období cez rok – bude to Misijná nedeľa.

 

4. V PO (16. 10. 1978) je výročie zvolenia pápeža Jána Pavla II. Veľkého - Karola Wojtylu.

 

5. V PIA opäť sú detské sv. omše. Opäť pozývam deti, rodičov i starých rodičov. Pokračujeme v zaujímavej sérii s názvom NEDEĽNÉ  EVANJELIUM. Vždy v piatok pred nedeľou si budeme rozoberať evanjelium nasledujúcej nedele. Sv. Hieronym sa vyjadril: „Kto nepozná Písmo, nepozná Krista.“ Povzbuďme deti, aby spolu s nami – dospelými – spoznávali Božie slovo.  Rodičia, žité evanjelium je tým najkrajším darom, ktorý môžeme odovzdať deťom. V Turí bude nácvik piesní o 16,15 hod. v kostole, o 16,30 hod. bude sv. omša. Vo Višňovom bude nácvik piesní o 17,15 hod. na fare. O 18,00 hod. bude sv. omša. Pozývam deti i rodičov.

 

6. V NE bude zbierka na misie. Pán Boh zaplať za vaše milodary.

 

7. Spoločnosť Ježišova, Slovenská provincia a vydavateľstvo LÚČ pozývajú na svätú omšu v predvečer druhého výročia odchodu otca kardinála Jána Chryzostoma Korca k Otcovi. Uskutoční sa v nedeľu 22. októbra o 18,00 hod. v jezuitskom kostole na Františkánskom námestí v Bratislave. Hlavným celebrantom bude P. Jozef Kyselica SJ, rektor Kolégia Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave. Po svätej omši sa uskutoční krátka akadémia, ktorú naživo odvysiela Rádio LUMEN.

 

8. Tím Rady pre mládež a univerzity Konferencie biskupov Slovenska (KBS) odštartoval oficiálnu kampaň na podporu Národného stretnutia mládeže P18 v Prešove a Svetových dní mládeže (SDM) v Paname. Aj ja chcem opäť pozvať mladých na stretnutia. Po blahorečení Titusa Zemana začal v Bratislave rok prípravy na stretnutie P18 Prešov. Tento rok nazvali Odvážny rok. Opäť každý posledný piatok v mesiaci budeme mať mládežnícku sv. omšu a po nej stretnutie na fare. Pozývam Vás k odvahe – k odvážnemu kroku v odvážnom roku. Prvé takéto stretnutie bude v piatok 27. októbra. Už dnes pozývam mladých. 

 

9. Celý mesiac v pracovné dni budeme uvažovať na tému Panna Mária a jej slová: Modlite sa ruženec.

 

10. Prebieha mesiac október. Mesiac Panny Márie. Pozývam vás modliť sa sv. ruženec. Obetujme ho za obnovu našich rodín, za našu farnosť. Pozývam celú farnosť, aby sme si našli čas a modlili sa spolu svätý ruženec. Pozývam rodičov, mladých, deti, starkých, aby sme sa prišli spolu modliť.      

 

11. Každý deň sa modlíme ½ hod. pred sv. omšou. V Turí sa modlíme sv. ruženec každý deň o 17,00 hod. V tie dni, keď tam, je sv. omša, modlíme sa sv. ruženec tiež ½ hod. pred sv. omšou. 

 

12. Aká je hodnota ruženca? Páter Amorth, exorcista, ktorý zomrel minulý rok, hovorieval: pre diabla nie je nič horšie ako ruženec. Túto modlitbu absolútne neznáša. K mnohým oslobodeniam došlo, keď sa ľudia veľa posadnutého modlili ruženec! Raz mi počas exorcizmu satan povedal: „Nenávidím ich!“ Čo? – pýtal som sa. „Tie zrnka! Hnusia sa mi! Neznášam ich! Aj všetkých tých, čo sa ho modlia. Nech ma nechajú tak.“ Je to modlitba proti nemu. Je tak proti nemu, že ho neznáša, že ho nemôže počuť. 

 

13. Upratovanie: Višňové sk. č. 9;   Turie sk. č. 16

 

 

Aj pre naše školy: Na základe záujmu a otázok zo strany spoločenstiev, cirkevných škôl, katechétov: Dňa 18. októbra sa Slovensko opäť zapojí do medzinárodnej iniciatívy Milión detí sa modlí ruženec. Pápežská nadácia ACN Slovensko - u nás známa ako Kirche in Not – pripravila špeciálnu webovú stránku www.miliondeti.sk, na ktorej nájdete didaktické materiály a informácie k iniciatíve. Ako povedal páter Pio: "Keď sa bude milión detí modliť ruženec, svet sa zmení."