Oznamy

Druhá adventná nedeľa - 10. decembra 2017

1. Chcem vám všetkým poďakovať za krásnu účasť na Rorátoch. Aj tým, ktorí pomáhate, aby mohli prebiehať.... Pozývam vás aj v tomto týždni na Roráty: Strážca pokladov.

 

 

2. Turie: Pozývame všetky deti a sprevádzajúce osoby, ktoré chcú tento rok koledovať, na prvé stretnutie, ktoré bude dnes - 10.12. - po sv. omši v Turí v miestnosti Nebo. Tešíme sa na vás!

 

 

3. Turie: Milé deti a všetci účinkujúci na Jasličkovej slávnosti v Turí: nácvik je dnes o 15,00 hod. v kostole. Ďalší bude v utorok o 17,00 hod. Tešíme sa na vás.

 

 

4. Turie: Dnes o 17,00 hod. vás pozývam na Námestie do Turia na zapálenie druhej adventnej sviece.

 

 

5. V PO je sv. Damaza I., pápeža; v UT Panny Márie Guadalupskej; v STR sv. Lucie, panny a mučenice; vo ŠTV sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi; budúca NE bude 3. adventná – nedeľa radosti – Gaudete.

 

 

6. Pozývam vás na Roráty aj v tomto týždni: Začíname v PO ráno už o 6,35 hod. vo farskom kostole vo Višňovom. Téma: "STRÁŽCA POKLADOV“ o sv. Jozefovi. Opäť pôjdeme do tmavého kostola s našimi krásnymi adventnými lampášikmi, ktoré bude niesť každé dieťa. Skúsme priniesť nejakú obetu počas adventu – aj to, že budeme ráno vstávať na Roráty. Pozývam deti odvážne, obetavé, silné, nie lenivé.

 

 

7. Tu vo farskom kostole pri Panne Márii vedľa oltára, najdôležitejšieho miesta v chráme, stojí biela svieca. Je ozdobená modrou stuhou, lebo modrá farba, ako už vieme, je farbou Panny Márie. Biela svieca ozdobená modrou farbou sa zapaľuje počas rorátnej sv. omše. A rorátna svätá omša je sv. omšou k úcte voči Panne Márii. Rorátmi ideme spolu s Máriou na stretnutie s Pánom Ježišom.

 

 

8. Každý deň vylosujeme jedno dieťa. Dostane sochu Panny Márie. Večer pri adventnom venci a pri soche Panny Márie sa pomodlíme s celou rodinou napr. jeden desiatok ruženca za našu rodinu. Na ďalšie ráno dieťa prinesie putovnú sochu Panny Márie do kostola a dostane ju iné vylosované dieťa.

 

 

9. Z Turia bude na Roráty chodiť autobus každé ráno. O 6,15 hod. pôjde z dolnej zastávka od cintorína, potom bude stáť pri Požiarnej zbrojnici a pri ihrisku. Po sv. omši zavezie deti do školy.

 

 

10. Rorátna sv. omša je slúžená na česť Panny Márie, teda v bielom ornáte. Slovo rorate znamená: Otvorte sa nebesia. Tradičná forma rorátnych sv. omší: Veriaci vstupujú do tmavého kostola, horia iba sviece na oltári, svieti svetlo na Pannu Máriu. Po vstupe kňaza začína sa spievať Rorate caeli - Dajte nám rosu nebesia. Začína sv. omša. Deti sa zhromaždia pri dverách kostola. Každé dieťa dostane do rúk svietiaci kahanček. Spolu s deťmi prichádzame k oltáru. Po úkone kajúcnosti sa zažnú svetlá. Toto má vyjadrovať, že človek vo tme čaká svetlo Krista. V advente sa budeme spoločne po sv. omši ráno i večer modliť modlitbu „Anjel Pána“. Deti stihnete do školy, preto je začiatok už o 6,35 hod. Príďte už so školskými taškami.

 

 

11. Sv. omše vo Višňovom v pondelok a piatok budú len ráno.

 

 

12. Chorých a starých ľudí, ktorých ste mi nahlásili, budem spovedať vo Višňovom zajtra - v pondelok 11. decembra od 8,30 hod. V Turí budem spovedať v utorok 12. decembra od 8,30 hod.

 

 

13. V Turí v UT a PIA sú sv. omše ráno o 8,00 hod.

 

 

14. V UT o 19,00 hod. vás pozývam na stretnutie na faru, kvôli Živému Betlehemu. Chceme sa stretnúť a dohodnúť sa na prípravách tejto akcie. Príďte pomôcť.

 

 

15. V STR je Fatimská slávnosť o 17,00 hod. Pozývam vás, príďte sa modliť sv. ruženec. Príďte prosiť Máriu o pomoc.

 

 

16. Višňové: Deti, mladí i dospelí, ktorí chcete koledovať a ohlasovať Dobrú novinu počas vianočných sviatkov, zapíšte sa v sakristii. Stretnutie bude vo štvrtok 14. decembra o 16,30 v kostole.

 

 

17. V piatok 15. decembra začína adventná akcia: „Kto dá prístrešie Svätej rodine?“– vytvorte si skupiny po 9 rodín, aby sa aj vo Višňovom aj v Turí našli ochotní ľudia a rodiny pre modlitbu tohto adventného deviatnika. Verím, že aj táto milá pobožnosť prinesie radosť a požehnanie pre tých, ktorí sa na nej zúčastníte, ale aj pre celú farnosť. Nech Pán odmení vašu ochotu.

 

 

18. V SO budú Roráty ráno o 7,00 hod. V SO pozývam všetky deti po rorátnej sv. omši na raňajky na faru.

 

 

19. Budúca nedeľa bude 3. adventná - nedeľa Gaudete. V našej farnosti bude spoločná vianočná sv. spoveď: V Turí budú kňazi spovedať od 14,00 hod. do 15,30 hod. Vo Višňovom od 14,00 hod. do 16,00 hod. Príďte si očistiť svedomie. Príďte priebežne, nenechávajte si to na poslednú chvíľu.

 

 

20. Budúcu nedeľu Gaudete si kňaz oblieka ružové rúcho, liturgický predpis hovorí, že organ môže preludovať.

 

 

21. Pápež František - Jorge Mario Bergoglio - sa narodil 17. decembra 1936 v Buenos Aires. Pamätajme na Svätého Otca v modlitbách.

 

 

22. Pripomínam Adventný reťazový pôst – zapísať sa môžete vzadu na stolíkoch.

 

 

23. Aj v tomto roku ďakujeme za stromček pri farskom kostole, aj za ozdoby. Buďme všetci zodpovední, aby nám ozdoby na ňom vydržali. Pripomínam, že na tento stromček bude dohliadať aj kamera, ktorá je vysoko nad nim.  

 

 

24. V nasledujúcom týždni sú zimné kántrové dni. Sú v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je iba jeden deň. V tieto dni sa modlíme: za príchod Kristovho kráľovstva do rodín, za duchovnú obnovu rodín.

 

 

25. Vianočnú výzdobu budeme robiť vo farskom kostole vo Višňovom v stredu 20. decembra od 16,00 hod. Zariaďte si, prosím, čas, aby ste mohli pomôcť. Ďakujem vám.  

 

 

26. Katolícke noviny: vzadu na stolíku: píšu o dôležitosti Božieho slova pre náš život, pripomínajú osobnosť biskupa Michala Buzalku.

 

 

27. Môžete si kúpiť knihu prof. Františka Trstenského.

 

 

28. Upratovanie: Višňové: sk. č. 4 a Turie: sk. č. 7