Oznamy

3. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

3. týždeň v cezročnom období Višňové Turie
PO Féria 18:00  
UT Sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi

14:00 P

 
ST Féria 14:00 P  
ŠT Féria 7:00  
PI Sv. Jána Bosca, kňaza 18:00  
SO Féria 7:00  
NE OBETOVANIE PÁNA - HROMNICE

7:30

10:30 A

 

D - detská                        M - mládežnícka             A - adorácia

P - pohrebná                    S  - sobášna                   F  - Fatimská slávnosť

 

  1. V utorok namiesto rannej sv. omše bude pohrebná sv. omša o 14:00 za zosnulú Jozefu Straňanovú.
  2. V stredu namiesto večernej sv. omše bude pohrebná sv. omša o 14:00 za zosnulú Helenu Skladányiovú.
  3. Vianočná výzdoba môže byť v kostole do Hromníc, ktoré budú v nedeľu. Prosím tých, ktorí môžu, aby prišli pomôcť s odzdobovaním do kostola vo štvrtok na 16:30. Pán Boh zaplať za vašu ochotu.
  4. Pozývame vás na biblické stretko, ktoré býva v sobotu večer o 18:00 na fare. 
  5. V nedeľu na sviatok Obetovania Pána si na sv. omše môžete priniesť sviečky na posvätenie.
  6. Už po jedenásty krát sa posledná januárová nedeľa slávi ako Nedeľa Katolíckej univerzity v Ružomberku. Jej rektor, Jaroslav Demko, pri tejto príležitosti napísal list, ktorý si môžete prečítať na nástenke pred kostolom.
  7. Upratovanie: Višňové sk. č. 7,  Turie sk. č. 7. Pán Boh zaplať za vašu ochotu.