Oznamy

5. PÔSTNA NEDEĽA

5. pôstny týždeň Višňové Turie
PO Féria     
UT Féria     
ST Féria  
ŠT Féria    
PI Féria    
SO Féria    
NE KVETNÁ NEDEĽA     

D - detská                        M - mládežnícka              A - adorácia

P - pohrebná                    S - sobášna                     F - Fatimská slávnosť

 

Sväté omše sú slúžené každý deň na úmysly tak, ako sú zapísané. Hoci nie je možné sa na nich osobne zúčastniť, môžete sa pripojiť aspoň duchovne tým, že sa pomodlíte na svoj úmysel.

Stanovisko Konferencie biskupov Slovenska k zákazu verejného slávenia bohoslužieb.

Sväté omše v TV LUX počas zákazu verejného slávenia bohoslužieb.

Detská svätá omša napr. v nedeľu o 11:00.

Ďalšie sväté omše online.

Liturgické čítania na každý deň.

Aktuálne info z KBS.

 

Keďže spoločná sv. spoveď pred Veľkou nocou ani pre prvým piatkom nie je aktuálne možná, odporúča sa dokonalá ľútosť, vďaka ktorej sa človeku odpúšťajú všetky hriechy:

Tam, kde by sa jednotliví veriaci nachádzali v bolestnej nemožnosti prijať sviatostnú pomoc, nech sa pripomenie, že dokonalá ľútosť, vychádzajúca z lásky k Bohu, milovanému nadovšetko, vyjadrená v úprimnej prosbe o odpustenie (takej, akú je v danom okamihu penitent schopný vyjadriť) a ktorú doprevádza "votum confessionis", teda dôrazné rozhodnutie pristúpiť k sviatostnej spovedi, keď to bude možné, dosahuje odpustenie hriechov, a to aj smrteľných (por. KKC, č. 1452).

Spovedanie chorých po domoch z rovnakého dôvodu nie je možné, ale v prípade ohrozenia života človeka (zaopatrenie) volajte na 041/5972 298.