Oznamy

29. NEDEĽA

29. týždeň v cezročnom období Višňové Turie
PO Féria 18:00  
UT Sv. Jána Pavla II., pápeža 7:00  
ST Féria 18:00 A  
ŠT Féria 7:00  
PIA Féria 18:00 M  
SO Féria

7:00

15:00 S

 
NE 30. NEDEĽA

7:30

10:30

 

D - detská                         M - mládežnícka                    A - adorácia

P - pohrebná                     S  - sobášna                          F  - Fatimská slávnosť

 

  1. Dnes je misijná nedeľa. Po svätých omšiach bude celosvetová zbierka na misie. Na Slovensku bude zvlášť obetovaná farnostiam v Rwande, ktoré sú skúšané genocídou a chudobou. Pán Boh zaplať za vaše milodary.
  2. Deti srdečne pozývame na detské stretko, ktoré bude v stredu 23.10. o 16:15 na fare. Chcem poďakovať všetkým deťom, ktoré sa zapojili do Detského činu pomoci túto stredu. Pre vás milé deti, ktoré ste v stredu prišli pomáhať, je dnes na fare o 17:00 pripravené detské kino a niečo pod zub.
  3. V piatok o 18:00 bude mládežnícka sv. omša vo Višňovom. Po nej bude na fare stretko pre mladých.
  4. V sobotu o 9:00 bude na fare krstná náuka. Krsty budú podľa dohody buď v sobotu po náuke, alebo v nedeľu počas sv. omše o 10:30.
  5. Ohlášky: Sviatosť manželstva chcú na budúcu sobotu vo Višňovom o 15:00 uzatvoriť Martin Derdák z Revúčky a Martina Paurová z Višňového. Ak by niekto vedel o nejakej cirkevnoprávnej prekážke medzi snúbencami, nech to ohlási na farskom úrade. Mladomanželom vyprosujeme veľa lásky a Božej pomoci.
  6. Farnosť Rajec pozýva všetkých na duchovný program so sv. Vincentom de Paul, ktorý bude v utorok 22.10. 2019 v kostole v Rajci. Viac informácií je na výveske.
  7. Gymnázium Kráľovnej pokoja v Žiline Vás srdečne pozýva na Deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať 25.10. 2019 o 10:00 v budove školy Na Závaží 2 v Žiline.   
  8. V mesiaci október vás zvlášť pozývam k modlitbe posvätného ruženca. Modlieva sa v kostole pred každou sv. omšou. Takisto vás povzbudzujem aj k spoločnej modlitbe posvätného ruženca vo vašich rodinách.
  9. Budúci víkend sa mení čas. V nedeľu 27.10. ráno o 3:00 si posunieme hodinky späť o jednu hodinu - teda na 2:00.
  10. Upratovanie: Višňové sk. č. 6, Turie sk. č. 6. Skupiny na upratovanie v Turí počas prác na kostole prosíme o upratanie priestorov pred kostolom, pozametanie lístia a pod. Pán Boh zaplať za vašu ochotu.