Aktuálne

Fatimská slávnosť

Pozývame Vás na Fatimskú slávnosť, ktorá je vždy v 13. deň mesiaca so začiatkom o 17.00 hod.

Program:

Úvodné privítanie

Kázeň

Modlitba posvätného ruženca

Slávnostná procesia so sochou Fatimskej Panny Márie

Modlitba zasvätenia

Svätá omša

 

Najbližšia Fatimská slávnosť bude v sobotu 13. mája 2017 o 17,00 hod. vo farskom kostole vo Višňovom. Od 14. júla 2014 prebieha vo Višňovom veľká príprava na 100. výročie Fatimských zjavení, ktoré oslavujeme v tomto roku 2017. Uvažujeme nad slovami Panny Márie. Práve 13. máj 2017 je deň 100. výročoia zjavenia Božej Matky vo Fatime. Pozývame vás, príďte sa modliť sv. ruženec, príďte sa povzbudiť, príďte ďakovať za milosti. Od 13. februára máme relikvie blahoslavených Františka a Hyacinty. Je môžné získať v tento deň mimoriadne odpustky, ktoré nám udelil pápež František.  

 

 

 

 

 

 

 

Mária Ťa pozýva, príď!