Aktuálne

Fatimská slávnosť

Pozývame Vás na Fatimskú slávnosť, ktorá je vždy v 13. deň mesiaca so začiatkom o 17.00 hod.

Program:

Úvodné privítanie

Kázeň

Modlitba posvätného ruženca

Slávnostná procesia so sochou Fatimskej Panny Márie

Modlitba zasvätenia

Svätá omša

 

Najbližšia Fatimská slávnosť bude v utorok 13. júna 2017 o 17,00 hod. vo farskom kostole vo Višňovom. Od 14. júla 2014 prebiehala vo Višňovom veľká príprava na 100. výročie Fatimských zjavení, ktoré sme oslávili 13. mája v tomto roku.  Pozývame vás, príďte sa modliť sv. ruženec, príďte sa povzbudiť, príďte ďakovať za milosti. Od 13. februára máme relikvie dnes už svätých Františka a Hyacinty. Je môžné získať v tento deň mimoriadne odpustky, ktoré nám udelil pápež František.  

 

 

 

 

 

 

 

Mária Ťa pozýva, príď!