Roráty 2009

4. december

Dlhá cesta ku kňazstvu.

Štvrtá rada – PRIJATIE KRÍŽA 

 

PRÍBEH V.

V seminári v Lyone, kde Ján nastúpil bolo niekoľko stoviek klerikov. Medzi nimi bol Janko najnábožnejším klerikom. Veľmi túžil po kňazstve. Život by som dal za kňazstvo. Ale namiesto, aby sa mu približoval, stále sa mu vzďaľovalo.  Po  niekoľkých mesiacoch učenia rektor a predstavení seminára už vedeli, že Janko nikdy neurobí skúšky v latinčine. Nikdy nedosiahne vytúžený cieľ.  Istého dňa ho pozvali a poradili mu, aby vystúpil zo seminára. Bola to najväčšia skúška v živote budúceho svätca. Tak veľmi túžil po kňazstve, tak veľmi sa usiloval a predsa ho vylúčili zo seminára.  Smútil on a smútili aj jeho spolužiaci, ktorí ho mali radi pre jeho skromnosť a nábožnosť. 

Rozhodnutie prijal s rezignáciou, ale bez šomrania. Veľmi dobre si pamätal sľub, že nikdy sa nebude sťažovať. Veľmi trpel, ale nesťažoval si.

 

Kňaz

Čo potrebujete?

Deti:

Jozef, ukáž na cestu do neba!

 

Otázky:

1. Kto je dezertér? (Vojak, ktorý ušiel z vojska)

2. Aký sľub urobil Pánu Bohu Janko keď sa skrýval pred žandármi? (Že sa nikdy nebude sťažovať)

3. Prečo bol Janko vylúčený zo seminára? (Lebo nerobil pokroky v učení)

 

Úloha:

Obrázok, ktorý dnes dostaneš prilep na plagát.

Obrázok: Domáca pekáreň  v ktorej Jankova mama piekla chlieb.  V tomto dome zomrela.