Roráty 2009

7. decembra

Prvé dni služby vo farnosti  Ars

Sv. Ján Vianney navštevuje svojich farníkov

 

 

Kňaz

Už niekoľko dní vám dávam túto otázku.

Čo potrebujete?

Deti

Jozef, ukáž nám cestu do neba!

 

Príbeh VII

Kedykoľvek sa dievčatá dozvedeli, že pán farár sa trápi, pretože napríklad niekto z jeho farníkov urazil Pána Boha, prosili svoju vychovávateľku, aby im dovolila namiesto spánku modliť sa za neho.  Budili jedna druhú každú hodinu a striedali sa v modlitbe celú noc. Všetko prebiehalo bez hluku aby tie ktoré o tom  nevedeli, nič nezbadali.

 

Dievčatá v Arse sa striedali každú hodinu v modlitbe za svojho pána farára. Navrhol som vám, aby ste aj vy vytvorili modlitbové skupiny, v ktorých bude po sedem osôb. Do tých skupín môžu patriť nielen rovesníci ale aj dospelé osoby.  Každý deň ďalší zo skupiny sa bude modliť za vybraného kňaza.  Takto celý týždeň - od pondelka do nedele bude kňaz stále zahrnutý modlitbami a tak diabol nemá šancu a  to je veľmi dôležité

Dúfam, že v sobotu a včera ste už začali medzi sebou či už doma alebo medzi známymi  takéto skupiny tvoriť. My kňazi  veľmi potrebujeme vaše modlitby. Som presvedčený, že každý kňaz vám bude veľmi vďačný, ak modlitba za neho bude vaším najdôležitejším adventným predsavzatím.

 

Príbeh VIII.

Okolo poludnia pán farár Vianney s veľkým trojhranným klobúkom pod pazuchou – málokedy ho nosil ináč - vychádzal za svojimi farníkmi.  Bol  si istý, že v  čase obeda všetkých zastihne doma.  Zo začiatku  ho neprijímali všade dobroprajne, ale väčšina sa mu potešila: nový farár bol človekom dobrým, veselým, vľúdnym, zdvorilým a veľmi láskavým – nepredpokladali sme vtedy – spomínal istý devätnásťročný – že pán farár Vianney bol predovšetkým veľmi nábožný. Porozprával sa s farníkmi o všetkom možnom. O každodennej práci, o žatve. Zaujímal sa ako žijú, koľko majú detí, v akom veku, či chodia do školy. Nakoniec hovoril o náboženstve a o farskom kostole. Takýmto spôsobom zisťoval stav viery svojich farníkov.

 

 

Otázky:

1. Ako sa volal farník, ktorého stretol pán farár Vianney keď hľadal cestu do Arsu?

(Anton)

2. Aký je celý názov dedinky kde sa stal Ján Mária Vianney farárom?

(Ars – sur – Formance)

 

Úlohy:

1. Na mape Francúzska nájdi farnosť Jána Mária Vianneyho: Ars – sur – Formance.

2. Ak si to ešte neurobil nájdi ochotných ľudí  modliť sa  za vybraného kňaza.