Roráty 2009

Nepoškvrnené Počatie Panny Márie

Vzťah Jána M. Vianneya k Panne Márii

 

Príbeh

 

Ján Mária Vianney mal veľké šťastie na dobrých a pobožných rodičov. Jeho mama skoro každý deň chodila ráno do kostola,  čo sa Jankovi veľmi zapáčilo a spolu s ňou  sa zúčastňoval sv. omše. Ako každé dieťa mal rád hračky, ale najväčšiu radosť mal z drevenej figúrky Panny Márie. Malý Janko už dávno pokukoval po soške, ktorá stála v kuchyni nad pecou. Samozrejme, ani sa mu nesnívalo, žeby si ju zobral bez pýtania. Keď mu ju mama darovala od radosti skoro vyskočil z kože. Už ako dospelý človek o  niekoľko desiatok rokov neskôr spomínal, že sa s ňou nemohol rozlúčiť ani vo dne, ani v noci a nespal by pokojne keby ju nemal pri sebe.

 

 

Z kázní Jána M. Vianneya o Panne Márii:

 

Do domu sa nevchádza bez toho, aby sme hovorili s vrátnikom. Tak teda, Panna Mária je vrátnička v nebi.

 

Miloval som ju predtým, ako som ju poznal, Je mojou najstaršou láskou.

 

 

Zdravas Mária je modlitba, ktorá nikdy neunavuje. Keď sa hovorí o pozemských veciach, obchode, politike, unavuje to. Ale keď sa hovorí o Panne Márii, je to stále čosi nové....

 

Keď sa naše ruky dotýkali vône, navoňajú všetko, čoho sa dotknú. Dovoľme, aby naše modlitby prešli rukami našej nebeskej matky Márie a ona im pridá vôňu. Myslím si, že na konci sveta bude veľmi pokojná, ale kým svet trvá, ťahajú ju na všetky strany. Panna Mária je ako matka, ktorá má veľa detí. Ustavične chodí od jedného k druhému.

 

K vyhláseniu dogmy o Nepoškvrnenom Počatí v roku 1854 Ján Mária Vianney podotkol: „ Aké šťastie! Vždy som si myslel, že tento lúč chýba na žiare katolíckych právd. Je to medzera, ktorá nemohla zostať v náboženstve.“  Už dávno rád rozprával o Márii, ktorá počala bez hriechu. Takmer 20 rokov pred vyhlásením dogmy, 1. mája 1836, zasvätil celú svoju farnosť Márii počatej bez hriechu.

 

Otázky:

 

1.  Spáchala Panna Mária niekedy hriech? (Nikdy nespáchala žiadny hriech, bola uchránená od hriechu)

2.  Čo urobil Ján Mária Vianney 20 rokov pred vyhlásením dogmy o Nepoškvrnenom  Počatí? ( Zasvätil   celú svoju farnosť Márii počatej bez hriechu )

3.  Čo povedal Ján M. Vianney o modlitbe Zdravas Mária? (Je to modlitba, ktorá nikdy  neunavuje )

 

Úloha:

 

Pomodli sa modlitbu Zdravas Mária za kňaza, ktorého si vyberieš.