Roráty 2009

12. decembra - roráty

Nedostatok základných vedomostí z náboženstva

Katechéza detí a kázne pre dospelých

 

Kňaz

Čo potrebujete?

 

Deti

Jozef, ukáž nám cestu do neba!

 

Čo urobil pán farár?

 

Rozhodol, že od sviatku Všetkých svätých, čiže od novembra do dňa prvého svätého prijímania sám zvonením bude zvolávať deti na náboženstvo. Vypočujte si čo o tom hovorili dospelí.

 

Príbeh XIII.

 

(František Pertinand, majiteľ krčiem a drožkár):

 

Keď som bol ešte dieťa pán farár Vianney nás povzbudzoval rôznymi spôsobmi, aby sme prišli na náboženstvo. Občas hovoril: „Dieťa, ktoré prvé príde do kostola dostane odo mňa obrázok.“ Viete si to predstaviť? Každý chcel byť prvý. Stávalo sa, že niektorí z nás, aby dostal obrázok pribehol do kostola veľmi zavčasu ráno.

 

(Starček Dremieux)

 

Keď sme chodili na náboženstvo pán farár čakal kým sa zídeme, kráčal k lavici a modlil sa. Z času na čas zdvihol oči k nebu a jemne sa usmial. Zdá sa mi, že tam NIEKOHO videl...

 

 

Otázky:

 

1. Aký ďalší krok smerom k nebu urobili obyvatelia Arsu?  (Učili sa katechizmus)

2. Čo robil sv. Ján Mária Vianney pred každou katechézou? (Modlil sa)

3. Kedy pán farár Vianney začal prípravu detí na prvé sväté prijímanie? ( od novembra, na sviatok Všetkých svätých)

 

Úlohy:

 

1. Pomodli sa večer  za toho, kto ťa učí náboženstvo.

2. Opýtaj sa mamy ako sa volal tvoj prvý učiteľ náboženstva.

3. Ak si to ešte neurobil, konečne  nájdi ochotných modliť sa za vybraného kňaza.

 

Obrázok:

 

Pulpit v kostole v Arse, z ktorého Ján Vianney učil deti katechizmus.