Čo si hovoríme každý deň ?

23. december - 22. deň

Štvrtý adventný týždeň

Piatok 23. december  2011

Blahorečenie Jána Pavla II.

Poďakovanie pápežovmu Anjelovi Strážcovi


 

KŇAZ:

Dnes máme predposledné rorátne stretnutie. Zajtra je Štedrý deň. Vigíliu Božieho narodenia budeme prežívať spolu s najbližšími: mamou, otcom, bratmi, sestrami, ale aj z anjelmi a všetkými svätými, ktorí sú už v nebi. Aj s blahoslaveným Jánom Pavlom II. Keď budeme prežívať narodenie Pána Ježiša na celom svete zavládne veľká radosť. Taká istá veľká radosť bola na svete, ale aj v nebi pred šiestimi rokmi, keď do domu Otca odišiel Karol Wojtyla – Ján Pavol II.

 

Otázka deťom:

- Z čoho bola tá radosť?

(diali sa zázraky, ľudia sa vracali k Pánu Bohu, napĺňali sa kostoly na všetkých kontinentoch)

- Ako sa volala mladá Angličanka, ktorá sa tiež obrátila?

((Líza Burns)

KŇAZ:

Ako si pamätáte, Líza Burns bývala v anglickom meste Manchester. Celý týždeň po smrti pápeža až do pohrebu ako začarovaná  sledovala televízne prenosy. Nasledujúci deň po pohrebe išla na svätú spoveď. Po prvýkrát po mnohých rokoch. Srdce sa jej naplnilo žiaľom. Cez slzy porozprávala aká bola hlúpa a ako odmietala Pravdu – samého Krista.

Kňaz jej povedal, že dostala  špeciálnu milosť z neba. Keď vyšla zo spovedelnice, cítila akoby niekto z nej sňal veľkú ťarchu. Pozrela na svätostánok. Mala dojem, že počuje slová: „Líza, vrátila si sa domov.“

Nasledujúci deň prvýkrát po mnohých rokoch bola na sv. omši. Evanjelium v ten deň hovorilo o dobrom pastierovi, ktorý hľadá stratenú ovcu. Veľmi sa tešila. Pán hovoril o nej. Temnota, v ktorej Líza žila pred smrťou Jána Pavla II., ustúpila svetlu. Líza začala nový život! Niekoľko nasledujúcich mesiacov bola Líza ako dieťa, ktoré sa učí chodiť. Čo najviac sa chcela dozvedieť o Pánu Ježišovi, modlila sa k Najsvätejšej Panne Márii. Cítila sa veľmi blízko Jána Pavla II., ktorý sa stal pre ňu akoby duchovným otcom. So všetkými sa chcela podeliť o poklad, ktorý objavila.

Musím vám povedať, že takýchto ľudí ako Líza bolo na celom svete na tisíce. Boli napísané dokonca knihy, v ktorých sú opísané tieto udalosti. A koľko je ešte tých, o ktorých nikto nepísal a ktorí sa po smrti Jána Pavla II. obrátili. To vie len Pán Boh.

Ľudia zhromaždení na Námestí sv. Petra tlieskali nie preto, že zomrel, ale preto, že si boli istí, že Ján Pavol II. šiel priamo do neba a volali, aby bol hneď vyhlásený za svätého – „Santo subito“. Tento rok 1. mája Benedikt XVI. vyhlásil Jána Pavla II. za blahoslaveného. Nemohol tam chýbať pápežov Anjel Strážca.

PÁPEŽOV ANJEL STRÁŽCA:

Samozrejme, že 1. mája tohto roku som bol vo Vatikáne.

PÁPEŽOV ANJEL STRÁŽCA číta denník (pomaly a výrazne):

Tentokrát už nie sám, ale s Karolom sme pozerali na zemeguľu, ktorá sa k nám približovala. Tentokrát som videl nie námestie vo Wadowiciach, ale Námestie sv. Petra v Ríme.  Hlava na hlave, človek pri človeku – zástupy ľudí naplnili toto nám obom dobre známe miesto. Niečo také sme tam ešte nevideli – ani Karol počas pobytu na zemi, ani ja. Veriaci zaplnili nielen námestie, ale aj ulice k nemu vedúce. Vybuchli radosťou, keď  sa z obrazu na priečelí baziliky zdvihol záves a uvideli obraz Jána Pavla II. Jeho nástupca, Svätý Otec Benedikt XVI. ho vyhlásil za blahoslaveného. K chóru na zemi sa pripojil náš anjelský chór. Chceli sme si uctiť nielen nového blahoslaveného, ale aj našu Kráľovnú a Matku. Jej zasvätený mesiac začal vynikajúco – blahoslavením jej obľúbenca. Niet sa čo diviť, že Karol prišiel na svet v máji a v máji bol zachránený pri atentáte. Takisto 13. mája 2005 Benedikt XVI.  verejne vyhlásil začiatok beatifikačného procesu. 1. mája 2011 vyhlásil pápeža za blahoslaveného. Bola to prvá nedeľa po Veľkej noci – Nedeľa Božieho milosrdenstva.

S vďačnosťou som pozrel na Karola.

Bodaj by mal každý Anjel Strážca takéhoto zverenca. Ako ľahko by sa nám spĺňala naša misia. Prajem to všetkým mojim bratom anjelom, ktorí vás strážia a sprevádzajú od momentu počatia a narodenia až po koniec zemskej púte. Veľmi počítajú s tým, že ich budete prosiť o pomoc, radu, usmernenie a ochranu. Veď nato ich Najvyšší stavia po vašom boku. Spolu budete nepremožiteľní – ako Karol.

KŇAZ:

Drahý pápežov Anjel Strážca skutočne si mal výnimočného zverenca, ale aj práce si mal obzvlášť veľa. Karola si musel strážiť ráno, večer, vo dne, v noci – v každej chvíli. Vo Wadowiciach, v Krakove, v Ríme a po celom svete. Veľmi ti ďakujeme, že si tak dobre splnil svoju úlohu a priviedol si pápeža až do  kráľovstva nebeského. Teraz už môžeš oddychovať a tešiť sa spolu s ostatnými anjelmi a svätými a so svojim zverencom Karolom v nebi.

Keď on prišiel do neba, na zemi sa v srdciach mnohých ľudí narodil Boh. Za jeho života, ale aj teraz si ľudia pripomínajú Pána Boha. Na zemi sú Vianoce vždy vtedy, keď sa v srdci človeka narodí Boh. Ty, Anjel Strážca si bol určite aj v Betlehemskej jaskyni, keď sa Márii narodil Ježiš. Na záver rorátnych stretnutí porozprávaj nám o tom.

PÁPEŽOV ANJEL STRÁŽCA číta denník (pomaly a výrazne):

V tú noc v Betleheme nás bolo veľa. Boli sme pri tom, keď prišiel na svet.  Ukázali sme sa pastierom, ktorí sa veľmi vystrašili. „Nebojte sa“ – volali sme na nich. Jozef a Panna Mária našli útulok v stajni, lebo v hostinci nebolo pre nich miesta. Od toho času ľudia na zemi začali počítať nový letopočet. Roky sa menili na storočia a storočia na tisícročia.

Po prvom tisícročí bol Pán známy v Európe. V druhom tisícročí ho misionári  zaniesli na ďalšie kontinenty. Keď sa toto tisícročie blížilo ku koncu Najvyšší si vyhliadol človeka vďaka  ktorému  tí, ktorí na Pána Boha zabudli  - sa k nemu vracajú a tí, ktorí neverili – ho spoznávajú.

Kňaz poprosí dieťa o otvorenie knihy – anjelovho denníka a o prečítanie  textu pri fotografii a textu na vedľajšej strane.

Otázky:

1. Kedy bol Ján Pavol II. vyhlásený za blahoslaveného?

2. Ktorý deň oslavujeme spomienku na blahoslaveného Jána Pavla II.?

Úlohy:

1. Prines do kostola svoj rorátny plagát.

2. Pomodli sa za farníkov, ktorí ešte neprijali sviatosť zmierenia pred Vianocami.

Obrázok:

Usmiaty bl. Ján Pavol II. na pozadí neba.

Kniha v kostole:

23. december – piatok

Fotografia: Obraz bl. Jána Pavla II.

Text: Blahoslavený Ján Pavol II. oroduj za mňa a moju rodinu.

Z denníka pápežovho Anjela Strážcu:

Pozrel som sa s vďačnosťou na Karola. Keby každý anjel strážca mal takéhoto človeka na starosť. Ako ľahko by nám bolo spĺňať naše poslanie.