Roráty každý deň

Sv. Filip Neri - 3. deň

Streda po 1. adventnej nedeli

5. decembra 2012

ODVÁŽNE  IŠLI ZA SVETLOM

SV. FILIP NERI – RADOSTNÝ A DOBRÝ

KŇAZ:

Srdečne vás  všetkých vítam. Dnes je streda po 1. adventnej nedeli. Zvlášť sa teším, že pribúda detí so svetielkami. Ich svetlo v tmavom kostole nám pripomína tému tohtoročných rorátnych sv. omší. Aké motto,  heslo majú tohtoročné roráty?

KŇAZ:

Odvážne išli...

DETI:

...za Svetlom.


KŇAZ:

V Roku viery sa počas rorátnych sv. omší  zamýšľame, uvažujeme nad  tvárou Pána Ježiša. Jeho obrázok: Pána Ježiša z Cefalu  na rorátnom plagáte máme tu v kostole a každý ho má  aj doma.

V pondelok som vás prosil, aby ste sa pred týmto obrázkom pomodlili a dnes vám navrhujem, aby ste  všetkých, ktorí budú doma skúsili každý deň pozvať na modlitbu pred týmto obrázkom. Možno spoločná modlitba v Roku viery pred obrazom Pána Ježiša sa stane dobrou tradíciou vo vašich rodinách.

Otázka deťom:

Ako sa volajú ľudia, ktorí išli za Ježišom?

(Svätí)

KŇAZ:

Včera sme spoznali prvú z týchto osôb. Aj keď ešte nie je vyhlásená za svätú, ale je len Božou služobníčkou, môžu o nej všetci povedať, že určite išla odvážne za Svetlom. Napriek tomu, že mala ešte len šesť rokov, tak ako niektorí z vás. Zdá sa mi, že ste o nej porozprávali v škole tým, ktorí na Rorátoch neboli, lebo dnes je vás tu viac ... Veľmi sa z toho teším, ale  vráťme sa k včerajšiemu dievčatku. Pamätáte si, že bola Talianka,  bývala v Ríme, neďaleko Baziliky sv. Petra a zdanlivo bola taká istá ako  iné deti v jej veku. Ale bolo na nej niečo výnimočné. Prv než si o tom povieme, povedzte mi ako sa volala.

Otázka deťom:

Ako sa volalo dievčatko, ktoré sme včera spoznali na Rorátoch?

(Antonietta Meo, doma ju volali Nennolina)

Čo neobyčajného sa stávalo Nennoline?

(Prichádzal k nej Pán Ježiš)

KŇAZ:

Skutočne Antonietta videla Pána Ježiša, rozprávala sa s ním a veľmi chcela, aby ho všetci mohli vidieť. Bola  si istá, že potom ho všetci budú viac milovať. O ničom viac nesnívala, len ako byť blízko Pána Ježiša. Rozhodla sa, že mu bude písať listy.  Ale nevedela ešte písať, a preto ich začala diktovať mame.

Otázka deťom:

Čo robila s listami Antonietta?

(Kládla ich pod sošku dieťaťa Ježiš)

KŇAZ:

Dúfam, že ste sa tiež pokúsili napísať list Pánu Ježišovi. Môžete ho doma niekde schovať, môžete ho potom položiť doma do Betlehemu alebo priniesť ho sem do kostola.

(Tu môžeme deťom navrhnúť, kde môžu listy Pánu Ježišovi odkladať)

Za chvíľu spoznáme nasledujúcu osobu, ktorá podobne ako Nennolina bola veľmi radostným človekom.  Občas sa nazýva radostným svätcom alebo svätcom úsmevu. Najprv si zaspievajme našu rorátnu pieseň.

S odvahou za Svetlom

KŇAZ:

Krásne. Ide nám to čoraz lepšie. Už je najvyšší čas spoznať ďalšieho svätého. Volá sa sv. Filip Neri. Žil v 16. storočí, čiže niekoľko storočí pred Nennolinou. Tiež bol Talian a hoci sa narodil vo Florencii – krásnom meste, väčšinu svojho života strávil v Ríme.

Sníval o tom, že pôjde na misie do Indie, ale rýchlo mu zomrela mama, preto musel bývať u svojho strýka, ktorý bol kupcom. Filip sa tiež mohol stať kupcom, ale nechcel. Rozhodol sa vycestovať do Ríma, hoci nie príliš vedel, čo bude robiť. Začal študovať a stal sa advokátom. Ale keď prehral na súde, zistil, že to nie je pre neho.

Začal vychádzať do ulíc Ríma a pomáhal najbiednejším.  Mali ho radi lebo mal veľký zmysel pre humor. Vedel ich rozosmiať a tak si získaval ich srdcia. Filip nemal istotu, či sa má stať kňazom alebo nie. Rozhodol sa pre povolanie, až keď mal viac ako  30 rokov. Až potom bol skutočne šťastný.

Pracoval v jednej farnosti v centre Ríma a práve sem za ním hneď od začiatku prichádzali ľudia. Mnohých z nich už poznal. Spolu s ním sa modlili, spievali a rozprávali sa o Pánu Bohu. Najprv sa stretávali v jeho izbe a keď ich bolo čoraz viac, stretávali sa v špeciálnej kaplnke, ktorú nazývali oratórium. Predstavte si, že do oratória prichádzalo až niekoľko  tisíc ľudí. Sv. Filip Neri dokázal  dávať ľuďom jednoduché rady a tak im kládol otázky, že sa museli zamyslieť nad tým, čo robia. Vypočujte si ako to vyzeralo.

PRÍBEH: (Čítané pomaly a veľmi výrazne)

Istá rehoľná sestra povedala sv. Filipovi, že je taká hriešna, že asi bude zatratená. Sv. Filip nato: „Ale  čožeby. Hneď ti dokážem, že si určená pre nebo. Za koho zomrel Kristus?“ „Za hriešnikov“ - odpovedala sestra. „No práve. A ty kým si?“ - „Hriešnikom“.  „A teda nebo je pre teba, pretože ľutuješ svoje hriechy.“

Inokedy mu istý mládenec rozprával o svojich plánoch do budúcna „A čo budeš robiť potom?“ Pýtal sa sv. Filip. „Skončím štúdiá“ a potom „Stanem sa advokátom“ „a potom“ „Potom sa ožením“ „a potom? ...“

KŇAZ:

Sv. Filipovi Neri šlo o to, aby ľudia mysleli na život večný. Považovali ho za svätého, ale on nebol z toho nadšený. Občas zo žartu hral divadlo. Preobliekal sa do divného oblečenia alebo si holil jednu stranu tváre a tak chodil po meste. Zveleboval žarty. Môžeme smelo povedať, že radosť a humor bola jeho metóda na hlásanie evanjelia.

Často opakoval: „Boh je plný radosti a diabol uteká pred opravdivou radosťou. Občas dal niekomu šťuchanec  a pošepkal: „To nie je pre teba, ale pre Zlého, ktorého chcem z teba vyhnať“

V Ríme bol najznámejším kňazom. Rovnako prijímal kardinála ako žobráka.  Radil dokonca pápežovi. Ale milovali ho aj obyčajní, jednoduchí ľudia a zvlášť deti, ktoré milovali jeho fígle a zábavu na ulici.

Dodnes sa rozprávajú o sv. Filipovi Neri najrôznejšie anekdoty. Keď bol raz sv. Filip na prechádzke s istým dôstojným kňazom, nad hlavou kňaza preletel vták a na krásnej reverende kňaza zostal fľak.... Pobúrenému kňazovi sv. Filip odpovedal:  „Tešte sa, že nelietajú kravy“. Istého dňa navštívil väzenie. Šiel od cely k cele a pýtal sa väzňov: „Za čo si odsúdený?“ Všetci rad radom hovorili, že sú nevinní. Len v poslednej cele väzeň odpovedal, že urobil veľa zlých činov a zaslúži si trest. Vtedy sa sv. Filip obrátil na strážnikov: „Tohto tu vypustite, lebo pokazí tých ostatných nevinných....“

Sv. Filip Neri humorom a radosťou získaval tisícky ľudských sŕdc pre Krista. Niektorí z nich sa stali  tiež svätými. Sv. Karol Boromejský, sv. František Salezský, či sv. Ignác z Loyoly

Spolu s nimi žartoval, ale predovšetkým spolu s nimi sa modlil a rozprával o Pánu Bohu.

Veľa som vám rozprával o sv. Filipovi z Neri. Som si istý, že si zapamätáte, že to bol svätec radostný, a plný dobrej nálady. Prial by som si, aby ste si zapamätali aspoň jednu jeho vetu, ktorú rád opakoval. „Radosť pomáha byť dobrým. Čím máme viac radosti, tým sme bližšie k svätosti.“

Deti opakujú:

„Radosť pomáha byť dobrým. Čím máme viac radosti, tým sme bližšie k svätosti.“

KŇAZ:

Skvele. Dnes sa pokúste nakaziť iných dobrou náladou. Možno bude vaša radosť potrebná vašej uponáhľanej mame alebo smutnému spolužiakovi v škole, či chorej starej mame. Sami najlepšie viete, komu. Uvidíme sa zajtra a poviete mi, ako sa vám darilo.

KŇAZ:

Sv. Filip Neri ...

DETI:

... oroduj za nás.

Otázky:

1.Akého povolania sa vzdal sv. Filip Neri?

2. Ako sa nazývalo miesto, kde sa sv. Filip Neri  stretával s obyvateľmi Ríma na modlitbe a spoločnom speve?

3. Akú metódu na ohlasovanie  Evanjelia mal sv. Filip Neri?

Úlohy:

1. Nauč sa radu sv. Filipa: „Radosť pomáha byť dobrým. Čím máme viac radosti, tým sme  bližšie k svätosti“.

2. Pokús sa nakaziť dobrou náladou iných.

Obrázok:

Sv. Filip Neri