Roráty každý deň

Panna Mária - vždy išla odvážne za Svetlom

Sobota po 1. adventnej nedeli

8. decembra 2012

ODVÁŽNE  IŠLI ZA SVETLOM

PANNA MÁRIA VŽDY IŠLA ODVÁŽNE ZA SVETLOM

 

Otázka deťom:

Aký sviatok pripadá na dnešný deň – na 8. december?

(Sviatok Nepoškvrneného Počatia Panny Márie)

KŇAZ:

Dnes oslavujeme to, že Panna Mária ako matka Spasiteľa bola bez hriechu, dokonca nemala ani dedičný hriech, s ktorým každý z nás prišiel na svet. Spomedzi všetkých ľudí na svete je v tomto Panna Mária výnimkou. Na našom plagáte je obrázok kňaza Jána Boska, ktorý veľmi miloval Pannu Máriu. Ak si dobre pamätáte, všetko čo urobil v Turíne pre chlapcov, o ktorých sa nikto nestaral, sa začalo práve 8. decembra, čiže na Sviatok Nepoškvrneného Počatia Panny Márie. V ten deň prišiel za don Boskom prvý chlapec, ktorý sa nemal kde podieť. Priviedol svojich kamarátov, ktorých bolo po niekoľkých mesiacoch skoro 400.

 

Otázky deťom:

Ako sa volalo miesto, ktoré don Bosko otvoril pre chlapcov?

(Oratórium)

Kto pomáhal vychovávať don Boskovi chlapcov?

(Panna Mária)

KŇAZ:

Od detstva don Bosko veril vo výnimočnú pomoc Panny Márie. Určite si pamätáte jeho sen, v ktorom mu Pán Ježiš ukázal svoju matku a jasne povedal: „Ona vo  všetkom pomôže“. Don Bosco sa jej držal a láske k Panne Márii učil aj chlapcov, ktorí prichádzali do oratória.

Medzi nimi bol aj Dominik Savio. Býval v dedinke v blízkosti Turína. Keď Dominik zomrel, mal sotva 15 rokov. Hovorilo sa o ňom, že to bol malý obor. Žil krátko, ale ten čas maximálne využil a s istotou možno o ňom povedať, že odvážne išiel  za Svetlom.

O Dominikovi  Saviovi vám chcem povedať ešte jednu dôležitú informáciu, ktorú som vám včera sľúbil:

Žil  v polovici 19. storočia, čiže presne vtedy, keď pápež slávnostne vyhlásil dogmu  o Nepoškvrnenom počatí Panny Márie. Keď sa o tom Dominik dozvedel, napísal svoj osobný akt zasvätenia Nepoškvrnenej:

 

„Panna Mária, ponúkam ti svoje srdce.

Daj, aby bolo vždy Tvoje.

Ježiš a Mária, buďte vždy moji priatelia.

Úpenlivo Vás prosím,  radšej smrť ako čo i len jediný hriech“.


Práve dnes je v celej  Cirkvi sviatok Nepoškvrneného Počatia Panny Márie.

Preto vám navrhujem, aby ste si skúsili napísať, tak ako Dominik, svoj osobný akt oddania sa Nepoškvrnenej Panne Márii. Poproste ju, aby vám pomohla žiť s Ježišom.

 

KŇAZ:

Odvážne išli ...

 

DETI:

... za Svetlom

 

 

Táto žena išla veľmi odvážne za Svetlom.

Práve dnes vám chcem rozprávať o jednej krásnej žene.

Deti, v našej adventnej výzdobe máme  ešte jednu postavu, o ktorej sme špeciálne nehovorili a je tu medzi nami.....nie je to Nenolína, ani sv. Mikuláš, ani Don Bosko či sv. Filip Neri.


Kto je to ?

Ak nemôžete uhádnuť, pomôžem Vám – že je k nám otočená chrbtom.

 

Existuje aj pieseň

Celá krásna si ...... Mária, v tebe škvrny nijakej niet....

Celá krásne si bez škvrny, dedičného hriechu viny...

 

Áno, je to Panna Mária.

 

Otázky deťom:

Vie niekto povedať, prečo je k nám otočená chrbtom?

Nie je to preto, že nás nechce vidieť, alebo je na nás nahnevaná, ale preto, že jej pohľad je upretý na Pána Ježiša....

(lebo pozerá na Pána Ježiša, ktorý ide z neba do Betlehema.)

 

Cez toto obdobie si pripomíname ľudí, ktorí odvážne išli za Svetlom a bolo by veľkou chybou, keby sme si nespomenuli na Pannu Máriu, ktorej sa to podarilo najviac.

 

Psychológovia hovoria, že to, čo chceme, na to neustále upierame svoj pohľad – na to sa často a dlho pozeráme.... Že je to pravdou, skúsme si spomenúť na ľudí, ktorí sú zaľúbení, ktorí spolu chodia, alebo mladomanželia. Neustále sa s láskou na seba pozerajú. Podobne Panna Mária ako aj svätí – ktorí išli za Svetlom, svoj pohľad mali nasmerovaný na Ježiša. Boli užasnutí Jeho láskou a chceli ho viac a viac spoznať a byť pri ňom.

Deti, Panna Mária a svätí sa nielen  na Ježiša pozerali, ale ako to už býva, keď je Láska pravá, preukazuje sa aj skutkami. Opäť si pomôžme zaľúbenými, ktorí chcú mať svadbu. Sú tak zaľúbení a chcú spolu žiť v dobrom aj zlom, že sú ochotní povedať si „Áno.“

Niečo podobné je vo vzťahu Márie a Ježiša, svätých a Ježiša. Povedali Ježišovi „Áno.“ t. j. „Pane Ježišu, chcem žiť s Tebou každý deň, v dobrom aj zlom. Chcem Ti veriť, že ma máš rád a chcem byť Tvojim dieťaťom. Verím, že ma raz privedieš k sebe do Neba. “

 

Aj Mária povedala svoje „áno“ Pánu Bohu.

 

Otázky deťom:

Kedy to bolo?

(Pri Zvestovaní, keď jej anjel povedal, že bude Matkou Pána Ježiša?)

 

Otázky deťom:

Čo povedala anjelovi Gabrielovi?

(Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.)

 

Otázky deťom:

Z akej modlitby sú tieto slová?

(Anjel Pána)

Presne tak. Ako keby Mária povedala Pánu Bohu: Sľubujem, že ti budem verná a že ťa nikdy neopustím ani v šťastí ani v nešťastí, ani v zdraví ani v chorobe a budem ťa milovať a ctiť po všetky dni svojho života.

UKÁŽE SA OBRAZ..... Sv. rodiny, ktorá hľadá prístrešie.....

 

Deti, na tomto obraze to môžeme čítať.....Čo na ňom vidíme? Z akého prostredia je obraz namaľovaný?

(z obdobia, keď mal Pán Ježiš prísť na svet.)

Áno, je to presne z obdobia adventu – keď Ježiš mal prísť na svet. A nemýlime sa. Táto žena sediaca na zemi, opretá o kamene nie je nik iný ako Panna Mária.

/Je správne že dnes sú tehotné mamičky, ktoré čakajú bábätko chránené a tiež je správne, keď sa každý stará, aby sa mali dobre. Je to základná potreba a pre nás samozrejmosť a povinnosť./

 

Ale vidíme, že Panna Mária to nezažila. Prišla so sv. Jozefom do Betlehema, dokonca k Jozefovým príbuzným a nebrali ohľad na nich, že prišli z diaľky, nebrali ohľad na Pannu Máriu, ktorá už – už mala porodiť dieťa. Vidíme sv. Jozefa, ktorý sa snaží hľadať príbytok, ale tiež vidíme tie odmietavé a posmešné tváre, ktorých absolútne nezaujíma, ako sa asi Jozef a Mária cítia a čo potrebujú......

.... takí sme aj my niekedy, nevidíme, alebo nechceme vidieť, ako sa druhí majú. Nám stačí, že my sa máme dobre.

 

Deti, ale čo je na tomto obraze zvláštne - je tvár Panny Márie. Nemá kreslo, lavičku, posteľ, nemá pohodlie.... Sedí na studenej zemi, na ceste, ale nie je mrzutá. Určite je veľmi unavená a nevyspatá po ceste. Tak by možno potrebovala sprchu, dobrú posteľ a večeru.... kľud ....

Určite počuje prosebný hlas sv. Jozefa a tiež nevrlé a odmietavé reakcie ostatných.

A všimnime si - kde sa Mária pozerá?

Predsa na Ježiša – má sklopený zrak a určite sa s Ním v srdci rozpráva.... To je príklad pre nás. Panna Mária, ktorá sa pozerá na Ježiša a žije život s Ním v dobrom aj zlom. Aj keď tomu nerozumie....ako aj my často nerozumieme ako a prečo sa tak ľudia správajú, alebo prečo svet ide ako ide a kde sa uberá a vôbec nehľadí na naše potreby, alebo ako sa cítime.....

Je jasné, že my nikdy nebudeme mať vždy to, čo chceme, stále nám bude niečo chýbať....my sme už takí..... Niekto chce taký mobil, ako má ten druhý, niekto chce lyže, ktoré nemá..... niektorí dospelí už chcú auto, či dovolenku akú má kolega, či sused..... Je to v nás, že stále niečo chceme a nie sme spokojní. A my tak potrebujeme pokoj. Ale niektorí ľudia nemajú ani to naozaj potrebné, prácu, domov, mamu, otca, alebo niekoho blízkeho stratili.....a tu sa môžeme učiť od Panny Márie a svätých, ktorí išli za Svetlom.

Ak sme urobili všetko, čo sme mohli a predsa nám niečo chýba, neodvráťme pohľad od Ježiša, ale povedzme mu to. On bude počuť naše modlitby a dá nám nie možno to, čo priamo budeme chcieť, ale čo budeme potrebovať. Ježiš pozná naše srdce a vie, čo potrebujeme.

Pane Ježišu, daj nám silnú vieru v Teba, daj nám veľkú lásku k Tebe a silu ísť za Tebou  –  za Svetlom aj v dnešnej tme..... aj  možno v mojej tme......