Roráty každý deň

Bl. Matka Tereza z Kalkaty - 10. deň

Piatok po 2. adventnej nedeli

14. decembra 2012

ODVÁŽNE  IŠLI ZA SVETLOM

BL. MATKA TEREZA Z KALKATY - NEPOZNÁ SLOVO "NEMOŽNÉ"

KŇAZ:

Srdečne vás vítam. Pred chvíľkou sme spievali Žalm 1. Skúsme zaspievať refrén ešte raz:

Pane, kto nasleduje teba, bude mať svetlo života.

Pozrite, ako sa často vo Svätom písme  objavuje  symbol svetla. V Starom zákone, žalmoch a v Novom zákone, v Evanjeliu. Pamätáte si ako nazýva Pán Ježiš  sám seba v úryvku Evanjelia  podľa sv. Jána , ktorý drží v ľavej ruke na našom rorátnom plagáte?

Otázka deťom:

Ako nazýva Pán Ježiš sám seba v úryvku Evanjelia podľa sv. Jána?

(Svetlom sveta)

 

KŇAZ:

Áno.  Dodám ešte, že každý, kto pôjde za ním, nebude chodiť vo tmách, čiže nebude žiť v hriechu.. Lebo sa silno drží Pána Ježiša.

Otázka deťom:

Čo bude mať každý, kto sa silno drží Pána Ježiša a nasleduje ho

(Svetlo života)

KŇAZ:

Každý bude mať svetlo života, čiže také, ktoré nikdy nezhasne. Svetlo života sa dáva v nebi tak, ako ho dostali aj naši svätci, ktorí:

KŇAZ:

Odvážne išli ...

DETI:

... za Svetlom.

KŇAZ:

Niektorí dlho hľadali cestu k Svetlu, čiže k Ježišovi. Občas dokonca polovičku svojho života ho nemohli nájsť, ale keď ho našli od toho okamihu už nikdy nechceli chodiť svojimi cestami, len sa silno držali Pána  Ježiša.  Napríklad veľký sv. Augustín, ktorý je od včera  na našom rorátnom plagáte. Pamätáte si, že sv. Augustín dosť dlho hľadal cestu za Svetlom? Veľkou pomocou  mu v tom bola jeho mama, ktorá sa nakoniec  tiež stala svätou.

Otázka deťom:

Ako sa volá mama sv. Augustína

(Sv. Monika)

KŇAZ:

Sv. Monika sa za obrátenie svojho syna  modlila veľmi dlho. Keď sv. Augustín spoznal Pána Ježiša,  prijal sviatosť krstu, čím lepšie ho poznával,  tým viac  ho miloval. Nakoniec sa stal kňazom a potom dokonca biskupom. Bol známy z veľkej nábožnosti a z toho, že dokázal dávať dobré a múdre rady. Po smrti bol nielen vyhlásený za svätého, ale aj za  učiteľa Cirkvi.

To znamená, že jeho učenie a múdrosť  boli veľmi dôležité  pre ducha celej Cirkvi, čiže pre všetkých veriacich. V priebehu Rorátov spoznáme  ešte jedného učiteľa Cirkvi, vlastne to bude jedna žena, ale o nej  si povieme až v pondelok.

Dnes sa stretneme so svätou, ktorú všetci veľmi dobre poznajú. Niektorí svätí sú známi viac, iní sú známi len tam, kde sa narodili alebo  pracovali. Ale sú aj takí svätí, ktorých poznajú ľudia  na celom svete. K nim  patrí  bl. Matka Tereza z ... no práve, odkiaľ?

Otázky deťom:

Ako nazývame bl. Matku Terezu?

(Bl. Matka Tereza z Kalkaty)

Prečo ju nazývame Matka Tereza z Kalkaty?

(Lebo v Kalkate pracovala)

Kde leží Kalkata?

(V Indii)

KŇAZ:

Áno, Matka Tereza  pracovala v Indii, v meste Kalkata medzi bezdomovcami a malomocnými, čiže starala sa o ľudí, ku ktorým sa nikto nechcel ani priblížiť. Prv, než tam vycestovala, žila v bývalej  Juhoslávii. Narodila sa v albánskej rodine ako Ágnes čiže Anežka. Keď mala 18 rokov, vstúpila do rehole loretániek a prijala meno Tereza.

Keď v bývalej Juhoslávii vypukla vojna, Matka Tereza sa dozvedela, že na druhej strane frontovej línie veľká skupina detí je v nebezpečenstve. Rozhodla sa ísť za veliteľom vojska a prosila ho, aby dovolil  odviesť deti do kláštora. Vypočujte si, čo povedal veliteľ:

PRÍBEH (Čítané veľmi pomaly a veľmi výrazne)

„Matka Tereza, či ste ohlúpli? Veď je vojna. Načo sa tam pchať?“ –  odvrkol netrpezlivý veliteľ.

„Ale tam sú predsa deti“ –  vzoprela sa Matka Tereza.

Nad mestom krúžili lietadlá, bomby zabíjali nevinných ľudí a táto nenápadná žena, oblečená do indického sári tvrdila, že sama prejde medzi bojujúcimi armádami. A čo viac  tvrdila, že sa vráti s detičkami.

„Sestrička ak zariadite, že do troch dní podpíšeme prímerie, budete mať voľnú cestu.“ Posmieval sa veliteľ.

„Deti sú vaše“ – povedal.

„Dobre, Pánu Ježišovi veľmi  na nich záleží, teda o tri dni sme dohovorení“ – potvrdila sestra.

O tri dni si veliteľ od prekvapenia pretieral oči. Hŕbka usmiatych chlapčekov a dievčatiek rázne pochodovala po bombami zoranej zemi.

Ako vidieť pre Matku Terezu nemožné veci neexistovali. Keď bola vyslaná do Indie, Pán Boh ju povolal druhý krát. Matka Tereza bývala vtedy v peknom kláštore, učila dievčatá z bohatých rodín, ale istého dňa keď šla po uliciach Kalkaty, naďabila na umierajúceho  človeka. Bol to šok – to stretnutie jej zmenilo život. Zistila, že je viac potrebná tým najúbohejším ako dievčatám v škole. Opustila kláštor obliekla si biele sári, čiže oblečenie aké nosia indické ženy a s veľmi silnou vierou v pomoc Božiu išla k tým, ku ktorým nikto nechcel ísť.

Známi krútili hlavami: „To je šialenstvo ...“ Ale ona sa netrápila. Rýchlo sa našli dievčatá, ktoré jej chceli pomáhať a tak vznikla nová rehoľa Misionárky Lásky. Sestry začali viesť sirotince,  domy pre chorých, umierajúcich a bezdomovcov, nielen v Indii, ale na celom svete. Aj na Slovensku. Neobyčajné je to, že sestry samé žijú tak, ako tí, o ktorých sa starajú.

Otázka deťom:

Čo myslíte, akú vlastnosť musí mať každá sestra?

(Tu sú rôzne odpovede detí)

KŇAZ:

Predstavte si, že každá sestra má len sári, kríž, sandále, matrac na spanie (nie posteľ!) a lavór na umývanie. Nič viac!

Ich deň začína o 4,30 hodine. Hodinu a pol sa sestry modlia, zahľadia sa ma ukrižovaného Ježiša a jedno krátke slovo pod krížom a pohnú sa do ulíc.

Matka Tereza vždy nosila pri sebe neobyčajnú zbraň. Každému, koho stretla, dala zázračný medailónik. Matka Tereza ho najprv pobozkala a potom ukazovala ako sa má nosiť. „Matke Božej môžete vždy dôverovať“ – uisťovala. Raz sa jej sestry spýtali, koľko takýchto medailónikov ste rozdali? 400? 500?“ Skúste uhádnuť:

Otázka deťom:

Koľko  zázračných medailónikov rozdala Matka Tereza?

(40 tisíc)

KŇAZ:

Pomocou medailónikov Matka Tereza zriaďovala nové kláštory. Skutočne! Ak Matke Tereze záležalo  na nejakom mieste, nepýtala peniaze, len obzerala dom, ak v ňom bolo otvorené okno,  nepozorovane hodila dovnútra medailónik ... zázračný medailónik a vec bola vybavená.

Tak sa stalo v Nemecku. Matka Tereza  chcela poslať sestry do Východného Berlína. Berlín a celé Nemecko boli vtedy ešte podelené na výchovné a západné. Komunisti  nedovolili vo východnej časti žiadne sestry. Matka Tereza napriek tomu tam odcestovala. Práve mala byť procesia Božieho Tela. „Na procesii tam hodím medailónik“ – povedala Matka Tereza kardinálovi Meisnerovi. A čo sa stalo?  Po dvoch týždňoch prišlo dovolenie.

Viete prečo sa tak stalo? Matka Tereza si bola sto percentne istá, že to nie je jej  robota, ale výlučne  Božie dielo.  Ona skutočne šla odvážne za Svetlom!

KŇAZ:

Blahoslavená Matka Tereza z Kalkaty ...

DETI:

... oroduj za nás.

Otázky:

1. Kde našla Matka Tereza prvého človeka, ktorý umieral na ulici?

2. Akú zbraň nosila Matka Tereza vždy pri sebe? 

3. Ako sa nazýva rehoľa, ktorú založila Matka Tereza z Kalkaty? 

Úlohy:

1. Prilep na plagát obrázok s blahoslavenou Matkou Terezou z Kalkaty.

2. Od dnes nos vždy pri sebe zázračný medailónik.

3. Pomodli sa za ľudí, ktorí nemajú kde bývať.

Obrázok:

Bl. Matka Tereza z Kalkaty