O čom rozprávame

Nepoškvrnené Počatie Panny Márie - Vzťah sv. Terézie k Panne Márii

8. december

Sviatok Nepoškvrneného Počatia Panny Márie

Vzťah sv. Terézie k Panne Márii

 

Milé deti, birmovanci, ockovia, mamičky, starí rodičia. Aj dnes vás vítam v našom krásnom kostole. Všimli ste si, že dnes nie je v kostole tma, lebo ako v sobotu – keď bol sviatok sv. Mikuláša, patróna nášho kostola – aj dnes máme veľký sviatok.

Aký sviatok máme dnes v liturgickom kalendári?

(sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie)

Viete, čo znamená tento sviatok ?

(Panna Mária nikdy nemala žiaden hriech, ona nemala ani dedičný hriech)

 

Kto nás prevádza tohtoročnými Rorátmi?

(Sv. Terézia z Avily)

Aká je hlavná myšlienka našich rorátnych sv. omší?

(Sám Boh stačí)

Ako sa to povie po španielsky?

(Solo Dios basta)

 

Kňaz:

Solo Dios

Deti:

Basta.

Kňaz:

My sme už spomínali na našich Rorátoch, čo urobila, keď jej zomrela mama Beatriz.

Kam sa vybrala aj so svojím bratom Rodrigom?

(do kaplnky sv. Lazara)

Čo sa tam stalo?

(Prosila Pannu Máriu, aby bola jej matkou po smrti mamy)

 

Potom ale Terézia rástla, ovplyvňovali ju bratranci, sesternica Ines . Žila tak trochu svetáckym životom. Otec aj sestra Mária, ktorí ju vychovávali, mali starosť o ňu, čo z nej bude.

V čase keď dospievala, otec s obavami sledoval jej priateľstvá a účasť na každej zábave v meste. Staršia sestra Mária, ktorá sa starala o súrodencov, neraz zalamovala rukami a trápila sa nad tým, čo z Terezy vyrastie.

Otec uvažoval, čo bude robiť s roztopašnou Terezou.

Čo urobil, aby zastavil takéto roztopašné ťaženie svoje dcéry?

(dal ju do internátu)

Áno, dal ju do internátu sestier augustiniánok, ktorý bol zasvätený Panne Márii. Tieto rehoľné sestry viedli internát pre mladé dievčatá, ktorý mal dobrú povesť a výsledky.

Tam nachádzala Terézia nový pohľad na život, videla pekný život rehoľných sestier, ktoré boli pre ňu povzbudením.

Keďže je dnes krásny sviatok Panny Márie, chcem vám povedať o vzťahu, ktorý mala sv. Terézia k Panne Márii. Skôr ako vám o tom poviem, zaspievajme si našu pieseň.

 

Pieseň:

Solo Dios basta

 

V sobotu 6. decembra napísal Svätý Otec na Twitteri veľmi peknú myšlienku: Vykročme novou cestou s Máriou

Advent nám dáva šancu vydať sa novou cestou. Nechajme sa viesť Máriou, našou Matkou. (Tweet pápeža Františka zo 6. decembra 2014)

A teraz počúvajme slová svätej Terézie:

 

Príbeh (Čítať pomaly a výrazne)

Istotne mnohí vedia, že Panna Mária je Kráľovná neba i zeme. Ale ona je skôr matkou ako kráľovnou.

Panna Mária ma nikdy nezabudne ochrániť, len čo ju začnem vzývať. Keď sa ma zmocní nepokoj, bezradnosť, chytro sa obrátim k nej a ona ako najnežnejšia matka sa o mňa postará.

Zrazu sa mi zjavila svätá Panna, krásna, taká krásna, že som ešte nikdy nevidela niečo krajšie. Jej tvár vyžarovala nevýslovnú dobrotu a nežnosť. Čo mi ale preniklo až na dno srdca, bol očarujúci úsmev svätej Panny. Potom všetko moje utrpenie zmizlo.

Presvätá Panna mi dala spoznať, že to naozaj ona sa na mňa kedysi usmiala a uzdravila ma. Pochopila som, že bdie nado mnou, že som jej dieťa. Preto som ju nemohla osloviť inak ako mamička, lebo sa mi to zdalo nežnejšie ako matka... Ako horlivo som ju prosila, aby ma vždy ochraňovala... Pochopila som, že v Karmeli môžem naozaj nájsť plášť Panny Márie.

Kňaz:

Ako oslovovala Terézia Pannu Máriu?

(mamička)

 

Kňaz:

Terézia nám ponúka jednoduchý spôsob ako pozerať na Pannu Máriu: To, čo hovoria o Márii slová Evanjelia, nás posmeľuje priblížiť sa k Nej. Program Máriinho života je taký jednoduchý. Matka Vykupiteľa, žila a trpela ako Terézia.

Terézia hovorievala: Mária, prišla si, aby si sa na mňa v ráno môjho života usmiala. Neprestaň sa na mňa usmievať... Matka... je tu večer! Aby dieťa mohlo milovať svoju matku, matka s ním musí plakať a deliť sa o bolesti. Naozaj, srdce matky je oveľa učenejšie ako srdce lekára. Dokáže uhádnuť, čo treba robiť, keď je dieťa choré. Tvoj materinský pohľad zaháňa všetky moje strachy. Učí ma plakať, učí ma tešiť sa.

Terézia sa veľmi veľa modlila. Veľký vzor mala vo svojej mame, ktorá sa pravidelne modlila sv. ruženec. Evanjelium nám zjavuje Pannu Máriu ako ženu modlitby, keď sa s vierou prihovára na svadbe v Káne Galilejskej, keď začalo ubúdať víno. Mária prosí Ježiša o to, čo je potrebné pre svadobnú hostinu, aby sa ostatní dobre cítili. Táto svadobná hostina je predobrazom inej hostiny a je ňou slávenie Eucharistie, hostina Baránka, ktorý na prosbu Cirkvi dáva nám svoje telo a svoju krv. Čo sa stalo? Mária bola vypočutá. Ježiš nikdy neodmietne prosbu svojej matky.

 

Veľmi zaujímavo píše o možnosti kňazov:

Príbeh (Čítať pomaly a výrazne)

Ako rada by som sa bola stala kňazom, aby som mohla kázať o Panne Márii... Najskôr by som ukázala, ako málo známy je život svätej Panny. Nemali by sa o nej hovoriť nijaké nepravdepodobné veci, ktoré presne nepoznáme... Aby kázeň o svätej Panne priniesla plody, musí predstavovať jej skutočný život, ako sa javí v evanjeliu, a nie ako si ho niekto vymyslí. Je ľahké uhádnuť, že jej skutočný život v Nazarete a neskôr mohol byť len veľmi jednoduchý... Svätá Panna sa predstavuje ako neprístupná. Bolo by však treba ukázať, že ju možno napodobňovať a že sa cvičila v skrytých čnostiach. Malo by sa povedať, že žila z viery ako my...

Kňaz:

Terézia nám ponúka ďalšiu zaujímavú predstavu:

Predstavujem si svoju dušu ako voľné priestranstvo a prosím Pannu Máriu, aby z neho odstránila haraburdy, ktoré by tam zavadzali, aby bolo dosť voľné. Potom ju vrúcne prosím, aby sama postavila rozsiahly stan, dôstojný pre nebo, aby ho ozdobila svojimi vlastnými šperkami, a potom pozvem všetkých svätých a anjelov, aby usporiadali veľkolepý koncert. Zdá sa mi, že keď Ježiš zostúpi do môjho srdca, je spokojný, že sme ho tak pekne prijali, a ja som tiež spokojná...

Ako rada jej hovorím: Úzku cestu do neba si urobila viditeľnou tým, že si ustavične pestovala tie najjednoduchšie čnosti!

Kňaz:

Jej ženské srdce hovorí aj o láske žien k Pánu Bohu:

Ach, úbohé ženy, ako sa nimi pohŕda! A predsa omnoho viac žien miluje Pána Boha než mužov a pri umučení Pána Ježiša boli ženy odvážnejšie ako muži. Veď čelili urážkam vojakov, odhodlali sa mu utrieť tvár... Pán dovoľuje, aby bolo na zemi ich údelom pohŕdanie určite preto, že On si toto pohŕdanie vybral sám pre seba... V nebi jasne ukáže, že jeho myšlienky nie sú myšlienky ľudské, a potom poslední budú prvými...

 

Otázky:

1.Ako oslovovala Terézia Pannu Máriu?

2. Prečo sa chcela stať kňazom?

3. Kto bol Terézii vzorom v modlitbe?

 

Úlohy:

Dnes sa pomodlím aspoň jeden desiatok sv. ruženca za moju rodinu.

 

Obrázok:

Milostivá socha Panny Márie Višňovskej