O čom rozprávame

Prebodnutie srdca - 13. deň

Utorok po 3. adventnej nedeli

16. december 2014

Prebodnutie srdca

Som jeho a On je môj

Kňaz:

Milí pútnici, ktorí každé ráno putujete sem do farského kostola! Vítam vás a mám pre vás radostnú správu. Božie narodenie sa blíži a o týždeň už budeme finišovať. Ak poznáte niekoho, kto ešte nebol na našej príprave, povedzte mu, že má ešte možnosť. Povedzte mu niečo zo života sv. Terézie a možno ho to pritiahne. Viete o nej už toho dosť.

Na našom plagáte sme na avilské múry umiestnili už dvanásť obrázkov. Každý z nich súvisí so životom sv. Terézie. Je to iba pár udalostí, ktoré sme vybrali z jej života, pretože ak by sme chceli spoznať jej život podrobne, museli by sme sa stretávať oveľa častejšie a rozprávať oveľa dlhšie. Celý rok trvá slávenie päťstého výročia jej narodenia a vy budete môcť povedať, že poznáte jej život.

Aj väčšina dospelých a rodičov nepočula o týchto udalostiach zo života našej svätice. Niektoré udalosti z jej života boli skutočnou novinkou.

 

Kňaz:

Solo Dios…

Deti:

... basta!

Kňaz:

Na začiatok si urobíme krátke opakovanie.

Otázka deťom:

Čo znäzorňuje obrázok, ktorý sme včera prilepili na plagát tu v kostole a vy doma?

(Trpiaceho, umučeného Pána Ježiša)

Kto videl tento obraz?

(Sv. Terézia)

Čo urobila, keď videla takto stvárneného Pána Ježiša?

(Padla na kolená a rozplakala sa)

Kňaz:

Po tej udalosti v kláštornej kaplnke sa v živote sv. Terézie veľa zmenilo. Nič už nebolo ako predtým. Nebolo to plánované. Sv. Terézia napísala, že niekto iba náhodou priniesol a umiestnil spomínaný obraz v kaplnke. Nepýtala sa kto, nepýtala sa prečo. Dôležité bolo, že podoba umučeného Ježiša tak pohla jej srdcom, že sa jej vybavili všetky slabosti, hriechy, zanedbania dobrého. Úpenlivo prosila Pána Ježiša: „Pomôž mi, Pane Ježišu, už ťa viac nechcem urážať. Nechcem, aby si kvôli mne trpel ešte viac.“

Teraz si zaspievame našu rorátnu pieseň a potom vám poviem, čo sa zmenilo v živote sv. Terézie a ako vyzeral jej život v kláštore.

Pieseň:

Solo Dios basta

Kňaz:

Sv. Terézia predtým, ako uvidela obraz trpiaceho Ježiša v kláštornej kaplnke, čítala nejakú knihu. Včera som vám o tom rozprával. Pamätáte si, o akú knihu išlo? Bola to kniha sv. Augustína, ktorý sa obrátil a za ktorého obrátenie sa dlhé roky modlila jeho mama Monika. Kniha sa nazýva Vyznania. Sv. Terézia si uvedomila, že keď číta takéto knihy, približujú ju k Bohu. O svojich zážitkoch s Pánom Ježišom, o svojej duši sa rozprávala so svojimi spovedníkmi. Potrebola ich rady a pomoc. Viete, čo sa stalo? Spovedníci jej zakázali čítať také knihy. Asi sa zľakli, či svätica naozaj hľadá vzťah s Ježišom. Terézie sa to dotklo, pretože našla svoju cestu, zmenila mnohé zo svojho života a zrazu zase zákaz.

Ale... prišlo potešenie.

Otázka deťom:

Čo myslíte, kto ju potešil?

(Pán Ježiš)

Kňaz:

Zvláštne, sv. Teréziu potešil sám Ježiš. Keď sa v modlitbe posťažovala Ježišovi, dostala odpoveď a počula Ježišove slová: „Neboj sa, dám ti živú knihu.“

Čo to znamenalo? Onedlho sa to dozvedela. Počas jednej modlitby zbadala, že vedľa nej stojí Ježiš. Bola šťastná a dokonca i spolusestry si všimli, že s Teréziou sa niečo deje. Tieto stretnutia a začali opakovať čoraz častejšie.

 

V Životopise o tom napísala tieto slová:

PRÍBEH (Čítať pomaly a výrazne)

„Videla som anjela, ktorý stál naľavo vedľa mňa. Nebol vysoký, skôr nízky a mal veľmi pekný výzor. Musel byť zo zboru cherubínov. V jeho ruke som videla kopiju a na konci mala akoby oheň. Kopija mi prebodla srdce. Zranil ma tak, že som sa cítila zjednotená s Boh. Odvtedy som netúžila po inom šťastí a odvtedy som jeho a On môj.”

Otázky deťom:

Koho uvidela sv. Terézia vedľa seba?

(Anjela)

Čo anjel držal?

(Rozžeravenú kopiju)

Čo urobil anjel?

(Prebodol srdce sv. Terézie)

Kňaz:

Zopakovalo sa to ešte niekoľkokrát. Nešlo iba o zranenie, ale o nezvyčajné spojenie s Pánom. Také, že ju z toho až bolelo srdce. Pán Boh týmto pripravoval sv. Teréziu na veľké úlohy. Budeme o nich hovoriť v ďalších dňoch.

Doteraz v karmelitánskych kláštoroch – s dovolením pápeža – 30. augusta slávia sviatok prebodnutia srdca sv. Terézie z Avily.

Niektoré z detí alebo kňaz pripevní obrázok na dekoráciu.

Kňaz:

Na obrázkoch, ktoré dnes dostávate, nie je anjel s kopijou v ruke. Pozrite sa lepšie na náš obrázok.

Otázky deťom:

Kto stojí vedľa sv. Terézie?

(Pán Ježiš)

Čo Pán Ježiš držal v ruke?

(Klinec)

Kňaz:

Zvláštne obrazy však majú dôležitý význam. Na obrázku vidíte, čo sa stalo dvanásť rokov odvtedy, čo Terézia zbadala anjela s kopijou v ruke. Pravdepodobne 18. novembra 1572 v kláštore v Avile podal sv. prijímanie sv. Terézii otec Ján z Kríža (takisto svätý, budem vám o ňom rozprávať v sobotu). Nevedno prečo dal Térezii iba polovicu hostie. V tej chvíli sv. Terézia uvidela Pána Ježiša, ktorý jej podal pravú ruku a povedal: „Pozri, klinec. To je znak, že budeš moja snúbenica. Doteraz si toho nebola hodná, ale odteraz budeš brániť moju česť nie iba ako Stvoriteľa a Kráľa, tvojho Boha, ale ako moja skutočná snúbenica.“

Otázka deťom:

Kto je snúbenica?

(Budúca nevesta)

Kňaz:

Pán Ježiš povedal sv. Terézii, že ho nebude ctiť ako ostatní veriaci, ale výnimočne, lebo je jeho snúbenica. Snúbenci, tí sú už viac ako obyčajní kamaráti. Keď Ježiš prebodol kopijou jej srdce, sv. Terézia povedala: „Zranil ma tak, že som sa cítila zjednotená s Bohom a odvtedy som jeho a On je môj.“

Keď pristupujeme k sv. prijímaniu, tiež sa zjednocujeme s Bohom. Snažte sa prijímať Pána Ježiša tak, aby v tom okamihu nebolo nič dôležitejšie. Iba ty a On.

 

Otázky:

1. Čo držal anjel v ruke, keď ho Terézia zbadala vedľa seba?

2. Čo znamenalo prebodnutie srdca kopijou?

3. Kedy sa slávi sviatok prebodnutia srdca sv. Terézie?

 

Úloha:

1. Vždy prijímaj Pána Ježiša zbožne a po sv. prijímaní sa s ním úprimne porozprávaj.

2. Prilep obrázok na svoj plagát.

 

Obrázok:

Prebodnutie srdca