O čom rozprávame

Stretnutie s dieťaťom Ježišom - 19. deň

Utorok po 4. adventnej nedeli

23. december 2014

Stretnutie s dieťaťom Ježišom

Som Terézia od Ježiša

Kňaz:

Vítam vás na našom predposlednom stretnutí. Zvlášť tých, ktorí boli na každom našom stretnutí so sv. Teréziou a nevynechali ani jeden deň. Spočiatku to možno bolo pre vás ťažké, ale postupne ste si čoraz viac zvykli a možno vám to bude chýbať. Teším sa aj z vás, ktorí ste sa pridávali postupne. Je dôležité, že ste tu. Každý z vás.

Svetlá lampiónov ukazovali Ježišovi cestu do našich sŕdc. Pripravovali sme sa počas celého adventu a každý deň boli naše srdcia lepšie pripravené na Božie narodenie.

 

Kňaz:

Solo Dios…

Deti:

... basta!

Otázka deťom:

Kto nás naučil toto zvolanie?

(Sv. Terézia z Avily)

Kňaz:

Tieto slová si Terézia zapísala a nosila v breviári. Slová sú známe ako „záložka sv. Terézie” a našli sa na kúsku papiera po jej smrti. Text znel takto:

 

„Nech ťa nič neznepokojuje, nech ťa nič neľaká.

Všetko sa pomíňa, Boh sa nemení. Trpezlivosť dosiahne všetko.

Kto má Boha, tomu nič nechýba: Boh sám stačí.

 

Solo Dios basta!“

Kňaz:

Solo Dios…

Deti:

... basta!

Kňaz:

Zapamätajte si tie slová. Som si istý, že vám neraz v živote pomôžu, predovšetkým v ťažkých a smutných chvíľach. Všetci sme v Božích rukách a pod jeho stálou opaterou. To stačí.

Otázka deťom:

Ako inak voláme sv. Teréziu z Avily?

(Sv. Terézia Veľká, sv. Terézia od Ježiša)

Kňaz:

Teraz už hádam nikomu nemusím vysvetľovať, prečo ju voláme aj Terézia Veľká alebo Terézia od Ježiša. Na prvý pohľad je to úbohá malá sestra v jednoduchom hnedom habite, v zaprášených sandáloch, často chorá. V skutočnosti je veľkou a vznešenou postavou a príkladom v láske k Bohu. Zároveň jej srdce bolo naplnené starosťami o sestry a bratov karmelitánskej rehole. Karmelitáni ju právom nazývajú naša svätá matka.

Je jasné, že keby nebolo Božej lásky a milosti, nedokázala by urobiť všetko, čo urobila a čo vidíme na našich obrázkoch na plagáte. A toto je iba časť z toho, čo stihla vykonať. Keby nebola naozaj veľká, ako to má v mene, dnes by si už na ňu nikto nespomenul.

Otázka deťom:

Prečo ju voláme sv. Terézia od Ježiša?

(Pretože také meno prijala pri založení prvého kláštora)

Kňaz:

Áno, presne tak. Ja vám teraz poviem ešte jeden príbeh, ktorý súvisí s menom sv. Terézie. Príbeh nezapísala sv. Terézia, ale rady si ho opakujú sestry karmelitánky.

Predtým umiestnime posledný obrázok na plagát.

Dieťa alebo kňaz umiestni obrázok na dekoráciu.

Kňaz:

„Jedného dňa večer išla sv. Terézia hore po schodoch. Z ničoho nič zostupoval oproti nej malý chlapec. Usmieval sa a nehovoril nič. Terézia bola prekvapená, nevedela, ako sa v túto hodinu mohol objaviť v kláštore malý chlapec. Spýtala sa ho: „Odkiaľ si? Ako sa voláš?“ Dieťa na to odpovedalo otázkou: „Sestra, ako sa voláš?“ „Ja som Terézia od Ježiša.“ „A ja som Ježiš od Terézie,“ odpovedal chlapec a zmizol.“

Pekný príbeh, nie? Sestry hovoria, že dieťa Ježiš prišlo k sv. Terézii. Ktovie, či je to pravda, ale tento obraz sa nachádza na nejednom mieste v Avile. V kláštore vtelenia je veľká socha sv. Terézie a ide k nej dieťaťko Ježiš. Na našom obrázku je vitráž a na nej je znázornená táto udalosť.

Jedno je isté. Pán Ježiš určite prichádzal k sv. Terézii v Eucharistii. V Eucharistii prichádza aj k nám. Sv. Terézia najviac vnuknutí a Ježišových slov počula vo chvíľach prijímania Pána Ježiša. Dnes, zajtra, počas sviatkov budete prichádzať na sv. prijímanie a to je tiež Božie narodenie. Narodí sa vo vašich srdciach. Nie v jasličkách, nie v maštaľke, to sa stalo kedysi v Betleheme. Väčšie či menšie betlehemy a betlehemčeky sú iba pripomienkou toho, čo sa už raz stalo pred vyše dvetisíc rokmi. Pán Ježiš sa chce narodiť v našom srdci. V tvojom srdci, v tvojom živote.

Je známy jeden výrok sv. Terézie: „Buďte si istí, že Pán je s vami aj v kuchyni uprostred hrncov a dáva vám silu.“

Sv. Terézia bola počas celého života vždy a všade spojená s Bohom. V kaplnke počas modlitby, v kuchyni s panvicou v ruke a aj na cestách. Všade chodila s ním a všade sa s ním rozprávala. Nie vždy na kolenách. Boh bol prítomný v jej srdci.

 

Zaspievajme si našu pieseň:

Pieseň

Solo Dios basta

 

Kňaz:

Celý Teréziin život bol adventom a túžbou po Ježišovi. Jej advent skončil vo chvíli smrti. Sestry spomínali, že vtedy povedala: „Príď, Pane Ježišu! Už je čas, aby sme sa uvideli!“

Náš advent sa končí, zajtra bdieme pred Božím narodením. Zavolajme nahlas ako Terézia: „Príď, Pane Ježišu! Už je čas, aby sme sa uvideli!“

Deti:

„Príď, Pane Ježišu! Už je čas, aby sme sa uvideli!“

Kňaz:

Dnes a zajtra opakujme tieto slová: „Príď, Pane Ježišu! Už je čas, aby sme sa uvideli!“

 

Na dnešnom obrázku už nemáte otázky, ale je tam o čosi viac úloh:

1. Zistiť, kde je najbližší kláštor sestier karmelitánok?

2. Zapísať si do zošita doterajšie najdôležitejšie životné stretnutia s Pánom Ježišom.

3. Tretia úloha – choď koledovať s Dobrou novinou na sviatok sv. Štefana.

 

Kňaz:

Solo Dios…

Deti:

... basta!

 

Úlohy:

1. Najbližší kláštor karmelitánok.

2. Priprav si zošit na zapisovanie najkrajších zážitkov zo stretnutia s Pánom Ježišom.

3. Nájdi si čas na rodinné stretnutie s malým Ježiškom.

 

Obrázok:

Stretnutie s Ježiškom v kláštore vtelenia