O čom rozprávame

Krivdu trpezlivo znášať, ubližujúcim odpúšťať, Marianna Popielušková, bl. Zdenka

Utorok 4. adventný týždeň

22. decembra 2015

Krivdu trpezlivo znášať, ubližujúcim odpúšťať

Marianna Popieluszko

Blahoslavená sestra Zdenka Schelingová

 

Kňaz:

Srdečne vás všetkých vítam. Už len zajtra a vo štvrtok sa stretneme na tohtoročných Rorátoch. Stretávame sa už štvrtý týždeň. Naše radostné očakávanie sa onedlho zmení na sviatok. Dnes Panna Mária v Evanjeliu podľa Lukáša zaspievala hymnus pre Pána Boha za to, že spomedzi toľkých žien v Izraeli si Boh vybral práve ju za matku svojho syna. Mária velebí Pána Boha za to, že už čoskoro porodí Ježiša.

Otázky deťom:

Ako sa volá chválospev, ktorý dnes spievala Panna Mária Pánu Bohu?

(Magnifikat)

Kedy Mária spievala hymnus chvály Pánu Bohu?

(keď sa stretla so svojou príbuznou Alžbetou)

 


Pripomeňme si skutky, ktoré nám pomôžu v tomto týždni:

Najskôr skutky telesného milosrdenstva:

-           Hladných....nakŕmiť

-           Smädných.....napájať

-           Nahých....odievať

-           Pocestných....prichýliť

-           Väzňov......potešiť

-           Chorých.....navštíviť

-           Mŕtvych....pochovať

A teraz skutky duchovného milosrdenstva:

-           Hriešnikov.....napomínať

-           Nevedomých.....vyučovať

-           Pochybujúcim.....dobre radiť

-           Utrápených......potešovať

-           Krivdu....trpezlivo znášať

-           Ubližujúcim.....odpúšťať

-           Modliť sa......za živých a mŕtvych

 

Otázka deťom:

Akým skutkom sa stal slávnym bl. Česlav včera?

(modliť sa za živých a mŕtvych)

 

Kňaz:

Dnes by som sa chcel s vami porozprávať o skutkoch, ktoré je niekedy ťažšie splniť, ako dosiahnuť štít Mount Everest v Himalájach. Neveríte?

A predsa... sú také dva skutky milosrdenstva voči duchu, veľmi sú si podobné: „Krivdu trpezlivo znášať“ a „Ubližujúcim odpúšťať“. Môžeme ich spojiť do jedného slova. Som zvedavý, či uhádnete, do akého.

Otázka deťom:

Akým jedným slovom môžeme nazvať oba skutky milosrdenstva „Krivdu trpezlivo znášať“ a „Ubližujúcim odpúšťať!?

Mám pre vás ešte jeden príklad istej ženy, ktorá dokázala úprimne odpustiť.

Volala sa Marianna Popieluszko. Bývala v malom domčeku z bielej tehly v dedinke Okopy blízko Bialegostoku a Augustova. Istotne viete, alebo sa domýšľate, kým bola pani Marianna Popieluszko...

Otázka deťom:

Kým bola pani Marianna Popieluszko?

(mamou zavraždeného kňaza Juraja Popieluszku)


Ešte jednu krásnu ženu, ktorá odpúšťa, vám chcem dnes predstaviť.

 

Zdenka Schelingová sa narodila v dedinke Krivá na Orave v roku 1916.

Otázka deťom:

Aké výročie budeme oslavovať budúci rok?

(100 rokov od jej narodenia)


Tri neobyčajné ženy, dve Poľky, jedna Slovenka, ktoré dokázali zo srdca odpustiť. Nebolo to jednoduché.

A istotne, keď hovorili slovo „odpúšťam“, necítili sa anjelsky. A predsa sa rozhodli urobiť vec ťažšiu, ako vyjsť na Mont Everest.

Povedali: „V mene Ježiša, odpúšťam“.

 

Otázky:

1. Čo spravila mama bl. kňaza Popieluszku, keď jej syna zabili?

2. Prečo pani Marianna Popieluszko, sv. Faustína, aj bl. sestra Zdenka dokázali odpustiť krivdy a viny?

3. Aké skutky milosrdenstva robila bl. Zdenka Schelingová?

4. Kedy dnes už sv. Ján Pavol Veľký vyhlásil sestru Zdenku za blahoslavenú?

5. Koľkokrát nám Pán Ježiš prikazoval odpúšťať?

 

Úlohy:

1. Pripomínam, priprav si svoju fotografiu: Zozadu každý napíšte na svoju fotografiu, aký skutok milosrdenstva chcete urobiť ako darček pre Pána Ježiša.

2. Odpusti – sám vieš komu – a nikdy to nepripomínaj.

 

Obrázok:

Marianna Popieluszko

 

 

Bl. sestra Zdenka Schelingová