Zranený obraz. Mária, nechcem zraňovať Boha, ani ľudí

Sobota prvý adventný týždeň

3. decembra 2016  

Zranený obraz

Mária, nechcem zraňovať Boha, ani ľudí svojimi hriechmi

KŇAZ:

– Milé dievčatá a chlapci, milá mládež, otcovia, mamy, starí rodičia, dnes sme na konci prvého týždňa našich rorátnych stretnutí. Od pondelka spoznávame dom Panny Márie na Jasnej Hore.

 

Zaspievajme našu pesničku. Prosím, počas spevu pozerajte na tvár Panny Márie.

 

Pieseň:

Mama Kráľovná

 

 

Otázky:

1. Odkiaľ pochádzajú jazvy na tvári Panny Márie Jasnohorskej?

2. Kto sa zaslúžil o opravu obrazu?

3. Čo je to svätokrádež?

 

Úlohy:

1. Nalep ďalší ďakovný dar na svoj plagát.

2. Porozmýšľaj, koho si možno v poslednom čase zranil(a) slovami, správaním (rodičov, pani učiteľku v škole, kamaráta). Komu by si sa mal(a) ospravedlniť?

 

Obrázok:

Ďakovný dar: meč – Mária, nechcem zraňovať Boha, ani ľudí svojimi hriechmi