Svetlo v noci prenasledovania. Mária, nauč ma slobode

 Pondelok tretí adventný týždeň

12. decembra 2016

Svetlo v noci prenasledovania

Mária, nauč ma slobode

 

KŇAZ:

– Moji drahí, vidím, že ste vytrvalí a nevzdávate sa. To je pekné. Mám radosť z vašej viery a lásky k Ježišovi a jeho Matke. Vaša vytrvalosť aj mne pomáha. Na adventom venci horí od včera už tretia sviečka. Je to znak toho, že sme začali tretí adventný týždeň. Prichádzate na roráty s peknými lampášikmi/lampiónmi, ktoré nám rozsvecujú noc, ktoré nám pripomínajú, že pripravujeme Ježišovi cestu do našich sŕdc. Ukazujeme: “Pane Ježišu, pozri, tu sme! Prosíme ťa, príď k nám!”. K lampiónu, ktorý svieti v temnotách, môžeme prirovnať aj Jasnú Horu, dom našej Kráľovnej.

 

Najdôležitejšie dielo Adama Mickiewicza, “Pán Tadeáš” sa začína slovami: “Svätá Panna, ktorá brániš jasnú Čenstochovú…”. Poľský básnik spomína, že ako dieťa bol zázračne uzdravený vďaka modlitbe k Panne Márii.

 

 

KŇAZ:

Aj na Slovensku bola temnota – temnota nevery. Nebolo možné slobodne vyznávať vieru v Pána Boha. Mnohí kresťania boli pre svoju vieru väznení. Niektorí nemohli vykonávať svoju prácu. Talianske noviny písali o biskupovi Jánovi Chryzostomovi Korcovi – zametačovi Bratislavy, lebo nemohol vykonávať službu biskupa. V roku 1958 sa o neho začala zaujímať štátna bezpečnosť. Zatkli ho a 11. marca 1960 bol odsúdený komunistami za vymyslené veci : za vlastizradu na 12 rokov väzenia! Väznený bol v Prahe na Pankráci, Ruzyni, vo Valdiciach, Leopoldove a v Ilave. Stal sa pilierom tajnej cirkvi na Slovensku. Otec Kardinál Korec bol vo väzení preto, lebo bol verný kňaz a biskup. Burcoval národ ako tajne vysvätený kňaz i biskup. Písal na mnohé miesta, povzbudzoval celý národ, trpel pre náš národ. Rovnako aj pre Slovákov tak ako pre Poliakov, bola úcta k Panne Márii veľkou silou. Svedčí o tom množstvo kostolov a kaplniek jej zasvätených. V jednom liste predstaviteľom režimu píše tajný biskup Korec:

Každá generácia je zodpovedná za duchovnú kontinuitu života národa. Ak budeme žiť z viery a starať sa o národ, Pán Boh nás iste neopustí. Sedembolestná Panna Mária, oroduj za nás!

V slovenskom národe chceli niektorí komunisti zničiť vieru v Boha.

Ale teraz je Slovensko slobodné. Do roku 1989 slobodné nebolo. Dovtedy sme boli prenasledovaní za svoju vieru. Ale dnes už môžeme slobodne vyznávať svoju vieru.

 

Otázky deťom:

– Kto na Slovensku stále ukazoval na Božie svetlo, aj keď bola tma?

(Otec kardinál Ján Chryzostom Korec)

 

KŇAZ:

Čiže byť slobodný neznamená robiť, čo sa mi chce, lebo vtedy môžem spraviť veľmi veľa hlúpostí. Človek sa môže stať otrokom hriechu namiesto slobody. Byť slobodný znamená počúvať Boha. Keď človek počúva Boha, spoznáva pravdu. Boh nám osvecuje cestu, ukazuje, kde je dobro a kde zlo. Mária vždy počúvala Boha. Hovorila: „Nech sa mi stane podľa Tvojho slova”.

A to je cesta skutočnej slobody. Počúvať Boha a riadiť sa jeho pokynmi. Túto slobodu nám nikto nemôže vziať. Dnes prosme Máriu, aby nám pomáhala stať sa slobodnými ľuďmi.

 

Otázky:

1. Čo znamená, že Poľsko bolo okupované?

2. Kto a v ktorom diele napísal slová: “Svätá Panna, ktorá brániš jasnú Čenstochovú…”?

3. V čom spočíva sloboda?

4. Ktorý tajný biskup na Slovensku bol dušou národa?

 

Úlohy:

1. Pomodli sa za ľudí na celom svete, ktorí sú za svoju vieru prenasledovaní.

2. Pozorne si prečítaj slová piesne „Bože, čos´ráčil slovenskému ľudu“. Všimni si, akými slovami sa sloha končí. Je to poďakovanie Pánu Bohu za slobodu:

 

Bože, čos´ ráčil slovenskému ľudu

po mnohoročnom ťažkom utrpení,

láskavo vrátiť slobodnú zas hrudu

aby žil na nej jarma pozbavený.

[:Zdobený vencom slobody, cti, práva,

nech sa Ti za to večná vďaka vzdáva!:]

 

 

Obrázok:

Ďakovný dar: putá – Mária, nauč ma slobode.