Život v Nazarete. Jozef pomáha - 13. 12.

Streda

Druhý adventný týždeň

13. decembra 2017

 

Život v Nazarete

Jozef, pestún a pozemský otec malého Ježiša

 

Kňaz:

- Srdečne vás vítam. Som rád, že ste prišli na Roráty. Všetci ste teplo oblečení, lebo vonku je chladno.

 

Otázky deťom:

-No práve: odkiaľ máte svoje oblečenie? Sami ste si ho kúpili? Kto vám kúpil oblečenie?

(Rodičia)

 

Kňaz:

- Čo sme zistili? Deti by si bez rodičov neporadili samé. Preto to Boh tak vymyslel, že malý človek je najskôr v starostlivosti dospelých. Takto to bolo aj s Ježišom. Hoci bol Boh, ako človek tiež potreboval pomoc.

 

Mama je dôležitá a aj otec je dôležitý.

 

Jozef pomáhal.

 

9. Nahrávka: pomoc svätého Jozefa v Santa Fe.

 

Fotografiu schodov zo Santa Fe môžete vidieť na internetovej stránke

http://www.visnove.fara.sk/index.php/svaety-jozef

 

Pozri aj tu:

http://www.visnove.fara.sk/index.php/svaety-jozef/sv-jozef-vzor-pre-otcov

 

 

Schody v Santa sú obdivuhodné! 

 

Zaspievajme si pieseň:

 

Pieseň:

“Strážca Pokladov”

 

 

Kňaz:

Napíš list svätému Jozefovi

 

 

Otázky:

1. Ako sa začína pesnička, ktorej slová sú: “Ty pestún Kristov s ochranou istou, vypočuj prosíme, náš vrúcny hlas, pod tvoju ochranu ráč prijať nás? (K tebe prichádzame – JKS 419) Poliaci majú v piesni Šťastný, kto má Jozefa za svojho patróna – slová „nech sa ničoho nebojí, keď svätý Jozef pri ňom stojí”.

 

2. Ako sa volá štát v Amerike, v ktorom loretánske sestry prosili sv. Jozefa o pomoc pri stavbe schodov v kostolíku?

 

Úlohy:

1. Pomodli sa dnes večer za svojho otca, aby sa stal ochrancom podľa vzoru sv. Jozefa.

2. Na internetovej stránke www.visnove.fara.sk a www.malygosc.pl si pozri fotografie schodov v Santa Fe.

 

Obrázok:

Jozef pozemským otcom a ochrancom malého Ježiša

 

Zázračné schody v Santa Fe: Klikni sem.