Púť do Jeruzalema. Jozef hľadá Ježiša - 16. 12.

Sobota

Druhý adventný týždeň

16. decembra 2017

 

Púť do Jeruzalema

Jozef hľadá a nachádza Ježiša

 

Kňaz:

- Srdečne vás vítam v dvanásty adventný deň a gratulujem vám k vytrvalosti. Dnes začnem otázkou.

 

Otázky deťom:

-         O kom sme počuli v dnešnom čítaní?

(O Eliášovi)

 

-         Kto bol Eliáš?

(Prorok)

 

Láska rodičov k nám – deťom

 

Kňaz:

- Niečo podobné sa raz stalo Márii a Jozefovi. Keď mal Ježiš dvanásť rokov, prišli celá rodina do jeruzalemského chrámu. Z Evanjelia vieme, že Svätá rodina každý rok na sviatok Paschy tam putovala (por. Lk 2,41).

 

KŇAZ číta zo Svätého Písma:

“A keď sa dni slávností skončili a oni sa vracali domov, zostal chlapec Ježiš v Jeruzaleme, čo jeho rodičia nezbadali. Nazdávali sa, že je v sprievode. Prešli deň cesty a hľadali ho medzi príbuznými a známymi. No nenašli. Vrátili sa teda do Jeruzalema a tam ho hľadali”. (Lk 2,43-45)

 

12. Nahrávka: Jozef a Mária hľadajú Ježiša – ako to vidí auto knihy „Tieň Otca“

 

Otázka deťom:

-        Aké je štvrté Božie prikázanie?

(Cti otca svojho i matku svoju)

 

Kňaz:

Preto navrhujem, aby sme v našich prosbách smerovaných sv. Jozefovi pamätali na svojich rodičov. V listoch, ktoré píšeme sv. Jozefovi, môžete prosiť o potrebné milosti pre vašich rodičov. Ak nemáte listy so sebou dnes, môžete ich priniesť zajtra.

 

Otázky:

1. Koľko rokov mal Ježiš, keď prišiel s rodičmi do Jeruzalema?

2. Čo povedal Ježiš Márii a Jozefovi, keď ho našli v chráme?

3. Ktoré Božie prikázanie nám hovorí o úcte a láske k rodičom?

 

Úlohy:

1. Dnes večer podíď k rodičom a poďakuj sa im za to, že ťa milujú.

2. Nájdi v Evanjeliu úryvok, ktorý opisuje nájdenie dvanásťročného Ježiša v chráme a prečítaj si ho.

 

Obrázok:

Jozef a Mária hľadajú Ježiša a nachádzajú ho v chráme